Tłumaczenie tekstu w innym języku

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Funkcja tłumaczenia jest teraz dostępna w programach Word, Excel, OneNote i PowerPoint. Możesz pobrać dodatek Translator dla programu Outlook ze Sklepu Office. Zobacz Translator dla programu Outlook, aby uzyskać więcej informacji.

Tłumaczenie wyrazów lub fraz w programie Word, Excel lub PowerPoint

 1. W dokumencie, arkuszu kalkulacyjnym lub prezentacji wyróżnij komórkę lub tekst do przetłumaczenia.

 2. Wybierz pozycję Recenzja > Przetłumacz.

 3. Wybierz swój język, aby zobaczyć tłumaczenie.

 4. Wybierz pozycję Wstaw. Przetłumaczony tekst zastąpi tekst wyróżniony w kroku 1.

  Uwaga: W programie Excel nie ma przycisku Wstaw — należy skopiować i wkleić tekst wyróżniony w kroku 1.

  Możesz zobaczyć listę z kilkoma tłumaczeniami. Rozwiń przetłumaczoną pozycję, aby pokazać przykład użycia w obu językach. Wybierz odpowiedni z nich i kliknij pozycję Kopiuj.

  Opcje tłumaczenia wyrazu

Dostępne w: Word PowerPoint Excel

Ta funkcja jest dostępna dla Office 365 abonentów korzystających z wersji 1710 lub nowszej programu Word; Program PowerPoint lub Excel w wersji 1803 lub nowszej. Aby korzystać z Translatora, należy mieć połączenie z Internetem i usługi inteligentne pakietu Office.

Subskrybenci uzyskują nowe funkcje i ulepszenia co miesiąc. https://products.office.com/buy/compare-microsoft-office-products?wt.mc_id=AID573689_QSG_153967

Nie masz pewności, z jakiej wersji pakietu Office korzystasz? Zobacz Która wersja pakietu Office jest używana?

Ta funkcja nie jest obecnie dostępna dla klientów korzystających z pakietu Office 365 obsługiwanego przez firmę 21Vianet.

Animacja funkcji Tłumacz z konwertowaniem z języka angielskiego na rosyjski.

Tłumaczenie całego pliku w programie Word, Excel lub PowerPoint

 1. Wybierz pozycję Recenzja > Przetłumacz > Przetłumacz dokument.

 2. Wybierz swój język, aby zobaczyć tłumaczenie.

 3. Wybierz pozycję Przetłumacz. Kopia przetłumaczonego dokumentu zostanie otwarta w osobnym oknie.

 4. Wybierz pozycję OK w pierwotnym oknie, aby zamknąć dodatek Translator.

Dostępne w: Word

Ta funkcja jest dostępna dla subskrybentów usługi Office 365, którzy używają wersji 1710 lub nowszej programu Word. Aby korzystać z Translatora, należy mieć połączenie z Internetem i usługi inteligentne pakietu Office.

Użytkownicy posiadający pakiet Office 2016, ale bez subskrypcji, będą mieli te same funkcje tłumaczenia, które są dostępne w pakiecie Office 2013 i starszych wersjach. 

Subskrybenci uzyskują nowe funkcje i ulepszenia co miesiąc. https://products.office.com/buy/compare-microsoft-office-products?wt.mc_id=AID573689_QSG_153967

Nie masz pewności, z jakiej wersji pakietu Office korzystasz? Zobacz Która wersja pakietu Office jest używana?

Animacja tłumaczenia dokumentu

Tłumaczenie wyrazów lub fraz w programie OneNote dla systemu Windows 10

 1. W notatkach Wyróżnij tekst, który chcesz przetłumaczyć.

 2. Wybierz pozycję wyświetl > przetłumacz > zaznaczenie.

 3. Wybierz swój język, aby zobaczyć tłumaczenie.

 4. Wybierz pozycję Wstaw. Przetłumaczony tekst zastąpi tekst wyróżniony w kroku 1.

Tłumaczenie całej strony w programie OneNote dla systemu Windows 10

 1. Wybierz pozycję wyświetl > przetłumacz > strony.

 2. Wybierz swój język, aby zobaczyć tłumaczenie.

 3. Wybierz pozycję Przetłumacz. Przetłumaczona strona zostanie dodana jako podrzędna Strona istniejącej strony.

 4. Wybierz pozycję OK w pierwotnym oknie, aby zamknąć dodatek Translator.

Jeśli później zechcesz zmienić język Na dla tłumaczenia dokumentu lub jeśli chcesz przetłumaczyć dokument na więcej niż jeden język, możesz to zrobić, wybierając polecenie Ustaw język tłumaczenia dokumentów z menu Przetłumacz.

