Szkolenia dotyczące programu SharePoint 2013

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Centrum szkoleniowe pakietu Office > Szkolenia dotyczące programu SharePoint > Program SharePoint 2013

Początkujący

Tworzenie blogu i zarządzanie nim w celu udostępniania informacji

Na tym kursie nauczysz się, jak utworzyć blog programu SharePoint i jak nim zarządzać. W tematach omówiono zadania podstawowe, takie jak tworzenie blogu, używanie kategorii i modyfikowanie układów wpisów. Dowiesz się także, jak ustawiać uprawnienia unikatowe dla blogu oraz list i bibliotek w blogu.

Obejrzyj w trybie online | Podręczna karta informacyjna

Tworzenie i konfigurowanie listy

W ramach tego kursu szkoleniowego wideo pokazano, jak tworzyć listy programu SharePoint przy użyciu wbudowanych aplikacji, tworzyć i edytować widoki list, udostępniać listy innym osobom oraz ustawiać alerty w celu automatycznego powiadamiania o zmianach list.

Obejrzyj w trybie online | Podręczna karta informacyjna

Obserwowanie zawartości

Obserwowanie dokumentów i witryn programu SharePoint ułatwia pozostawanie na bieżąco z aktywnością w kanale aktualności. Nie musisz wyszukiwać plików, aby sprawdzić stany ich aktualizacji, ponieważ automatycznie otrzymujesz powiadomienia w swoim kanale aktualności o wszystkich aktualizacjach. W tym kursie wyjaśniono, jak obserwować dokumenty w usłudze OneDrive dla Firm lub bibliotece programu SharePoint i śledzić interesujące witryny sieci Web programu SharePoint.

Obejrzyj w trybie online | Podręczna karta informacyjna

Wprowadzenie do bibliotek dokumentów

W tym kursie przedstawiono wykonywanie typowych zadań w bibliotece dokumentów. Omówiono tematy, takie jak korzystanie z biblioteki dokumentów, przekazywanie i edytowanie plików oraz sprawdzanie historii wersji pliku.

Obejrzyj w trybie online | Podręczna karta informacyjna

Publikowanie wpisu w kanale aktualności

Kanał aktualności to mikroblog, w którym osoby z Twojej organizacji udostępniają pomysły oraz informacje. Wpisy w kanale aktualności mogą zawierać różne elementy, takie jak obrazy, klipy wideo, linki i tagi.

Obejrzyj w trybie online | Podręczna karta informacyjna

Rozpoczynanie korzystania z listy

Lista programu SharePoint to wygodne narzędzie do udostępniania kontaktów, terminów kalendarza, zadań lub danych członkom zespołu i odwiedzającym witrynę, a ponadto zapewnia ona strukturę bazową do organizowania informacji w witrynie. W tym kursie wyjaśniono podstawy i pokazano, jak pracować z listami programu SharePoint.

Obejrzyj w trybie online | Podręczna karta informacyjna

Synchronizowanie bibliotek przy użyciu usługi OneDrive dla Firm

Za pomocą aplikacji do synchronizacji usługi OneDrive dla Firm możesz synchronizować biblioteki usługi OneDrive dla Firm i inne biblioteki programu SharePoint ze swoim komputerem. Następnie możesz pracować z plikami bibliotek bezpośrednio w systemie plików i uzyskiwać dostęp do swoich plików w trybie offline.

Średniozaawansowany

Organizowanie i konfigurowanie biblioteki programu SharePoint

Istnieje kilka sposobów organizowania bibliotek programu SharePoint i zarządzania nimi. Korzystając z tego opartego na klipach wideo kursu dla użytkowników średniozaawansowanych, nauczysz się tworzyć foldery i ich używać, sortować i filtrować informacje według kolumn, tworzyć niestandardowe widoki elementów w bibliotece, a także ograniczać dostęp do biblioteki.

