Szybsze wypełnianie formularzy

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rzeczywisty proces wprowadzania danych w formularzu jest proste, ale wiążą się kilka funkcji ułatwiających mogą robić wydajniej.

Co chcesz zrobić?

Aby przyspieszyć wprowadzanie danych za pomocą funkcji Autouzupełnianie

Przechodzenie między polami szybciej

Szybkie dodawanie wierszy lub kolumn

Szybsze przeglądanie błędów

Aby przyspieszyć wprowadzanie danych za pomocą funkcji Autouzupełnianie

Funkcja autouzupełniania w programie Microsoft Office InfoPath umożliwia zapisywanie poprzednich wpisów, które zostały wpisane w polach dowolnego formularza wypełnianego na komputerze. Po wpisaniu kilku pierwszych znaków w polu formularza programu InfoPath autouzupełniania listę pasujących wcześniejszych wpisów, które zostały wpisane przed. Następnie wybierz pozycję wpis, który ma lub jeśli żadna z sugestii co piszesz, możesz po prostu kontynuować pisanie w polu.

Na poniższej ilustracji Autouzupełniania pokazuje poprzednio wprowadzona wartość 8:00, która pasuje wpisywany 8.

Przykład działania Autouzupełniania

Jeśli Autouzupełnianie nie działa w polach formularza, Projektant formularza wyłączył je lub ustawienie dotyczące Autouzupełniania może być wyłączona w programie Internet Explorer.

Włączanie funkcji Autouzupełnianie

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij kartę Ogólne.

 3. W obszarze System kliknij pozycję Opcje internetowe.

 4. Kliknij kartę zawartość.

 5. W obszarze informacje osobiste kliknij przycisk Autouzupełnianie.

 6. W obszarze Korzystanie z funkcji autouzupełniania dla w oknie dialogowym Ustawienia Autouzupełniania zaznacz pole wyboru formularzy.

Uwaga: Projektant formularza można wyłączyć Autouzupełnianie dla niektórych lub wszystkich pól formularza. W tym scenariuszu nie będzie mógł korzystać z funkcji Autouzupełnianie podczas wypełniania tych pól, niezależnie od tego, czy możesz włączyć Autouzupełnianie w programie Internet Explorer.

Warto od czasu do czasu czyszczenie listy sugerowanych wpisów przechowywane przez funkcję autouzupełniania. Dzięki temu zapobieganie wyświetlaniu prywatne wcześniej wprowadzonych informacji przez innych użytkowników na komputerze.

Czyszczenie listy sugerowanych wpisów autouzupełniania

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij kartę Ogólne.

 3. W obszarze System kliknij pozycję Opcje internetowe.

 4. Kliknij kartę zawartość.

 5. W obszarze informacje osobiste kliknij przycisk Autouzupełnianie.

 6. Aby usunąć listę wpisów wprowadzonych w polach formularza, kliknij przycisk Wyczyść formularze w obszarze Czyszczenie historii Autouzupełniania, a następnie kliknij przycisk OK po wyświetleniu monitu.

  Porada: Podczas wypełniania formularza, możesz usunąć pojedynczego elementu z listy sugestii Autouzupełniania. Po wyświetleniu listy, wskaż element, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Przechodzenie między polami szybciej

Mimo że przeniesienie wskaźnika myszy szybko uzyskać dostęp do poszczególnych pól w formularzu, czasami jest szybciej przechodzenie między polami za pomocą klawiatury. Aby przechodzić między polami w formularzu kolejność tabulacji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby przejść do następnego pola, naciśnij klawisz TAB.

 • Aby przejść wstecz do poprzedniego pola, naciśnij klawisze SHIFT + TAB.

 • Przenoszenie punktu wstawiania w górę lub w dół między wierszy w tabeli, naciśnij odpowiednio klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

Początek strony

Szybkie dodawanie wierszy lub kolumn

Podczas wypełniania formularza, można dodawać wiersze do tabel, które są częścią szablonu formularza lub dodawać wiersze i kolumny do tabel wstawionych do pól tekstu sformatowanego. Aby zaoszczędzić czas podczas wykonywania następujących zadań, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby dodać wiersz do tabeli będącej częścią szablonu formularza, naciśnij klawisze CTRL + ENTER.

 • Aby dodać wiersz lub kolumnę do tabeli, która zostanie wstawiona do pola tekstu sformatowanego, kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, w menu skrótów wskaż polecenie Wstaw, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Porada: Aby szybko dodać wiersz do tabeli, która jest wstawione do pola tekstu sformatowanego przenoszenie punktu wstawiania do ostatniej komórki w tabeli, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Początek strony

Szybsze przeglądanie błędów

Podczas wypełniania formularza programu InfoPath automatycznie sprawdza, czy informacje wprowadzone pod kątem błędów. Program InfoPath znajdzie jakichkolwiek problemów z informacjami, która została wpisana, zobaczysz alert okna dialogowego lub alert wewnętrzny. Alert wewnętrzny czerwone kreskowane obramowanie zazwyczaj wyświetlany jest wokół pola w formularzu. W przypadku, gdy pole jest wymagane wewnątrz formantu jest wyświetlana czerwona gwiazdka. Aby dowiedzieć się więcej na temat określonego alertu wewnętrznego, umieść wskaźnik myszy na polu lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy. Projektant formularza można również określić, że za pomocą wiadomości objaśniający zostanie wyświetlone okno dialogowe. Poniższa ilustracja przedstawia zarówno alert wewnętrzny i komunikat okna dialogowego.

Przykład alertu w oknie dialogowym i alertu wewnętrznego

Aby szybko przejrzeć błędy danych i ich opisy, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby przejść do pola zawierającego błąd danych, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + E.

 • Aby przeczytać opis problemu, zaznacz pole, które zawiera błąd, a następnie naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + S.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×