Tworzenie aplikacji programu Access przy użyciu szablonu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji sieci Web programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft PowerApps.

Organizowanie danych w aplikacji programu Access już samo w sobie jest szybkie, ale zastosowanie szablonu pozwala przyspieszyć pracę jeszcze bardziej. W momencie, gdy wybierasz szablon, program Access buduje aplikację zawierającą tabele, który zostałyby przez Ciebie dodane w przypadku tworzenia tej samej aplikacji od podstaw.

Uwaga: Utworzone aplikacje możesz zawsze dostosować, bez względu na to, czy powstały one na podstawie szablonu, czy też w wyniku kliknięcia przycisku Niestandardowa aplikacja sieci Web na ekranie uruchamiania.

  1. Na ekranie uruchamiania programu Access przewiń widok do obszaru proponowanych szablonów. Najpopularniejsze aplikacje, takie jak Zarządzanie projektami, Śledzenie składników majątku i Kontakty, są wymienione jako pierwsze.

    Szablony aplikacji na ekranie uruchamiania programu Access 2013

    Uwaga: Szablony mające w nazwie określenie „stacjonarne” powodują utworzenie bazy danych klienta dla komputerów stacjonarnych, która nie jest zgodna z usługami programu Access. Poszukaj ikony aplikacji, aby mieć pewność, że jest to szablon aplikacji programu Access.

  2. Kliknij szablon i podaj nazwę w polu Nazwa aplikacji.

    Wypełnianie pól w celu utworzenia nowej aplikacji.

  3. Wybierz lokalizację aplikacji z listy lub podaj lokalizację w polu Lokalizacja w sieci Web. Ta lokalizacja musi udostępniać Usługi programu Access — może to być na przykład witryna usługi Office 365 lub serwer z oprogramowaniem Microsoft SharePoint Server.

  4. Kliknij przycisk Utwórz. Aplikacja zostanie utworzona i wyświetlona w programie Access. Aby od razu rozpocząć używanie aplikacji w przeglądarce, kliknij pozycję Narzędzia główne > Uruchom aplikację.

Co teraz?

Korzystając z przeglądarki, zacznij wprowadzać dane do aplikacji. Umieść kilka elementów w każdej tabeli, a następnie przejrzyj różne widoki. Wybierz wartości z list rozwijanych lub kontrolek autouzupełniania i sprawdź, jak za pomocą klikania możesz przechodzić do pokrewnych danych bez potrzeby dodawania nowych kontrolek i makr.

Jeśli masz już arkusz kalkulacyjny zawierający dane, możesz je skopiować i wkleić do wybranego widoku arkusza danych nowej aplikacji, o ile tylko kolumny arkusza kalkulacyjnego są ułożone tak samo jak kolumny arkusza danych aplikacji, a typy danych poszczególnych kolumn w arkuszu kalkulacyjnym i aplikacji są ze sobą zgodne. Niektóre kolumny arkusza danych aplikacji mogą wymagać wprowadzenia wartości przed zapisaniem określonego elementu, co z kolei może wiązać się z koniecznością niewielkiego oczyszczenia arkusza kalkulacyjnego. Po takim przygotowaniu dane powinny jednak bez problemu zostać wklejone do aplikacji.

Możesz także Importowanie danych z bazy danych programu Access do aplikacji sieci web programu Access. Spowoduje to utworzenie nowej tabeli, który nie jest zintegrowany z innych tabel w aplikacji, ale łatwo dodać pola odnośników w celu utworzenia relacji między tabelami. Na przykład po utworzeniu tabeli Pracownicy, importując dane pracownika do aplikację, której już istnieje tabela zadania Dodawanie pola odnośnika w tabeli zadań można przydzielać zadania do osób w nowej tabeli Pracownicy. Dowiedz się, jak tworzyć relacje w używanie programu Access z Tworzenie relacji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×