Transponowanie danych z wierszy do kolumn lub odwrotnie w programie Excel 2016 dla komputerów Mac

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli masz arkusz zawierający dane w kolumnach, który chcesz „obrócić”, tak aby rozmieścić dane w wierszach, możesz użyć funkcji Transpozycja. Umożliwia ona zamianę danych z kolumn na dane w wierszach i na odwrót.

Jeśli na przykład dane wyglądają w ten sposób, regiony sprzedaży są wyświetlane w górnej części, a informacje dotyczące kwartałów po lewej stronie:

Dane regionalne w kolumnach

Kolumny i wiersze można zamienić, aby wyświetlić informacje dotyczące kwartałów w górnej części arkusza, a dane dotyczące regionów po lewej stronie, jak to przedstawiono poniżej:

Dane regionalne w wierszach

Oto jak to robić:

 1. Zaznacz zakres danych, które chcesz ponownie rozmieścić (łącznie z wszystkimi etykietami kolumn lub wierszy), i wybierz polecenie Kopiuj Ikona Kopiuj na karcie Narzędzia główne lub naciśnij klawisze CONTROL+C.

  Uwaga: Upewnij się, że dane zostały skopiowane. W przypadku użycia polecenia Wytnij lub skrótu CONTROL+X ta operacja się nie powiedzie.

 2. Zaznacz pierwszą komórkę, do której chcesz wkleić dane, i na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę obok pozycji Wklej, a następnie kliknij pozycję Transpozycja.

  Wybieranie pozycji Wklej na karcie Narzędzia główne

  Wybierz obszar w arkuszu, w którym jest dość miejsca, aby wkleić dane. Skopiowane dane zastąpią dane, które już się tam znajdują.

 3. Po pomyślnym „obróceniu” danych można usunąć oryginalne dane.

Porady dotyczące transponowania danych

 • Jeśli dane zawierają formuły, program Excel automatycznie aktualizuje aby były zgodne nowe położenie. Sprawdzanie formuły używać bezwzględnych odwołań do komórek — Jeśli nie, możesz przełączać się między odwołaniami względnymi i bezwzględnymi , zanim obracanie danych.

 • Jeśli dane znajdują się w tabeli programu Excel, funkcja Transpozycja nie będzie dostępna. Możesz najpierw przekonwertować tabelę na zakres przy użyciu przycisku Konwertuj na zakres na karcie Tabela lub użyć funkcji TRANSPONUJ, aby obrócić wiersze i kolumny.

 • Jeśli chcesz obrócić danych często w celu wyświetlania ich pod różnymi kątami, rozważ utworzenie tabeli przestawnej , aby móc szybko przestawiać dane przez przeciąganie pól z obszaru wiersze do obszaru kolumny (lub odwrotnie) na liście pól tabeli przestawnej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×