Polecenie Ustaw język tłumaczenia dokumentów w menu Tłumaczenie

Zobacz też

Dostępne narzędzia do tłumaczenia zależą od używanego programu pakietu Office:

 • Przetłumacz dokument/Przetłumacz element: Word, Outlook.

 • Przetłumacz zaznaczony tekst:Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel, Visio.

 • Minitłumacz: Word, Outlook, PowerPoint, OneNote

  Narzędzia do tłumaczenia dostępne w programach pakietu Office

Komputer może przetłumaczyć cały dokument programu Word lub wiadomość programu Outlook („tłumaczenie maszynowe”) i wyświetlić go w przeglądarce internetowej. W przypadku wybrania tego typu tłumaczenia zawartość pliku jest przesyłana do dostawcy usługi za pośrednictwem Internetu.

Uwaga: Tłumaczenie maszynowe może ułatwić zapoznanie się z ogólną treścią tekstu oraz sprawdzenie, czy dany tekst jest istotny. Tłumaczenie plików poufnych lub o wysokiej dokładności powinno być wykonywane przez człowieka, gdyż tłumaczenie maszynowe może nie oddać pełnego znaczenia oraz właściwego tonu tekstu.

Wybieranie języka tłumaczenia

 1. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Przetłumacz > Wybierz język tłumaczenia.

  Wybierz język tłumaczenia

 2. W obszarze Wybieranie języków tłumaczenia dokumentu kliknij żądane języki w polach Przetłumacz z i Przetłumacz na, a następnie kliknij przycisk OK.

Tłumaczenie dokumentu lub wiadomości

 1. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Przetłumacz.

 2. Kliknij pozycję Przetłumacz dokument (Przetłumacz element w programie Outlook). Zostaną wyświetlone wybrane języki Z i Na.

  Tłumaczenie dokumentu lub wiadomości

Zostanie otwarta karta przeglądarki zawierająca plik w pierwotnym języku oraz w języku wybranym do tłumaczenia.

Uwaga: Jeśli używasz usług tłumaczenia po raz pierwszy, może być konieczne kliknięcie przycisku OK, aby zainstalować słowniki dwujęzyczne i włączyć usługę tłumaczenia za pomocą okienka Poszukiwanie. W celu sprawdzenia, jakie słowniki dwujęzyczne i usługi tłumaczenia maszynowego są włączone, możesz kliknąć link Opcje tłumaczenia w okienku Poszukiwanie. Zobacz Tłumaczenie zaznaczonego tekstu, aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać dostęp do okienka Poszukiwanie.

Za pomocą okienka Poszukiwanie można tłumaczyć frazę, zdanie lub akapit w kilku kombinacjach językowych w następujących programach pakietu Microsoft Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio i Word.

Uwaga: W programie PowerPoint pola tekstowe na slajdach można tłumaczyć tylko pojedynczo.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Przetłumacz > Przetłumacz zaznaczony tekst, aby otworzyć okienko Poszukiwanie.

  Przetłumacz zaznaczony tekst

  Uwaga: W programie Word możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w dokumencie, a następnie kliknąć polecenie Przetłumacz.

 2. W okienku Poszukiwanie na liście Wszystkie materiały źródłowe kliknij pozycję Tłumaczenie.

  Opcja Tłumaczenie w okienku Poszukiwanie

 3. Aby przetłumaczyć wyraz lub krótką frazę, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz wyrazy, naciśnij klawisz ALT, a następnie kliknij zaznaczenie. Wyniki zostaną wyświetlone w okienku Poszukiwanie w obszarze Tłumaczenie.

  • Wpisz wyraz lub frazę w polu Wyszukaj, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Uwagi: 

   • Jeśli używasz usług tłumaczenia po raz pierwszy, kliknij przycisk OK, aby zainstalować słowniki dwujęzyczne i włączyć usługę tłumaczenia za pomocą okienka Poszukiwanie.

   • W celu sprawdzenia, jakie słowniki dwujęzyczne i usługi tłumaczenia maszynowego są włączone, możesz kliknąć link Opcje tłumaczenia w okienku Poszukiwanie.

   • Aby zmienić języki używane w tłumaczeniu, w okienku Poszukiwanie w obszarze Tłumaczenie wybierz języki, z których i na które chcesz tłumaczyć. Aby tłumaczyć na przykład z języka angielskiego na francuski, kliknij na liście Z pozycję Angielski, a na liście Na pozycję Francuski.