Obejrzyj w trybie online | Podręczna karta informacyjna

Publikowanie w kanale informacyjnym witryny zespołu

Niektóre wpisy i konwersacje powinny być udostępniane niewielkiej grupie osób. W takich sytuacjach możesz tworzyć lub śledzić witryny zespołów zawierające osobne kanały informacyjne. Dla większej wygody i widoczności wpisy z witryn zespołów, które śledzisz, pojawiają się również w kanale aktualności w Twojej witrynie osobistej. Ten kurs szkoleniowy zawiera dwa klipy wideo, z których dowiesz się, jak uruchomić kanał informacyjny w witrynie zespołu i jak publikować w kanale informacyjnym witryny zespołu wpisy z osobistego kanału aktualności.

Obejrzyj w trybie online | Podręczna karta informacyjna

Początkujący

Klip wideo: wprowadzenie do bibliotek

W tym wprowadzającym klipie wideo omówiono ułatwienia w organizowaniu dokumentów i innych plików zapewniane przez pracę z bibliotekami programu SharePoint.

Klip wideo: dodawanie i usuwanie plików w bibliotece oraz zmienianie ich nazw

Praca z plikami w bibliotece programu SharePoint jest łatwa. W tym krótkim klipie wideo pokazano, jak szybko dodawać i usuwać pliki w bibliotece i jak zmieniać ich nazwy.

Klip wideo: dodawanie dokumentów do biblioteki

Dokumenty można dodawać do biblioteki programu SharePoint kilkoma sposobami. Można utworzyć nowy dokument bezpośrednio w bibliotece albo przekazać istniejący dokument z innej lokalizacji. Można też przeciągnąć wiele dokumentów i upuścić je w bibliotece.

Klip wideo: wyświetlanie i edytowanie plików w bibliotece

Z tego krótkiego klipu wideo dowiesz się, jak wyświetlać i edytować pliki bezpośrednio w bibliotece programu SharePoint.

Klip wideo: wprowadzenie do list

Dowiedz się, co to jest lista programu SharePoint, i poznaj przykłady różnych typów list.

Klip wideo: tworzenie listy

Dowiedz się, jak utworzyć listę w witrynie programu SharePoint. Aby móc utworzyć listę, musisz mieć uprawnienie do dodawania aplikacji do witryny. Aby uzyskać informacje o uprawnieniach, zobacz artykuły pokrewne lub obejrzyj pokrewne klipy wideo.

Klip wideo: edytowanie lub usuwanie elementów listy

Dowiedz się, jak szybko edytować lub usuwać elementy listy w trybie szybkiej edycji i jak edytować szczegółowe informacje przez otwarcie pojedynczego elementu.

Klip wideo: dodawanie elementów do listy

Dowiedz się, jak dodać elementy do listy programu SharePoint — pojedynczo lub kilka jednocześnie — wycinając je z arkusza kalkulacyjnego i wklejając. W tym klipie wideo użyto jako przykładu listy kontaktów, ale opisany proces jest podobny w przypadku wielu innych typów list.

Klip wideo: usuwanie listy lub biblioteki

Dowiedz się, jak usunąć listę lub bibliotekę z witryny programu SharePoint.

Klip wideo: obserwowanie witryny programu SharePoint

W tym klipie wideo pokazano, jak obserwować interesującą Cię witrynę sieci Web programu SharePoint, tak aby można było ją łatwo znaleźć na liście obserwowanych witryn i aby działania w tej witrynie były widoczne w kanale informacyjnym witryny w Twoim kanale aktualności.

Klip wideo: udostępnianie listy lub biblioteki członkom zespołu

Dowiedz się, jak udostępnić listę lub bibliotekę członkom zespołu. W tym klipie wideo przedstawiono kilka metod udostępniania bezpośredniego linku do listy. Pozycji Wyślij link pocztą e-mail może używać każdy — bez względu na posiadane uprawnienia. Jeśli dana lista lub witryna, w której ta lista się znajduje, została utworzona przez Ciebie, użyj pozycji Lista > Udostępnij.

