Tworzenie łącznika niestandardowego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Utworzenie łączników niestandardowych i późniejsze ich użycie pozwala na zaoszczędzenie czasu. Wystarczy tylko dostosować linię łącznika, koniec linii lub styl uskoku, a następnie zapisać łącznik niestandardowy we wzorniku Ulubione.

Tworzenie zakrzywionych, łamanych i prostych linii łącznika

 1. Kliknij łącznik prawym przyciskiem myszy.

 2. Kliknij pozycję Łącznik zakrzywiony, Łącznik z kątem prostym lub Łącznik prosty.

Aby zmienić łącznik domyślny prostych lub zakrzywionych, kliknij kartę Projektowanie, a następnie kliknij prawym dolnym rogu sekcji Ustawienia strony lub naciśnij klawisze Shift + F5. Na karcie Układanie i trasowanie na liście rozwijanej Wygląd wybierz proste lub zakrzywione. Nowe łączniki dodawane do rysunku będą teraz prostych lub zakrzywionych.

Dodawanie strzałek, punktów lub innych końców linii do łącznika

 1. Zaznacz łącznik.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kształtów kliknij pozycję Linia.

 3. Wskaż pozycję Strzałki i wybierz koniec linii. Więcej opcji można wyświetlić, klikając pozycję Więcej strzałek.

Ustawianie stylu uskoku linii dla łącznika

 1. Kliknij kartę Projektowanie, a następnie kliknij przycisk prawym dolnym rogu sekcji Ustawienia strony. Można również nacisnąć Shift + F5.

 2. Kliknij kartę Układanie i trasowanie.

 3. W obszarze Uskoki linii wybierz odpowiednie opcje.

Zapisywanie łącznika niestandardowego we wzorniku Ulubione

 1. W oknie Kształty kliknij pozycję Więcej kształtów, wskaż pozycję Moje kształty i kliknij pozycję Ulubione.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu Ulubione i kliknij pozycję Edytuj wzornik.

 3. Przeciągnij utworzony łącznik niestandardowy na wzornik Ulubione.

 4. We wzorniku Ulubione kliknij prawym przyciskiem myszy łącznik niestandardowy, kliknij pozycję Zmień nazwę wzorca i wprowadź nazwę dla tego łącznika niestandardowego.

 5. Kliknij prawym przyciskiem pasek tytułu Ulubione i kliknij przycisk Zapisz.

Jeżeli pojawi się potrzeba użycia takiego łącznika, na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia należy kliknąć narzędzie Łącznik. Następnie należy otworzyć wzornik Ulubione i wybrać łącznik.

Przy zaznaczonym kształcie łącznika niestandardowego każdy łącznik rysowany za pomocą narzędzia Łącznik jest tak samo sformatowany, jak wybrany łącznik niestandardowy.

Dodawanie, przenoszenie lub obracanie tekstu łącznika

Można dodawać i przenoszenie tekstu łącznika w taki sam sposób dodawania i przenoszenie tekstu na innych kształtów Microsoft Office Visio 2007.

 1. Zaznacz łącznik.

 2. Wpisz tekst.

 3. Aby przenieść tekst, kliknij narzędzie Blok tekstu Obraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy, a następnie przeciągnij tekst.

  Jeśli nie widać narzędzia Blok tekstu Obraz przycisku , kliknij strzałkę w dół obok narzędzia Tekst Przycisk narzędzia Tekst , a następnie kliknij narzędzie Blok tekstu Obraz przycisku .

 4. Aby obrócić tekst, kliknij narzędzie Blok tekstu Obraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy, a następnie przeciągnij uchwyt obrotu ( Obraz przycisku ).

  Jeśli nie widać narzędzia Blok tekstu Obraz przycisku , kliknij strzałkę w dół obok narzędzia Tekst Przycisk narzędzia Tekst , a następnie kliknij narzędzie Blok tekstu Obraz przycisku .

Porada: Niektóre łączniki i kształty mają uchwyt sterujący ( Obraz uchwytu sterującego — żółty romb ), który można przeciągnąć, aby szybko przenieść tekst kształtu.

Dodawanie strzałek, punktów lub innych końców linii do łącznika

 1. Zaznacz łącznik.

 2. W menu Format kliknij pozycję Linia.

 3. W obszarze Końce linii wybierz odpowiedni typ i rozmiar końca linii.

 4. Kliknij przycisk OK.

Porada: Możesz też użyć narzędzia Końce linii na pasku narzędzi Formatowanie.

Tworzenie łącznika zakrzywionych, kątem prostym i prostych

 1. Kliknij łącznik prawym przyciskiem myszy.

 2. Kliknij pozycję Łącznik zakrzywiony, Łącznik z kątem prostym lub Łącznik prosty.

Uwaga: Nie można dodawać uchwytów do łączników prostym lub pod kątem prostym, ale narzędzie Ołówek    Obraz przycisku umożliwia dodawanie uchwyty do łączników zakrzywionych.

Porada: Aby ustawić łącznik prosty lub zakrzywiony jako domyślny, w menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony, kliknij kartę Układanie i trasowanie, a następnie na liście Wygląd kliknij pozycję Prosty lub Zakrzywiony.

Ustawianie stylu uskoku linii dla łącznika

 1. Zaznacz łącznik.

 2. W menu Format kliknij polecenie Zachowanie.

 3. Kliknij kartę Łącznik, a następnie w obszarze Uskoki linii wybierz odpowiednie opcje.

Porada: Aby ustawić domyślny styl uskoku linii dla łączników na stronie, w menu plik, kliknij polecenie Ustawienia strony, kliknij kartę Układanie i trasowanie, a następnie na liście Styl uskoku linii kliknij odpowiednią linię sposób uskoku.

Zapisywanie łącznika niestandardowego we wzorniku Ulubione

 1. W menu Plik wskaż polecenie Kształty, wskaż polecenie Moje kształty, a następnie kliknij pozycję Ulubione.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu Ulubione i kliknij pozycję Edytuj wzornik.

 3. Przeciągnij utworzony łącznik niestandardowy na wzornik Ulubione.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu Ulubione i kliknij pozycję Zapisz.

Gdy zechcesz użyć tego łącznika, kliknij narzędzie Łącznik Obraz przycisku , a następnie wybierz łącznik we wzorniku Ulubione.

Gdy jest zaznaczony kształt łącznika niestandardowego, każdy łącznik rysowany za pomocą narzędzia Łącznik Obraz przycisku jest sformatowany tak samo jak wybrany łącznik niestandardowy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×