Szybsze wypełnianie formularzy

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Chociaż proces wprowadzania danych do formularza jest prosty, istnieje kilka funkcji, dzięki którym można to robić wydajniej.

Co chcesz zrobić?

Aby przyspieszyć wprowadzanie danych za pomocą funkcji Autouzupełnianie

Przechodzenie między polami szybciej

Szybkie dodawanie wierszy lub kolumn

Szybsze przeglądanie błędów

Korzystanie z Autouzupełniania w celu przyspieszenia wprowadzania danych

Funkcja Autouzupełniania w programie Microsoft Office InfoPath pozwala zapisać informacje, które zostały wcześniej wpisane w polach dowolnego formularza wypełnianego na komputerze. Gdy w polu formularza programu zostanie wpisanych kilka pierwszych znaków, Autouzupełnianie wyświetli listę pasujących wcześniejszych wpisów. Można wtedy wybrać odpowiedni wpis lub — jeśli żadna z sugestii nie pasuje do wpisywanych informacji — kontynuować wpisywanie w polu.

Na poniższej ilustracji funkcja Autouzupełniania pokazuje poprzednio wprowadzoną wartość 8:00, która pasuje do wpisanej wartości 8.

Przykład funkcji autouzupełniania

Jeśli Autouzupełnianie nie działa w polach formularza, Projektant formularza wyłączył je lub ustawienie dotyczące Autouzupełniania może być wyłączona w programie Internet Explorer.

Włączanie Autouzupełniania

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Kliknij kartę Ogólne.

 3. W obszarze System kliknij przycisk Opcje internetowe.

 4. Kliknij kartę Zawartość.

 5. W obszarze Informacje osobiste kliknij przycisk Autouzupełnianie.

 6. W obszarze Używanie Autouzupełniania dla w oknie dialogowym Ustawienia Autouzupełniania zaznacz pole wyboru Formularze.

Uwaga: Projektant formularza mógł wyłączyć Autouzupełnianie dla niektórych lub wszystkich pól formularza. W takim przypadku korzystanie z Autouzupełniania przy wypełnianiu tych pól będzie niemożliwe, nawet po włączeniu Autouzupełniania w programie Internet Explorer.

Czasami może zajść potrzeba wyczyszczenia listy sugerowanych wpisów, które są przechowywane przez funkcję Autouzupełniania. W ten sposób można uniemożliwić innym użytkownikom komputera przeglądanie uprzednio wprowadzonych poufnych informacji.

Czyszczenie listy sugerowanych wpisów Autouzupełniania

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Kliknij kartę Ogólne.

 3. W obszarze System kliknij przycisk Opcje internetowe.

 4. Kliknij kartę Zawartość.

 5. W obszarze Informacje osobiste kliknij przycisk Autouzupełnianie.

 6. Aby usunąć listę wpisów wprowadzonych w polach formularza, kliknij przycisk Wyczyść formularze w obszarze Czyszczenie historii Autouzupełniania, a następnie kliknij przycisk OK po wyświetleniu monitu.

  Porada: Podczas wypełniania formularza można usuwać poszczególne pozycje z listy sugestii Autouzupełniania. Po pojawieniu się listy wskaż pozycję, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Szybsze przechodzenie między polami

Chociaż dostęp do poszczególnych pól w formularzu można szybko uzyskać przez przeniesienie wskaźnika myszy, czasem można przechodzić między polami jeszcze szybciej za pomocą klawiatury. Aby przechodzić między polami formularza zgodnie z kolejność tabulacji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby przejść do następnego pola, naciśnij klawisz TAB.

 • Aby powrócić do poprzedniego pola, naciśnij klawisze SHIFT+TAB.

 • Aby przenieść punkt wstawiania do poprzedniego lub do następnego wiersza tabeli, naciśnij odpowiednio klawisz STRZAŁKA W GÓRĘ lub klawisz STRZAŁKA W DÓŁ.

Początek strony

Szybsze dodawanie wierszy lub kolumn

Podczas wypełniania formularza można dodawać wiersze do tabel wchodzących w skład szablonu formularza, a także dodawać wiersze i kolumny do tabel wstawionych do pól tekstu sformatowanego. Aby zaoszczędzić czas podczas wykonywania tych zadań, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby dodać wiersz do tabeli wchodzącej w skład szablonu formularza, naciśnij klawisze CTRL+ENTER.

 • Aby dodać wiersz lub kolumnę do tabeli wstawionej w polu tekstu sformatowanego, kliknij tabelę prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Wstaw w menu skrótów, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Porada: Aby szybko dodać wiersz do tabeli wstawionej w polu tekstu sformatowanego, umieść punkt wstawiania w ostatniej komórce tabeli, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Początek strony

Szybsze przeglądanie błędów

W trakcie wypełniania formularza wprowadzane informacje są automatycznie sprawdzane przez program InfoPath pod kątem występowania błędów. Jeśli program InfoPath znajdzie błąd we wpisanych informacjach, zostanie wyświetlony alert okna dialogowego albo alert wewnętrzny. W przypadku alertu wewnętrznego zostanie zwykle wyświetlone czerwone kreskowane obramowanie wokół pola formularza. Jeśli dane pole jest wymagane, wewnątrz formantu jest wyświetlana czerwona gwiazdka. Aby uzyskać więcej informacji na temat określonego alertu wewnętrznego, należy przytrzymać wskaźnik myszy na polu lub kliknąć je prawym przyciskiem myszy. Projektant formularzy może również określić, że ma być wyświetlane okno dialogowe z komunikatem wyjaśniającym. Na poniższej ilustracji przedstawiono zarówno alert wewnętrzny, jak i komunikat w oknie dialogowym.

Przykład alertu w oknie dialogowym i alertu wewnętrznego

Aby szybko przejrzeć błędy danych i ich opisy, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby przejść do pola zawierającego błąd danych, naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+E.

 • Aby przeczytać opis problemu, zaznacz pole zawierające błąd, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+S.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×