Tworzenie ankiety

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy Planowanie i Tworzenie ankiety SharePoint, wprowadzasz specjalny rodzaj listy, która umożliwia właściciela utworzyć pytania, umożliwiać wielu osobom odpowiadać i wyświetlić podsumowanie wyników. Aby dowiedzieć się, jak odpowiadanie na nie i edytować odpowiedzi ankiety, zobacz Odpowiadanie na ankietę.

Uwaga: Aby utworzyć ankietę, musi mieć uprawnienie do tworzenia list w witrynie. Alternatywny jest Utwórz ankietę w aplikacji Excel Web App, której wyniki są skompilowane w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel zamiast listy SharePoint.

Zaktualizowane 25 stycznia 2017 dzięki opinii klientów.

Tworzenie ankiety

Uwaga: Ankiety to aplikacja do standardowego SharePoint i powinny być dostępne w wersjach. Jeśli nie jest wybór w obszarze aplikacje, skontaktuj się z administratorem.

Tworzenie ankiety w SharePoint Online

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. U góry strony wybierz ikonę uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie Wybieranie kafelka programu SharePoint.

 3. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć ankietę.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , a następnie kliknij pozycję Dodaj aplikację.

  Menu Ustawienia z wyróżnionym poleceniem Dodaj aplikację
 5. Na stronie Twoje aplikacje wpisz "ankiety" w polu wyszukiwania

  Pole wyszukiwania na stronie zawartość witryny z ankiety wpisane i wyróżniony

  Odszukaj i kliknij ikonę ankiety.

  Ikona aplikacji ankiety dostępnych w programie SharePoint

  Uwaga: Jeśli ich dozwolone w Twojej firmie może być wybór aplikacji ankiety wewnętrzny lub innych firm. Skontaktuj się z administratorem SharePoint, dla porady, według którego chcesz użyć.

 6. Kliknij pozycję Opcje zaawansowane w oknie dialogowym Dodawanie ankiety

  Dodawanie ankiety okno dialogowe z wyróżnionymi opcjami zaawansowane

  Można też po prostu wprowadź nazwę, kliknij przycisk Utwórz i zmienić ustawienia i Dodawanie pytania w późniejszym terminie.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z SharePoint Online, ale z ekranów wygląda inaczej, administrator prawdopodobnie w klasycznym środowiska. Zamiast tego wykonaj czynności na karcie SharePoint 2016.

 7. Wpisz nazwę ankiety.

 8. Wpisz opis ankiety w polu Opis. Opis jest opcjonalna.

  Okno dialogowe nowej ankiety z polami tekstowymi wypełnione.
 9. W sekcji Opcje ankiety określ, czy nazwiska respondentów mają być wyświetlane razem z ich odpowiedziami i czy respondenci mogą odpowiedzieć na ankietę więcej niż raz.

 10. Kliknij przycisk Dalej.

 11. Na stronie Nowe pytanie wprowadź tekst pytania, a następnie wybierz odpowiedni typ odpowiedzi, który ma w sekcji pytanie i typ dla pierwszego pytania.

  Strona Nowe pytanie

  Uwaga: Obecnie istnieje metoda automatycznego numer pytania dotyczące wyświetlania, nie możesz dodać dodatkowe kolumny do ankiety. Jeśli chcesz, aby Twój numer pytania, należy umieścić numer w Nazwa pytania. Pytania są kolejno dodawane po ich utworzeniu, jednak można zmienić kolejność pytań z poziomu strony ustawień.

 12. W sekcji Dodatkowe ustawienia pytanie można określić należy odpowiedzi na pytanie, czy respondenci mogą odpowiedzieć na ankietę w więcej niż jeden raz. W zależności od typu pytanie można także wprowadzić odpowiedzi na wybierać i ustawianie wartości domyślnej.

  Okno dialogowe Nowa sekcja odpowiedzi na dodatkowe pytania
 13. Dodawanie logiki rozgałęziania miejsce, w którym ankieta poprosi różne pytania oparte na ostatnią odpowiedź była, należy zakończyć tworzenie ankiety najpierw. Następnie można przejść do strony Ustawienia ankiety i Dodawanie logiki rozgałęziania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie logiki rozgałęziania do ankiety .

  Gałęzi logiczny sekcji w nowe pytanie okno dialogowe
 14. W sekcji Sprawdzanie poprawności kolumn, jeśli chcesz sprawdzić, czy odpowiedź jest prawidłowa, wprowadź formułę, której chcesz użyć do sprawdzania poprawności w polu Formuła. W oknie Komunikatu użytkowników opisano, co należy zrobić, aby upewnić się, że odpowiedzi są prawidłowe. Na przykład jeśli prosisz pracownika, aby wprowadzić ilość czasu, który jest ona pracy w dziale, możesz można określić, że może nie być dłuższa niż całkowity czas, który jest ona pracy firmy. Aby uzyskać więcej informacji o formułach zobacz Przykłady typowych formuł na listach programu SharePoint.

