Tworzenie alertu, aby otrzymywać powiadomienia w przypadku zmiany w pliku lub folderu w programie SharePoint

Tworzenie alertu, aby otrzymywać powiadomienia w przypadku zmiany w pliku lub folderu w programie SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby otrzymywać zaktualizowane po zmianie SharePoint dokumenty lub elementy w witrynie, można tworzyć alerty. Alerty mogą być wysyłane do zespołu za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowe (SMS), w zależności od tego, jak administrator skonfigurował serwer. Jeśli witryna jest częścią subskrypcji usługi Office 365, alerty są włączone, podczas tworzenia witryny. Jeśli witryna jest częścią wdrożenia SharePoint lokalnego, że Twoja organizacja zarządza alertów i poczty e-mail na własny.

Administrator serwera należy skonfigurować wychodzącej poczty e-mail w SharePoint administracji centralnej, aby został wyświetlony alert jako wiadomość e-mail. Podobnie Aby otrzymywać alertu jako wiadomości SMS, administrator serwera musi włączyć ustawienia usługi SMS i MMS w administracji centralnej.

Inny sposób uzyskiwania powiadomienia jest użycie źródła danych RSS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Utwórz lub subskrybowanie źródła danych RSS.

Zaktualizowane 20 grudnia 2016 podziękowaniami klientów opinii.

Możesz skonfigurować alertu dla listy, biblioteki, folderu, pliku lub elementu listy. Na przykład możesz skonfigurować alert dla określonego folderu w bibliotece, bez alerty Alerty zmian w pozostałej części biblioteki.

Otrzymywać alerty o zmiany elementu w SharePoint Online

Zostanie wyświetlony alert, gdy plik, łącze lub folder zostanie zmieniony w bibliotece dokumentów SharePoint Online. W zależności od elementu (plik, folder, łącza) można zobaczyć różne opcje po ustawieniu alertu.

 1. Otwórz bibliotekę dokumentów i umieść wskaźnik myszy na plik, łącze lub folder, dla którego chcesz otrzymywać alert, a następnie kliknij znacznik wyboru.

  Dokument jest wyróżniona kursor znajduje się nad polem wyboru
 2. Kliknij wielokropek (...) po prawej stronie nazwy tego elementu, a następnie kliknij przycisk Prześlij mi Alert.

  Wielokropek menu z wyróżnionym mi Alert
 3. W oknie dialogowym Prześlij mi Alert po zmianie elementów zaznacz i zmień żądane opcje. Ustawienia i opisy zobacz poniższe Opcje alertu .

 4. Kliknij przycisk OK po zakończeniu.

Otrzymywać alerty o wszystkich zmian w bibliotece dokumentów w SharePoint Online

Zostanie wyświetlony alert, zmianie dowolnego pliku, łącze lub folder. W zależności od elementu (plik, folder, łącza) istnieje kilka różnych opcji alertów.

 1. Otwórz bibliotekę dokumentów SharePoint Online i upewnij się, że zaznaczono żadnych elementów.

 2. Kliknij wielokropek (...) na pasku narzędzi u góry strony, a następnie kliknij przycisk Prześlij mi Alert.

  Menu wielokropek z alertem o mnie wyróżnione (dla całego library)
 3. W oknie dialogowym Prześlij mi Alert po zmianie elementów zmienianie lub wprowadź żądane opcje. Ustawienia i opisy zobacz poniższe Opcje alertu .

 4. Kliknij przycisk OK po zakończeniu.

Anulowanie ostrzeżenia w SharePoint Online

 1. Aby wyświetlić swoje alerty ze strony w witrynie, kliknij wielokropek (...) w górnym wierszu, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj moimi alertami.

  Przycisk alerty programu SharePoint Online Zarządzanie wyróżnione

  Uwaga: Z biblioteki dokumentów lub listy kliknij bibliotekę lub listę (zamiast strony ), aby znaleźć przycisk Prześlij mi Alert. Dokładne nazwy karty różnią się, jeśli znajdujesz się w specjalnej listy, takie jak listy zadań lub listy Kalendarz. Na przykład listy kalendarz ma karty zdarzeń i kalendarza miejsce, w którym można znaleźć przycisk Prześlij mi Alert.