   • Aby dostosować zasoby używane do tłumaczenia, kliknij przycisk Opcje tłumaczenia, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

W programach Word, Outlook, PowerPoint i OneNote program mini Tłumacz wyświetla tłumaczenie jednego wyrazu w trakcie wskazywania go kursorem. Możesz również skopiować przetłumaczony tekst do schowka, wkleić go do innego dokumentu lub odtworzyć wymowę przetłumaczonego wyrazu.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Przetłumacz > Minitłumacz.

  Minitłumacz

 2. Wskaż wskaźnikiem myszy wyraz lub frazę do przetłumaczenia. Gdy w dokumencie zostanie wyświetlone nałożone blade okno dialogowe, przesuń na nie kursor myszy, aby wyświetlić wszystkie dostępne tłumaczenia.

Uwaga: Minitłumacz będzie nadal wyświetlany, gdy umieścisz wskaźnik nad wyrazami. Aby go wyłączyć, powtórz krok 1 powyżej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tłumaczenie za pomocą Minitłumacza.

Aby przetłumaczyć tekst bezpośrednio w przeglądarce, możesz użyć usługi Translator Bing. Ta witryna, obsługiwana przez program Microsoft Translator, udostępnia bezpłatne tłumaczenie na i z ponad 50 języków. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tłumaczenie tekstu za pomocą Translatora.

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku posiadania subskrypcji pakietu office 365lub pakietu Office 2019 dla komputerów Mac oraz tylko dla programów Word, Excel i PowerPoint.  W przypadku tłumacza w programie Outlook zobacz Translator dla programu Outlook , aby uzyskać więcej informacji.

Tłumaczenie całego dokumentu

 1. Wybierz pozycję Recenzja > Przetłumacz > Przetłumacz dokument.

 2. Wybierz swój język, aby zobaczyć tłumaczenie.

 3. Wybierz pozycję Przetłumacz. Kopia przetłumaczonego dokumentu zostanie otwarta w osobnym oknie.

  Dostępne w: Word

Karta Recenzja z wyróżnioną pozycją Przetłumacz dokument

Tłumaczenie zaznaczonego tekstu

 1. W dokumencie wyróżnij tekst, który chcesz przetłumaczyć.

 2. Kliknij pozycję Recenzja > Przetłumacz > Przetłumacz zaznaczenie.

 3. Wybierz swój język, aby zobaczyć tłumaczenie.

 4. Wybierz pozycję Wstaw. Przetłumaczony tekst zastąpi tekst wyróżniony w kroku 1.

  Dostępne w: Word PowerPoint Excel

Karta Recenzja z wyróżnioną pozycją Przetłumacz

Porada: Począwszy od maja 2019, w Outlook.com i aplikacji Outlook w sieci Web. Gdy otrzymasz wiadomość e-mail w jednym z obsługiwanych języków 62, zobaczysz sugestię w górnej części oferty wiadomości, aby przetłumaczyć tekst na język domyślny. Jeśli ta opcja nie jest widoczna, upewnij się, że Skrzynka odbiorcza jest ustawiona na Widok konwersacji, przechodząc do pozycji Ustawienia w prawym górnym rogu Outlook.com. Jeśli korzystasz z aplikacji Outlook w sieci Web za pośrednictwem konta służbowego, upewnij się, że jest włączona opcja "nowy program Outlook", przełączając przełącznik w kierunku prawego górnego rogu programu Outlook.

Tłumaczenie całego dokumentu

 1. Wybierz pozycję Recenzja > Przetłumacz > Przetłumacz dokument.

 2. Wybierz swój język, aby zobaczyć tłumaczenie.

 3. Wybierz pozycję Przetłumacz. Kopia przetłumaczonego dokumentu zostanie otwarta w osobnym oknie.

  Dostępne w: Word

Karta Recenzja z wyróżnioną pozycją Przetłumacz dokument

Tłumaczenie zaznaczonego tekstu

 1. W dokumencie wyróżnij tekst, który chcesz przetłumaczyć.

 2. Kliknij pozycję Recenzja > Przetłumacz > Przetłumacz zaznaczenie.

 3. Wybierz swój język, aby zobaczyć tłumaczenie.

 4. Wybierz pozycję Wstaw. Przetłumaczony tekst zastąpi tekst wyróżniony w kroku 1.

  Dostępne w: Word

Karta Recenzja z wyróżnioną pozycją Przetłumacz

Więcej informacji

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×