Tabele w programie Power View

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tworzenie każdej wizualizacji rozpoczyna się od utworzenia tabeli w programie Power View, a następnie jej prostego przekształcenia w inne wizualizacje.

Tworzenie tabel w bazie danych

Aby utworzyć tabelę w arkuszu lub widoku programu Power View, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

Kliknij nazwę tabeli w sekcji pól listy pól.

Program Power View automatycznie dodaje do widoku tabelę z domyślnymi polami. Następnie można dodawać i usuwać kolumny oraz zmieniać ich kolejność.

Rozwiń tabelę w sekcji pól listy pól i wybierz pozycję poszczególnych pól. Jednokolumnowa tabela jest automatycznie tworzona w widoku.

Kliknij strzałkę obok pola w sekcji pól, a następnie kliknij przycisk Dodaj do tabeli lub Dodaj do tabeli jako liczność.

Przeciągnij pole z sekcji pól do sekcji układu listy pól.

Przeciągnij pole z sekcji pól bezpośrednio do widoku. Przeciągnij go na puste miejsce, aby rozpocząć nową tabelę lub przeciągnij go do istniejącego wizualizacji.

Uwaga: Jeśli dane w programie Excel jest również źródła danych wykresu w programie Word lub PowerPoint, nie będzie można wstawić arkusz programu Power View w programie Excel na podstawie tego danych. Przeczytaj o źródeł danych w programie Power View.

Tworzenie tabeli programu Power View
Tabela w programie Power View z polem obrazu.

Po dodaniu pola do widoku natychmiast widać w tym polu wartości rzeczywiste. Kolumny są formatowane zgodnie z typem ich danych zdefiniowanym w modelu danych, na którym jest oparty raport. Pliki dodawane do widoku pojawiają się też w oknie Pola w sekcji układu w dolnej połowie listy pól.

Po wybraniu tabeli w widoku wszelkie wybierane pola są dodawane do tej tabeli. Są też dodawane do sekcji układu listy pól, a rozmiar tabeli jest zmieniany tak, aby ją do nich dostosować.

Pola można dodać do tabeli w widoku z tej samej lub innej tabeli w sekcji pól listy pól, jeśli tabele na liście pól są połączone relacją w modelu, na bazie którego powstał raport. Przykładowo tabele Wydarzenia i Dyscypliny mogą być połączone za pomocą pola ID_dyscypliny. Jeśli nie ma zdefiniowanej relacji pomiędzy polem w widoku i polem w sekcji pól listy pól:

Można zdefiniować relacje między tabelami w programie Power View w programie Excel.

Uwaga: Nie można zdefiniować relacji w programie Power View w programie SharePoint, a pole w sekcji pól może być niedostępne. W przypadku programu Power View w programie SharePoint relacje muszą być definiowane w modelu, na którym bazuje raport: modelu danych programu Excel lub modelu tabelarycznym usług Analysis Services.

Aby rozpocząć nową wizualizację, kliknij w dowolnym miejscu pustego widoku przed wybraniem pól z listy pól lub przeciągnij pole do pustego widoku.

Uwaga: 

Uwaga: W celu osiągnięcia optymalnej wydajności program Power View nie pobiera za jednym razem wszystkich danych w tabeli. Dane są pobierane w miarę przewijania.

Przekształcanie tabeli w wykres lub inną wizualizację

Po utworzeniu tabeli można ją przekształcić w wiele innych wizualizacji.

Przy wybranej tabeli kliknij wykres lub inną wizualizację na karcie Projekt > Przełączanie wizualizacji.

Na karcie Projekt na wstążce włączane są elementy najbardziej przydatne dla danych w tabeli i wyłączane te, które nie będą działać. Na przykład:

Jeśli tabela ma nie pól liczbowych, nie można przekonwertować na wykres. Tabela wymaga co najmniej jedno pole liczbowe, przed przekonwertowaniem go na wykres. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie Suma na Średnia lub innych agregacji w programie Power View.

Jeśli tabela zawiera więcej niż jedną kolumnę, nie można przekonwertować go na fragmentator. Tylko tabele z jedną kolumną można przekonwertować na fragmentator. Dowiedz się więcej o fragmentatory w temacie filtrowanie, wyróżnianie i fragmentatory w programie Power View

Początek strony

Zobacz też

Wykresy i inne wizualizacje w programie Power View.

Klipy wideo na temat programu Power View i dodatku Power Pivot

Dodatek Power Pivot: zaawansowane analizy i modelowanie danych w programie Excel

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×