  Sprawdzanie poprawności sekcji nowe okno dialogowe pytanie
 15. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć dodatkowe pytania, kliknij pozycję Następne pytanie, a następnie wprowadź informacje dla następnego pytania. Wykonuj te czynności, aż dodasz wszystkie pytania.

   Przycisk Dalej pytanie wyróżnione w oknie dialogowym nowe pytanie
  • Po zakończeniu dodawania pytań kliknij przycisk Zakończ.

   Następny okno zapytania z wyróżnionym przyciskiem Zakończ
 16. Aby wyświetlić ankietę, kliknij nazwę ankiety w obszarze ostatnie na pasku Szybkie uruchamianie.

Początek strony

Tworzenie ankiety SharePoint 2016 lub SharePoint 2013

 1. W SharePoint przejdź do witryny, w której chcesz dodać ankiety.

 2. W SharePoint kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , a następnie kliknij pozycję Dodaj aplikację.

 3. Na stronie Twoje aplikacje wpisz "ankiety" w polu wyszukiwania

  Pole wyszukiwania na stronie zawartość witryny z ankiety wpisane i wyróżniony

  Odszukaj i kliknij ikonę ankiety.

  Ikona aplikacji ankiety dostępnych w programie SharePoint

  Uwaga: Jeśli ich dozwolone w Twojej firmie może być wybór aplikacji ankiety wewnętrzny lub innych firm. Skontaktuj się z administratorem SharePoint, dla porady, według którego chcesz użyć.

 4. Kliknij pozycję Opcje zaawansowane w oknie dialogowym Dodawanie ankiety

  Dodawanie ankiety okno dialogowe z wyróżnionymi opcjami zaawansowane

  Można też po prostu wprowadź nazwę, kliknij pozycję Utwórz i zmienić ustawienia i Dodawanie pytania w późniejszym terminie.

 5. Wpisz nazwę ankiety.

 6. Wpisz opis ankiety w polu Opis. Opis jest opcjonalna.

  Okno dialogowe nowej ankiety z polami tekstowymi wypełnione.
 7. W sekcji Opcje ankiety określ, czy nazwiska respondentów mają być wyświetlane razem z ich odpowiedziami i czy respondenci mogą odpowiedzieć na ankietę więcej niż raz.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Na stronie Nowe pytanie wprowadź tekst pytania, a następnie wybierz odpowiedni typ odpowiedzi dla pierwszego pytania w sekcji Pytanie i typ.

  Strona Nowe pytanie

  Uwaga: Nie jest obecnie nie ma sposobu na numer pytania dotyczące wyświetlania, jak nie możesz dodać dodatkowe kolumny do ankiety. Jeśli chcesz, aby Twój numer pytania, należy umieścić numer w Nazwa pytania. Pytania są kolejno dodawane po ich utworzeniu, jednak można zmienić kolejność pytań z poziomu strony ustawień.

 10. W sekcji Dodatkowe ustawienia pytania określ dodatkowe ustawienia dla pytania, na przykład czy odpowiedź na pytanie jest wymagana. Zależnie od typu pytania można także wprowadzić odpowiedzi do wyboru i opcjonalną wartość domyślną.

  Okno dialogowe Nowa sekcja odpowiedzi na dodatkowe pytania
 11. Jeśli chcesz dodać logikę rozgałęziania, to znaczy, że ankieta poprosi różne pytania oparte na ostatnią odpowiedź była, musisz zakończyć tworzenie ankiety najpierw. Następnie można przejść do strony Ustawienia ankiety i Dodawanie logiki rozgałęziania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie logiki rozgałęziania do ankiety .

  Gałęzi logiczny sekcji w nowe pytanie okno dialogowe
 12. W sekcji Sprawdzanie poprawności kolumn, jeśli chcesz sprawdzić, czy odpowiedź jest prawidłowa, wprowadź formułę, której chcesz użyć do sprawdzania poprawności w polu Formuła. W oknie Komunikatu użytkowników opisano, co należy zrobić, aby upewnić się, że odpowiedzi są prawidłowe. Na przykład jeśli prosisz pracownika, aby wprowadzić ilość czasu, który jest ona pracy w dziale, możesz można określić, że może nie być dłuższa niż całkowity czas, który jest ona pracy firmy. Aby uzyskać więcej informacji o formułach zobacz Przykłady typowych formuł na listach programu SharePoint.

  Sprawdzanie poprawności sekcji nowe okno dialogowe pytanie
 13. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć dodatkowe pytania, kliknij pozycję Następne pytanie, a następnie wprowadź informacje dla następnego pytania. Wykonuj te czynności, aż dodasz wszystkie pytania.