Klip wideo: tworzenie własnego kalendarza

W kalendarzu można przechowywać wydarzenia zespołu, takie jak spotkania, wydarzenia towarzyskie i wydarzenia całodzienne. W kalendarzu można ponadto śledzić punkty kontrolne, na przykład terminy lub daty premier produktów, które nie są powiązane z konkretnym okresem. Dzięki kalendarzowi w witrynie programu SharePoint Ty i Twoi współpracownicy będziecie mieć łatwy dostęp do wspólnych harmonogramów i dat.

Klip wideo: dodawanie wydarzeń do kalendarza

W czasie krótszym niż 2 minuty dowiesz się, jak dodawać wydarzenia do kalendarza programu SharePoint. W kalendarzu można przechowywać wydarzenia zespołu, takie jak spotkania, wydarzenia towarzyskie i wydarzenia całodzienne. W kalendarzu można ponadto śledzić punkty kontrolne zespołu, takie jak terminy ostateczne lub daty wydania produktów, które nie są powiązane z określonym interwałem.

Klip wideo: omówienie uprawnień w programie SharePoint

Czy wiesz, jak działają uprawnienia w programie SharePoint? Kontrolowanie dostępu do witryn, bibliotek i elementów w tych bibliotekach jest ważną częścią korzystania z programu SharePoint w organizacji. W tym pojęciowym klipie wideo objaśniono podstawowe wytyczne, którymi należy się kierować podczas pracy z uprawnieniami programu SharePoint. Zawiera on omówienie tych wytycznych oraz sposobu tworzenia unikatowych uprawnień dla witryn, podwitryn i bibliotek za pomocą przerywania dziedziczenia uprawnień.

Klip wideo: poznaj usługę OneDrive dla Firm

Usługa OneDrive dla Firm to miejsce, w którym można przechowywać i udostępniać dokumenty służbowe w chmurze. Z usługi OneDrive dla Firm można korzystać w przeglądarce sieci Web lub można zsynchronizować ją z komputerem, aby uzyskać dostęp do zawartości lokalnie lub w trybie offline. Dostęp do zawartości przechowywanej w usłudze OneDrive dla Firm można uzyskać na swoich ulubionych urządzeniach, takich jak telefon Windows Phone, tablet Surface RT, urządzenia z systemem Windows 8, telefon iPhone i tablet iPad. Ten klip wideo zawiera krótkie omówienie funkcji usługi OneDrive dla Firm.

Klip wideo: wyświetlanie dokumentów i folderów udostępnionych przez inne osoby

W tym klipie wideo pokazano szybki sposób wyświetlania wszystkich dokumentów i folderów udostępnionych konkretnie dla Ciebie w usłudze OneDrive dla Firm.

Średniozaawansowany

Klip wideo: śledzenie, sortowanie oraz filtrowanie plików w bibliotece programu SharePoint za pomocą kolumn

Do biblioteki można dodać kolumny, a następnie można sortować i filtrować według tych kolumn w celu wyświetlenia tylko tych informacji, które są potrzebne. Za pomocą kolumn można śledzić, sortować i filtrować dokumenty, na przykład można skuteczniej wyświetlać elementy w bibliotekach bez konieczności zmiany struktury bibliotek i sposobu zorganizowania plików.

Klip wideo: udostępnianie dokumentów

W tym klipie wideo pokazano, jak udostępnić dokument w bibliotece usługi OneDrive dla Firm swoim współpracownikom. Możesz zaprosić osobę lub grupę do wyświetlania lub edytowania dokumentu lub folderu. Osoby te otrzymają powiadomienie e-mail z linkiem do tego elementu. Zobaczysz także, jak reagować w przypadku otrzymania powiadomienia o udostępnieniu Ci dokumentu.

Klip wideo: wyświetlanie elementów biblioteki przy użyciu folderów i kolumn

Jeśli biblioteki, z którymi pracujesz, zawierają wiele elementów i folderów, możesz dostosować sposób wyświetlania elementów w tych bibliotekach. Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć specyficzne widoki biblioteki umożliwiające sortowanie i filtrowanie dokumentów w ramach folderów na podstawie kolumn dodanych do biblioteki.