 2. Kliknij pole wyboru obok nazwy alertu, który chcesz usunąć.

 3. Kliknij pozycję Usuwanie wybranych alertów, a następnie kliknij przycisk OK.

  Moje alerty w Menedżerze usuwanie wybranych alertów wyróżnione
 4. Kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie aktualizacji bez tekstu alerty wiadomości lub wiadomości e-mail

Jeśli wolisz nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe, ale nadal chcesz śledzenie zmian w bibliotekach dokumentów, zapoznaj się operacje na plikach w bibliotece dokumentów.

Ustawianie alertu w SharePoint 2016, 2013 lub 2010

 1. Przejdź do SharePoint bibliotekę lub listę, w którym chcesz ustawić alert. Jeśli szukasz w widoku listy lub biblioteki na innej stronie, może być najpierw kliknij tytuł listy lub biblioteki. Na przykład może być konieczne kliknij pozycję dokumenty najpierw, aby przejść do biblioteki dokumentów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ustawić alert dla całego bibliotekę lub listę, kliknij kartę Biblioteka lub Lista, a następnie kliknij przycisk Prześlij mi Alert, a następnie kliknij Ustaw alert dla tej biblioteki.

   Ustawianie alertów w tej bibliotece wyróżnione kartę biblioteki
  • Aby ustawić alert dla dokumentu, zaznacz dokument i kliknij pozycję pliki lub dokumenty, a następnie kliknij przycisk Prześlij mi Alert, a następnie kliknij Ustaw alert dla tego dokumentu.

   Na karcie pliki z Ustaw Alert dla tego dokumentu z wyróżnionym
  • Aby ustawić alert dla elementu listy, zaznacz element i kliknij kartę elementy, a następnie kliknij przycisk Prześlij mi Alert, a następnie kliknij Ustaw alert dla tego elementu.

   Zaznaczone SharePoint 2016 Ustaw alert dla elementu z elementu
 3. Wybierz odpowiednie opcje, które mają alertu. Ustawienia i opisy zobacz poniższe Opcje alertu .

Uwaga: Dokładne nazwy karty i przyciski w kroki 1 i 2 różnią się, jeśli znajdujesz się w specjalistyczne biblioteki lub listy, na przykład biblioteki obrazów, listy zadań lub listy Kalendarz. Na przykład listy kalendarz ma karty zdarzeń i kalendarza miejsce, w którym znajdują się Prześlij mi Alert.

W zależności od konfiguracji serwerów i witryny osoba, dla której utworzono alert, może odebrać wiadomość e-mail z potwierdzeniem utworzenia alertu. Wiadomość e-mail z alertem może zawierać łącza do listy lub biblioteki, ustawień alertu, nazwy osoby, która utworzyła alert, widoku dla urządzeń przenośnych oraz innych informacji i poleceń.

Anulowanie ostrzeżenia w SharePoint 2016, 2013 lub 2010

 1. Przejdź do SharePoint bibliotekę lub listę, w którym chcesz ustawić alert. Jeśli szukasz w widoku listy lub biblioteki na innej stronie, może być najpierw kliknij tytuł listy lub biblioteki. Na przykład może być konieczne kliknij pozycję dokumenty najpierw, aby przejść do biblioteki dokumentów.

 2. Kliknij bibliotekę lub listę, kliknij przycisk Prześlij mi Alert, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj moimi alertami.

  Zarządzanie 2016 programu SharePoint; wyróżniony przycisk alertów

  Uwaga: Z biblioteki dokumentów lub listy kliknij bibliotekę lub listę (zamiast strony ), aby znaleźć przycisk Prześlij mi Alert. Dokładne nazwy karty różnią się, jeśli znajdujesz się w specjalnej listy, takie jak listy zadań lub listy Kalendarz. Na przykład listy kalendarz ma karty zdarzeń i kalendarza miejsce, w którym można znaleźć przycisk Prześlij mi Alert.

 3. Kliknij pole wyboru obok nazwy alertu, który chcesz usunąć.

 4. Kliknij pozycję Usuwanie wybranych alertów, a następnie kliknij przycisk OK.

  Moje alerty w Menedżerze usuwanie wybranych alertów wyróżnione
 5. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie alertów w programie SharePoint 2007

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ustawić alert dla listy lub biblioteki, w menu Akcje Obraz menu , kliknij polecenie Prześlij mi Alert.

  • Aby ustawić alert na element lub dokument, wskaż element, dla którego chcesz utworzyć alert, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Prześlij mi Alert.

