TRANSPONUJ, funkcja

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Czasem konieczne jest przemieszczenie lub obrócenie komórek. Możesz to zrobić, korzystając z funkcji kopiowania i wklejania oraz opcji Transpozycja. Efektem będzie jednak zduplikowanie danych. Jeśli nie chcesz duplikować danych, możesz zamiast tego wpisać formułę z funkcją TRANSPONUJ. Na przykład na poniższym obrazie formuła =TRANSPONUJ(A1:B4) pobiera komórki od A1 do B4 i rozmieszcza je w poziomie.

Powyżej — oryginalne komórki, poniżej — komórki z funkcją TRANSPONUJ

Jak prawidłowo użyć funkcji TRANSPONUJ: pamiętaj o naciśnięciu klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER po wpisaniu formuły. Jeśli nigdy wcześniej nie wprowadzano tego typu formuły, skorzystaj z poniższych instrukcji, które poprowadzą Cię przez tę procedurę.

Krok 1. Zaznaczenie pustych komórek

Najpierw zaznacz kilka pustych komórek. Upewnij się, że liczba zaznaczonych komórek jest zgodna z liczbą oryginalnych komórek i że są one ułożone w innym kierunku. Na przykład poniżej przedstawiono 8 komórek, rozmieszczonych w pionie:

Komórki A1:B4

Należy zatem zaznaczyć osiem komórek w poziomie, tak jak na poniższej ilustracji:

Zaznaczone komórki A6:D7

Tutaj pojawią się nowe transponowane komórki.

Krok 2. Wpisanie =TRANSPONUJ(

Mając zaznaczone puste komórki, wpisz: =TRANSPONUJ(

Ekran programu Excel będzie wyglądał podobnie jak na poniższej ilustracji:

=TRANSPONUJ(

Zwróć uwagę, że komórki są nadal zaznaczone mimo rozpoczęcia wpisywania formuły.

Krok 3. Wpisanie zakresu komórek oryginalnych

Teraz wpisz zakres komórek, które chcesz transponować. W tym przykładzie transponowane będą komórki od A1 do B4. Wpisz zatem formułę: =TRANSPONUJ(A1:B4)ale nie naciskaj jeszcze klawisza ENTER! Po zakończeniu wpisywania po prostu przejdź do następnego kroku.

Ekran programu Excel będzie wyglądał podobnie jak na poniższej ilustracji:

=TRANSPONUJ(A1:B4)

Krok 4. Naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER

Teraz naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER. Dlaczego? Ponieważ funkcja TRANSPONUJ jest używana tylko w formułach tablicowych, a tak właśnie należy zakończyć formułę tablicową. Mówiąc krótko, formuła tablicowa to formuła stosowana do więcej niż jednej komórki. Ponieważ w kroku 1. zaznaczono więcej niż jedną komórkę (a tak było, prawda?), formuła zostanie zastosowana do więcej niż jednej komórki. Taki będzie wynik po naciśnięciu klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER:

Wynik formuły, komórki A1:B4 transponowane do komórek A6:D7

Porady

  • Nie trzeba ręcznie wpisywać zakresu. Po wpisaniu =TRANSPONUJ( możesz zaznaczyć zakres, używając myszy. Wystarczy kliknąć i przeciągnąć od początku do końca zakresu. Ale pamiętaj: po zakończeniu naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER, a nie tylko klawisz ENTER.

  • Potrzebujesz tekstu i formatowania także transpozycji komórek? Spróbuj Kopiowanie, wklejanie, a za pomocą opcji Transpozycja. Ale należy pamiętać, że spowoduje to utworzenie duplikatów. Aby w przypadku zmiany do oryginalnych komórek kopie nie zostaną zaktualizowane.

  • To wszystko, aby uzyskać informacje o formułach tablicowych. Tworzenie formuły tablicowej lub, możesz uzyskać więcej informacji o szczegółowe wskazówki i przykłady dotyczące je tutaj.

Szczegóły techniczne

Funkcja TRANSPONUJ zwraca pionowy zakres komórek jako zakres poziomy lub odwrotnie. Funkcja TRANSPONUJ musi być wprowadzana jako formuła tablicowa dla zakresu, w którym liczba wierszy i kolumn odpowiada liczbie kolumn i wierszy w zakres źródłowym. Funkcja TRANSPONUJ służy do zmieniania orientacji w tablicy lub w zakresie arkusza z pionowej na poziomą lub odwrotnie.

Składnia

TRANSPONUJ(tablica)

W składni funkcji TRANSPONUJ występuje następujący argument:

  • Tablica    Wymagane. Tablica lub zakres komórek w arkuszu, który chcesz transponować. Transponowaną tablicę zostanie utworzona za pomocą pierwszy wiersz tablicy staje się pierwszą kolumną nowej tablicy, drugi wiersz tablicy staje się drugą kolumną nowej tablicy i tak dalej. Jeśli nie masz pewności, jak wprowadzić formułę tablicową, zobacz Tworzenie formuły tablicowej.

Zobacz też

Transponowanie (obracanie) danych z wierszy do kolumn lub odwrotnie

Tworzenie formuły tablicowej

Obracanie lub wyrównywanie danych w komórce

Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×