Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła bazy danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby pomóc chronić bazę danych programu Access przed nieautoryzowanym użyciem, można ją zaszyfrować, ustawiając hasło. Jeśli hasło zaszyfrowanej bazy danych jest znane, można ją odszyfrować i usunąć hasło. W tym artykule opisano szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła bazy danych oraz odszyfrowywanie bazy danych i usuwanie jej hasła.

We wcześniejszych wersjach programu Access można utworzyć konta użytkowników i hasła, za pomocą funkcji o nazwie zabezpieczeń na poziomie użytkownika. W tym temacie omówiono zabezpieczeń na poziomie użytkownika, która nie jest dostępna, gdy używasz formatu pliku accdb. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Zobacz też.

W przypadku utraty hasła po zaszyfrowaniu bazy danych korzystanie z bazy danych nie będzie możliwe. Nie można usunąć hasła bazy danych, jeśli się go nie zna.

W tym artykule

Omówienie

Szyfrowanie bazy danych za pomocą hasła

Szyfrowanie podzielonej bazy danych

Otwieranie i odszyfrowywanie bazy danych

Usuwanie hasła z bazy danych

Omówienie

Narzędzie do szyfrowania sprawia, że danych nie można odczytać za pomocą innych narzędzi, i ustawia hasło potrzebne do korzystania z bazy danych. Podczas wykonywania następnych czynności należy pamiętać o następujących zasadach:

 • Nowa funkcja szyfrowania ma zastosowanie tylko do baz danych w formacie pliku accdb.

 • Narzędzie używa algorytmu szyfrowania silniejszego niż stosowany we wcześniejszych wersjach programu Access.

 • Do kodowania lub stosowania hasła w bazie danych starszej wersji programu Access (plik mdb) są zastosowane funkcje Kodowanie i Hasło z programu Access 2003.

Początek strony

Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła

Czynności opisane w tej sekcji wyjaśniono, jak tworzyć i stosować hasło w bazie danych programu Access 2007.

Szyfrowanie bazy danych

 1. Otwórz bazę danych w trybie wyłączności.

  Jak otworzyć bazę danych w trybie wyłączności?

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  2. W oknie dialogowym Otwieranie przejdź do pliku, który chcesz otworzyć, a następnie zaznacz go.

  3. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij pozycję Otwórz z wyłącznością. Na poniższym rysunku przestawiono to menu.

   Otwieranie pliku w trybie wyłączności

 2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij pozycję Szyfruj przy użyciu hasła.

  Obraz wstążki programu Access

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawianie hasła bazy danych.

 3. Wpisz hasło w polu Hasło, wpisz je ponownie w polu Potwierdź, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

  • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

Początek strony

Szyfrowanie podzielonej bazy danych

Aby zaszyfrować podzieloną bazę danych, należy zaszyfrować zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną bazę danych. Po zaszyfrowaniu wewnętrznej bazy danych następuje ponowne połączenie z jej tabelami.

 1. Wykonując kroki opisane w sekcji Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła, zaszyfruj wewnętrzną bazę danych.

 2. Z zewnętrznej bazy danych usuń linki do tabel wewnętrznej bazy danych, a następnie ponownie ustanów połączenie z nimi. Podczas ponownego łączenia program Access będzie monitował o hasło do wewnętrznej bazy danych.

 3. Po ponownym połączeniu tabel Zaszyfruj zewnętrzną bazę danych, wykonując kroki opisane w sekcji Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła.

Otwieranie i odszyfrowywanie bazy danych

Jako przypomnienie, należy zapamiętać hasło — Jeśli zapomnisz hasło, nie istnieje metoda za pomocą której można pobrać.

Odszyfrowywanie bazy danych

 1. Otwórz zaszyfrowaną bazę danych tak samo jak dowolną inną bazę danych.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wymagane hasło.

 2. Wpisz hasło w polu Wprowadź hasło bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie hasła z bazy danych

Usuwanie hasła z bazy danych, można go przywrócić w dowolnej chwili (lub zamień go na inne hasło), powtórz czynności opisane w Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła, w tym artykule.

Usuwanie hasła

 1. Otwórz bazę danych w trybie wyłączności.

  Jak otworzyć bazę danych w trybie wyłączności?

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  2. W oknie dialogowym Otwieranie przejdź do pliku, który chcesz otworzyć, a następnie wybierz (pojedyncze kliknięcie) plik.

  3. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij pozycję Otwórz z wyłącznością. Na poniższym rysunku przestawiono to menu.

   Otwieranie pliku w trybie wyłączności

 2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij pozycję Odszyfruj bazę danych.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Cofanie ustawienia hasła bazy danych.

 3. Wpisz hasło w polu Hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×