Tworzenie analiz i wyznaczanie priorytetów projektów

Po przesłaniu kilku propozycji projektów należy określić, które propozycje zostaną zatwierdzone jako projekty. Funkcje do analizy portfela w aplikacji Project Web App ułatwiają porównanie kosztów z wartością strategiczną każdej propozycji.

Uwaga:  W tym artykule i zawartych w nim filmach wideo omówiono typowy scenariusz analizy portfela. Organizacja może dostosować ten proces zgodnie z określonymi potrzebami biznesowymi.

Tworzenie analizy

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Strategia portfela kliknij pozycję Analizy portfela.

 2. Kliknij pozycję Nowy.

 3. Wpisz wartości Nazwa i Opis, a następnie w razie potrzeby wybierz odpowiednią pozycję w polu Dział.

 4. Wybierz opcję Wyznacz priorytety projektów przy użyciu czynników biznesowych lub Wyznacz priorytety projektów przy użyciu pól niestandardowych.

 5. Kliknij pozycję Wybrane projekty i określ, które propozycje mają zostać uwzględnione w analizie.

 6. W obszarze Podstawowe ograniczenie kosztowe analizy wybierz podstawowe ograniczenie budżetowe dla analizy.

 7. Jeśli w przypadku analizowanych propozycji zostały określone wymagania dotyczące zasobów, zaznacz pole wyboru Analizuj wymagania dotyczące zasobów projektu z danymi okresowymi pod kątem dyspozycyjności zasobów organizacyjnych.

 8. W obszarze Użyj aliasów opcji projektu Wymuś dołączenie i Wymuś wykluczenie określ tabele odnośników, których należy użyć, jeśli z opcjami wybranymi z listy mają być powiązane decyzje o wymuszeniu dołączenia i wymuszeniu wykluczenia.

 9. Kliknij przycisk Dalej.

Początek strony

Wyznaczanie priorytetów propozycji

W przypadku wybrania opcji wyznaczania priorytetów projektów przy użyciu czynników biznesowych:

 1. Dla każdej propozycji wymienionej po lewej stronie oceń jej wpływ na każdy z wymienionych u góry czynników biznesowych. Należy to zrobić przy użyciu list w siatce.

 2. Aby wyświetlić obliczone priorytety, kliknij przycisk Dalej.

W przypadku wybrania opcji wyznaczania priorytetów projektów przy użyciu pól niestandardowych:

 1. Kliknij pozycję Modyfikuj, a następnie wybierz pola, które mają zostać użyte podczas analizy.

 2. Dla każdego z pól niestandardowych ustaw wagi oraz wartości minimalne i maksymalne.

 3. Aby wyświetlić obliczone priorytety, kliknij przycisk Dalej.

Po wykonaniu tych procedur należy przeanalizować portfel na podstawie ograniczeń kosztowych wysokiego poziomu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×