TRANSPONUJ, funkcja

Czasem konieczne jest przemieszczenie lub obrócenie komórek. Możesz to zrobić, korzystając z funkcji kopiowania i wklejania oraz opcji Transpozycja. Efektem będzie jednak zduplikowanie danych. Jeśli nie chcesz duplikować danych, możesz zamiast tego wpisać formułę z funkcją TRANSPONUJ. Na przykład na poniższym obrazie formuła =TRANSPONUJ(A1:B4) pobiera komórki od A1 do B4 i rozmieszcza je w poziomie.

Powyżej — oryginalne komórki, poniżej — komórki z funkcją TRANSPONUJ

Jak prawidłowo użyć funkcji TRANSPONUJ: pamiętaj o naciśnięciu klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER po wpisaniu formuły. Jeśli nigdy wcześniej nie wprowadzano tego typu formuły, skorzystaj z poniższych instrukcji, które poprowadzą Cię przez tę procedurę.

Krok 1. Zaznaczenie pustych komórek

Najpierw zaznacz kilka pustych komórek. Upewnij się, że liczba zaznaczonych komórek jest zgodna z liczbą oryginalnych komórek i że są one ułożone w innym kierunku. Na przykład poniżej przedstawiono 8 komórek, rozmieszczonych w pionie:

Komórki A1:B4

Należy zatem zaznaczyć osiem komórek w poziomie, tak jak na poniższej ilustracji:

Zaznaczone komórki A6:D7

Tutaj pojawią się nowe transponowane komórki.

Krok 2. Wpisanie =TRANSPONUJ(

Mając zaznaczone puste komórki, wpisz: =TRANSPONUJ(

Ekran programu Excel będzie wyglądał podobnie jak na poniższej ilustracji:

=TRANSPONUJ(

Zwróć uwagę, że komórki są nadal zaznaczone mimo rozpoczęcia wpisywania formuły.

Krok 3. Wpisanie zakresu komórek oryginalnych

Teraz wpisz zakres komórek, które chcesz transponować. W tym przykładzie transponowane będą komórki od A1 do B4. Wpisz zatem formułę: =TRANSPONUJ(A1:B4)ale nie naciskaj jeszcze klawisza ENTER! Po zakończeniu wpisywania po prostu przejdź do następnego kroku.

Ekran programu Excel będzie wyglądał podobnie jak na poniższej ilustracji:

=TRANSPONUJ(A1:B4)

Krok 4. Naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER

Teraz naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER. Dlaczego? Ponieważ funkcja TRANSPONUJ jest używana tylko w formułach tablicowych, a tak właśnie należy zakończyć formułę tablicową. Mówiąc krótko, formuła tablicowa to formuła stosowana do więcej niż jednej komórki. Ponieważ w kroku 1. zaznaczono więcej niż jedną komórkę (a tak było, prawda?), formuła zostanie zastosowana do więcej niż jednej komórki. Taki będzie wynik po naciśnięciu klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER:

Wynik formuły, komórki A1:B4 transponowane do komórek A6:D7

Porady

Szczegóły techniczne

Funkcja TRANSPONUJ zwraca pionowy zakres komórek jako zakres poziomy lub odwrotnie. Funkcja TRANSPONUJ musi być wprowadzana jako formuła tablicowa dla zakresu, w którym liczba wierszy i kolumn odpowiada liczbie kolumn i wierszy w zakres źródłowym. Funkcja TRANSPONUJ służy do zmieniania orientacji w tablicy lub w zakresie arkusza z pionowej na poziomą lub odwrotnie.

Składnia

TRANSPONUJ(tablica)

W składni funkcji TRANSPONUJ występuje następujący argument:

  • tablica    Argument wymagany. Jest to tablica lub zakres komórek w arkuszu, który ma zostać przetransponowany. Tablica jest transponowana w następujący sposób: pierwszy wiersz tablicy staje się pierwszą kolumną nowej tablicy, drugi wiersz tablicy staje się drugą kolumną nowej tablicy itd. Jeśli nie masz pewności, jak wprowadzić formułę tablicową, zobacz Wprowadzanie formuły tablicowej.

Zobacz też

Transponowanie (obracanie) danych z wierszy do kolumn lub odwrotnie

Wprowadzanie formuły tablicowej

Obracanie lub wyrównywanie danych w komórce

Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×