   SharePoint 2007 listy rozwijanej z alertem mnie wyróżnione

   W niektórych widoki, takie jak widok elementów w kalendarzu może być konieczne kliknij element, a następnie kliknij przycisk Prześlij mi Alert.

 3. Na stronie nowy Alert wybierz odpowiednie opcje, które mają alertu. Ustawienia i opisy zobacz poniższe Opcje alertu .

  Na stronie Opcje programu SharePoint 2007 alertu
 4. Kliknij przycisk OK.

W zależności od sposobu swojej witryny i serwery są skonfigurowane osoby, do której utworzono alert dotyczący może zostać wyświetlony wiadomości e-mail, potwierdzający utworzony alertu. Wiadomości mogą udostępniać łącza do listy lub biblioteki, ustawienia alertów, nazwisko osoby, która utworzyła alert, widoku dla urządzeń przenośnych i inne informacje i polecenia.

Początek strony

Anulowanie ostrzeżenia w SharePoint 2007

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. W menu Akcje Obraz menu kliknij polecenie Prześlij mi Alert.

 3. Na stronie nowy Alert kliknij pozycję Wyświetl moje istniejące alerty w tej witrynie.

  Na stronie Opcje programu SharePoint 2007 alertu
 4. Kliknij pole wyboru obok nazwy alertu, który chcesz usunąć.

 5. Kliknij pozycję Usuwanie wybranych alertów, a następnie kliknij przycisk OK.

  Moje alerty w Menedżerze usuwanie wybranych alertów wyróżnione
 6. Kliknij przycisk OK.

Opcje alertów

W oknie Prześlij mi Alert po zmianie elementów następujące ustawienia są dostępne dla alertów o do elementu, plik, łącze, (jeśli jest to obsługiwane) lub folder.

Uwaga: Nie wszystkie ustawienia mogą być dostępne dla wszystkich typów alertów lub wersji SharePoint.

 • Tytuł alertu    To jest temat wiadomości e-mail lub tekstu. Jest wstępnie wypełnione o nazwie biblioteki dokumentów i nazwa elementu, ale można ją zmienić.

 • Wysyłanie alertów    Jest to nazwa użytkownika lub ma alert wysyłane do wiadomości e-mail. Aby wprowadzić więcej niż jedno, oddziel adresy średnikami.

 • Metoda dostarczania    Wybierz wiadomość e-mail lub wiadomość tekstowa alertów. Dla wiadomości SMS Dodawanie numeru telefonu, a następnie zaznacz pole wyboru, jeśli chcesz, aby adres URL elementu do wysłania. Jeśli chcesz SMS i jest wyszarzona, skontaktować się z administratorem SharePoint lub działu informatycznego

 • Zmienianie typu    Wybierz otrzymywać alerty dla wszystkich zmian, gdy będą dodawane nowe elementy lub istniejące elementy zostaną zmienione lub usunięte. Alert nie są wysyłane po usunięciu elementu z widoku.

 • Wysyłanie alertów dla tych zmian    Pozwala wybrać typ zmian, dla których otrzymywać alerty. Możesz wybrać, gdy ktoś zmieni dowolnego pliku, łącze lub folder lub gdy ktoś zmieni plik, łącze lub folder utworzenia lub ostatniej modyfikacji.

 • Jeśli do wysłania alertów    To ustawienie określa, jak często otrzymywać alerty. Możesz uzyskać powiadomienia natychmiast po przeprowadzona zmiany, lub dzienny lub tygodniowy podsumowania. Dzienny podsumowania możesz ustawić godzinę do wysłania. Tygodniowy powiadomienia można ustawić datę i godzinę wysłania. Wartość domyślna to natychmiastowego wysłania powiadomienia, ale jeśli witryny jest aktywna lub nie należy od razu wiedzieć, można wybrać podsumowania dziennie lub tygodniowo.

Listę ustawień opcji alertów

Konfigurowanie poczty e-mail lub usługi SMS

Znajdowanie informacji na temat sposobu konfigurowania wychodzącej poczty e-mail lub usługi wiadomości SMS, zobacz Konfigurowanie wychodzącej poczty e-mail dla programu SharePoint lub skonfigurować konta urządzeń przenośnych w programie SharePoint.

Zostaw komentarz

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Dołącz informacje o swojej wersji programu SharePoint, systemie operacyjnym i przeglądarce. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×