   Przycisk Dalej pytanie wyróżnione w oknie dialogowym nowe pytanie
  • Po zakończeniu dodawania pytań kliknij przycisk Zakończ.

   Następny okno zapytania z wyróżnionym przyciskiem Zakończ
 14. Aby wyświetlić ankietę, kliknij nazwę ankiety w obszarze ostatnie na pasku Szybkie uruchamianie.

Początek strony

Tworzenie ankiety w SharePoint 2010

Uwaga: Aby utworzyć ankietę, użytkownik musi mieć uprawnienie do tworzenia list w witrynie, w której jest tworzona ankieta.

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz dodać ankietę.

 2. Kliknij Menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny.

 3. Na stronie Cała zawartość witryny, a następnie u góry po lewej stronie, kliknij przycisk Utwórz.

 4. W polu dane wpisz "ankieta" w polu wyszukiwania Elementów zainstalowany wyszukiwania w lewym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Pole wyszukiwania programu SharePoint 2010 wyszukiwania zainstalowane elementy

  Znajdź i kliknij ikonę ankiety.

  Ikona programu SharePoint 2010 ankiety
 5. W polu Nazwa wpisz nazwę ankiety. Nazwa jest wymagana i jest wyświetlany w górnej części strony ankiety. Nazwa staje się część adresu sieci web na stronie ankiety i zostanie ono wyświetlone w elementach nawigacyjnych, które ułatwiają użytkownikom znajdowanie i otwieranie ankiety.

 6. Kliknij przycisk Więcej opcji wprowadź opis, a także określić nawigacji i opcje na ankietę.

  Strona opcji programu SharePoint 2010 ankieta
 7. W polu Opis wpisz opis ankiety. Ta czynność jest opcjonalna.

 8. Aby dodać łącze do tej listy na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij przycisk Tak w sekcji Nawigacja.

 9. W sekcji Opcje ankiety określ, czy nazwiska respondentów mają być wyświetlane razem z ich odpowiedziami i czy respondenci mogą odpowiedzieć na ankietę więcej niż raz.

 10. Kliknij przycisk Utwórz.

 11. Strona nowe pytanie programu SharePoint 2010
  • Na stronie Nowe pytanie wprowadź tekst pytania, a następnie wybierz odpowiedni typ odpowiedzi, który ma w sekcji pytanie i typ dla pierwszego pytania.

  • W sekcji Dodatkowe ustawienia pytania określ dodatkowe ustawienia dla pytania, na przykład czy odpowiedź na pytanie jest wymagana. Zależnie od typu pytania można także wprowadzić odpowiedzi do wyboru i opcjonalną wartość domyślną.

  • W sekcji Sprawdzanie poprawności kolumn, jeśli chcesz sprawdzić, czy odpowiedź jest prawidłowa, wprowadź formułę, której chcesz użyć do sprawdzania poprawności w polu Formuła. W oknie Komunikatu użytkowników opisano, co należy zrobić, aby upewnić się, że odpowiedzi są prawidłowe. Na przykład jeśli prosisz pracownika, aby wprowadzić ilość czasu, który jest ona pracy w dziale, możesz można określić, że może nie być dłuższa niż całkowity czas, który jest ona pracy firmy. Aby uzyskać więcej informacji o formułach zobacz Przykłady typowych formuł na listach programu SharePoint.

 12. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć dodatkowe pytania, kliknij pozycję Następne pytanie, a następnie wprowadź informacje dla następnego pytania. Wykonuj te czynności, aż dodasz wszystkie pytania.

  • Po zakończeniu dodawania pytań kliknij przycisk Zakończ.

   Porada: Można dodać lub zmienić pytania, w razie potrzeby.

 13. Zwrot do strony Ustawienia ankiety, jeśli nie widzisz ankietę na pasku Szybkie uruchamianie w lewej części strony, a potem, wykonaj następujące kroki.

  • Kliknij tytuł, opis i nawigacja.

  • W obszarze Wyświetlanie tę ankietę na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Tak.

   Można również zmienić nazwę, Dodaj opis, Pokaż nazwy użytkowników w wynikach i zezwalać na wiele odpowiedzi w tym miejscu Jeśli chcesz.

  • Kliknij pozycję Zapisz.

 14. Aby wyświetlić ankietę, kliknij jego nazwę na liście do stron nadrzędnych u góry strony lub na pasku Szybkie uruchamianie po lewej stronie.

 15. Jeśli chcesz, aby dane z ankietę, aby był dostępny podczas wyświetlania w trybie offline lub analizy w klienci pakietu Office, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij Ustawienia ankiety. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane, a następnie w sekcji Dostępność dla klientów pakietu Office, wybierz opcję Tak.

Początek strony

Tworzenie ankiety w SharePoint 2007

Uwaga: Aby utworzyć ankietę, użytkownik musi mieć uprawnienie do tworzenia list w witrynie, w której jest tworzona ankieta.

