Szybki start: aktywowanie i używanie dodatku w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: Ta funkcja nie jest dostępna w pakiecie Office na komputerze z systemem Windows RT. Chcesz zobaczyć, która wersja pakietu Office używasz?

Dodatki zapewniają dodatkowe funkcje i polecenia w programie Microsoft Excel. Aby skorzystać z dodatków, należy je zainstalować i aktywować. W niniejszym artykule opisano ten proces za pomocą dwóch przykładów: dodatków Analysis ToolPak oraz Solver, które pomagają w przeprowadzeniu analiz warunkowych.

Jak?

Te kroki dotyczą do dowolnego dodatku.

Obraz ikony

Instalowanie i aktywowanie dodatku Analysis ToolPak i Solver.   

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Dodatki.

 2. W polu Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodatki.

 3. W polu Dostępne dodatki zaznacz pola wyboru Analysis ToolPak oraz dodatek Solver, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Jeśli program Excel wyświetli komunikat z informacją, że nie może uruchomić tego dodatku i trzeba go zainstalować, kliknij przycisk Tak, aby go zainstalować. Program Excel wyświetli dwa komunikaty dotyczące instalacji dodatków: jeden dla dodatku Analysis ToolPak i jeden dla dodatku Solver.

Polecenia służące do korzystania z dodatków Analiza danych i Solver zostaną wyświetlone na karcie Dane w grupie Analiza.

Przycisk Analiza danych w grupie Analiza danych

Obraz ikony

Wprowadzenie do korzystania z dodatku Analysis ToolPak   

 1. Kliknij dowolną komórkę w arkuszu.

 2. Na karcie Dane w grupie Analiza kliknij pozycję Analiza danych.

 3. W oknie dialogowym Analiza danych kliknij narzędzie, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Analiza danych

 4. W oknie dialogowym wyświetlonym dla wybranego narzędzia wprowadź odpowiednie parametry i wybierz potrzebne opcje.

Obraz ikony

Wprowadzenie do korzystania z dodatku Solver   

 1. Wprowadź formułę w arkuszu i upewnij się, że komórka zawierająca tę formułę pozostaje zaznaczona.

 2. Na karcie Dane w grupie Analiza kliknij pozycję Solver.

 3. W oknie dialogowym Parametry dodatku Solver wybierz opcję Maksimum, Minimum lub Wartość. Jeżeli wybierzesz opcję Wartość, wprowadź wartość w wyświetlonym polu.

 4. W polu Przez zmienianie komórek zmiennych wprowadź komórkę zakres komórek, dla których chcesz przeprowadzić obliczenia.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać ograniczenie komórki, a następnie wprowadź warunek dla tej komórki.

 6. Kliknij przycisk Dodaj ponownie, aby dodać więcej ograniczeń komórki (może być wiele ograniczeń dla pojedynczej komórki), kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Rozwiąż.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyniki dodatku Solver z komunikatem o sukcesie lub niepowodzeniu.

Następne kroki

Początek strony

Instalowanie i aktywowanie dodatku Analysis ToolPak i Solver.   

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Dodatki.

 2. W polu Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodatki.

 3. Zaznacz pola wyboru Analysis ToolPak oraz dodatek Solver, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Jeśli program Excel wyświetli komunikat z informacją, że nie może uruchomić tego dodatku i trzeba go zainstalować, kliknij przycisk Tak, aby go zainstalować. Program Excel wyświetli dwa komunikaty dotyczące instalacji dodatków: jeden dla dodatku Analysis ToolPak i jeden dla dodatku Solver.

Polecenia służące do korzystania z dodatków Analiza danych i Solver zostaną wyświetlone na karcie Dane w grupie Analiza.

Przycisk Analiza danych w grupie Analiza danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×