 1. Kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz na stronie Cała zawartość witryny.

  Porada: W większości przypadków możesz użyć menu Akcje witryny Obraz przycisku Aby wykonać ten krok.

 1. W obszarze Śledzenie kliknij pozycję Ankieta.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę ankiety. Wymagana jest nazwa.

  Nazwa jest wyświetlana u góry strony ankiety. Nazwa staje się część adresu sieci Web na stronie ankiety i zostanie ono wyświetlone w elementach nawigacyjnych, które ułatwiają użytkownikom znajdowanie i otwieranie ankiety.

 3. W polu Opis wpisz opis ankiety. Ta czynność jest opcjonalna.

 4. Aby dodać łącze do tej listy na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij przycisk Tak w sekcji Nawigacja.

 5. W sekcji Opcje ankiety określ, czy nazwiska respondentów mają być wyświetlane razem z ich odpowiedziami i czy respondenci mogą odpowiedzieć na ankietę więcej niż raz.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Nowe pytanie wprowadź tekst pytania, a następnie wybierz odpowiedni typ odpowiedzi dla pierwszego pytania w sekcji Pytanie i typ.

 8. W sekcji Dodatkowe ustawienia pytania określ dodatkowe ustawienia dla pytania, na przykład czy odpowiedź na pytanie jest wymagana. Zależnie od typu pytania można także wprowadzić odpowiedzi do wyboru i opcjonalną wartość domyślną.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć dodatkowe pytania, kliknij pozycję Następne pytanie, a następnie wprowadź informacje dla następnego pytania. Wykonuj te czynności, aż dodasz wszystkie pytania.

  • Po zakończeniu dodawania pytań kliknij przycisk Zakończ.

   Porada: Można dodać lub zmienić pytania, w razie potrzeby.

 10. Aby wyświetlić ankietę, kliknij jego nazwę na liście do stron nadrzędnych u góry strony.

Początek strony

Pytania są widoczne w sekwencji są tworzone, ale czasem trzeba zmienić kolejność. Na przykład używają logiki Branching i chcesz wszystkie pytania dotyczące tematu należy zadać przed gałęzi. Aby zmienić kolejność, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do ankiety, który chcesz zmienić kolejność pytań.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia w nagłówku ankiety, a następnie kliknij przycisk Ustawienia ankiety.

  Menu Ustawienia ankiety z wyróżnionym ustawienia ankiety
 3. W oknie dialogowym Ustawienia przewiń w dół strony, a następnie kliknij przycisk Zmień kolejność pytań.

  Zmienianie kolejności wyróżnione w oknie dialogowym Ustawienia pytania ankiety
 4. W oknie dialogowym Zmienianie kolejności kolumn Zmień liczby w obszarze Położenie od góry do umieszczenia na pytania w kolejności, które mają.

  Zmienianie okno dialogowe kolejności pytanie z listy rozwijanej na jedno pytanie wyróżnione
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij nazwę ankiety, w obszarze paska Szybkie uruchamianie lub łącza do stron nadrzędnych.

  Wyróżnione łącza do stron nadrzędnych w oknie dialogowym kolejność pytanie następny poziom w górę.

Początek strony

Jeśli chcesz ponownie użyć ankiety, ale usunąć starsze odpowiedzi, wyczyść dane bez utraty na pytania za pomocą Menedżera witryny.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Usuwanie wszystkich danych z istniejącej ankiety

Ankiety SharePoint znajduje się witryny, aby może obejrzeć każdy, z którego list i bibliotek będą mogli widzieć ankiety. Użytkownicy muszą mają uprawnienia do współtworzenia aby można było odpowiedzieć na ankietę. Aby uzyskać więcej informacji o uprawnieniach zobacz Edytowanie uprawnień dla listy lub biblioteki.

Możesz umieścić ankiety na stronie głównej, wstawiając go jako Część aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie części aplikacji do strony.

Aby wysłać łącze do ankiety za pomocą poczty e-mail lub wysłać wiadomość Błyskawiczną, zaznacz i skopiuj adres URL z paska adresu w przeglądarce, a następnie wklej go w wiadomości.

Tematy pokrewne innych ankiety

Oto niektóre tematy dodatkowe, które ułatwiają planowanie, zarządzanie nimi, wyświetlanie uprawnień i uzyskać więcej informacji na ankietę.

Zostaw komentarz

Ten artykuł jest przydatne? Jeśli tak, napisz nam u dołu tej strony. Jeśli nie, powiadom nas zapoznanie się z błędne lub Brak. Jeśli masz tutaj z wyników wyszukiwania, a nie był informacje, które chcesz utworzyć, trafić przeszukiwana dla. Sprawdź dokładnie czynności i zaktualizować w tym artykule użyjemy swoją opinię.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×