Klip wideo: dodawanie kolumny do listy lub biblioteki

Dowiedz się, jak dodać kolumnę do listy lub biblioteki w witrynie programu SharePoint. W tym klipie wideo przedstawiono sposoby dodawania istniejących kolumn listy do widoku i tworzenia nowej kolumny na liście lub w bibliotece. Zaprezentowane czynności dotyczą również bibliotek.

Klip wideo: znajdowanie informacji na liście lub w bibliotece przy użyciu sortowania, filtrowania i widoków

Dowiedz się, w jaki sposób za pomocą sortowania, filtrowania i widoków można znajdować informacje na liście lub w bibliotece. W tym klipie wideo użyto listy kontaktów w celu przedstawienia czynności możliwych do wykonania dla wielu typów list i bibliotek.

Klip wideo: przenoszenie dokumentów do usługi Office 365

W tym klipie wideo przedstawiono, jak przenieść pliki do usługi OneDrive, a następnie jak przenieść je do biblioteki witryny zespołu.

Klip wideo: definiowanie alertu i innych ustawień listy

Dowiedz się, w jaki sposób zdefiniować alerty na liście oraz gdzie określić jej inne ustawienia, takie jak przechowywanie wersji, unikatowe uprawnienia czy zaawansowane ustawienia listy.

Klip wideo: organizowanie biblioteki programu SharePoint przy użyciu folderów i Eksploratora plików

Czy biblioteki programu SharePoint wymykają Ci się spod kontroli? Chcesz zorganizować dokumenty w sposób ułatwiający ich wyszukiwanie i zarządzanie nimi? Korzystając z Eksploratora, możesz utworzyć foldery grupujące w logiczny sposób poszczególne dokumenty, a następnie przeciągać pliki i upuszczać je w tych bibliotekach bezpośrednio z poziomu programu SharePoint lub za pomocą Eksploratora.

Klip wideo: uruchamianie kanału aktualności w witrynie zespołu

Niektóre wpisy mogą być nieodpowiednie dla publicznego kanału aktualności. W tym klipie wideo pokazano, jak skonfigurować kanał aktualności, który będzie dostępny tylko dla wybranej grupy osób.

Klip wideo: używanie kanału aktualności w witrynie zespołu

Publikuj wpisy w kanale aktualności w witrynie zespołu podczas odwiedzania tej witryny lub z kanału aktualności w witrynie osobistej.

Klip wideo: dodawanie obrazu do wpisu w kanale aktualności

Obraz można dodać do dowolnego wpisu w kanale aktualności. Obraz to plik w formacie, takim jak png, jpg lub gif, który przekazuje się z komputera.

Klip wideo: umieszczanie tagów i wzmianek we wpisie w kanale aktualności

Używanie #tagów umożliwia przyciągnięcie uwagi do wpisu i ułatwia sortowanie wpisów za pomocą etykiet. Przy użyciu @wzmianek można przyciągnąć uwagę do innych osób i poinformować je, że o nich wspomniano.

Klip wideo: dodawanie linku do dokumentu do wpisu w kanale aktualności

Do wpisu w kanale aktualności można dodać link do dokumentu z biblioteki programu SharePoint. W przypadku niektórych dokumentów pakietu Office, takich jak dokumenty programu Word, Excel lub PowerPoint, link zawiera miniaturę dokumentu, a kliknięcie tej miniatury umożliwia wyświetlenie zawartości dokumentu w przeglądarce aplikacji Web App.

Klip wideo: dodawanie linku do klipu wideo lub witryny sieci Web do wpisu w kanale aktualności

Do wpisu w kanale aktualności można dodać link do witryny sieci Web lub klipu wideo. Opcjonalnie można użyć tekstu wyświetlanego, aby poprawić czytelność linku.

Klip wideo: publikowanie zawartości dla wszystkich osób

W publicznym kanale aktualności możesz umieścić wpis, aby rozpocząć konwersację widoczną dla wszystkich osób w organizacji. Do wpisu możesz dodać różne elementy, takie jak obraz, #tag lub @wzmianka, oraz linki do dokumentów, witryn sieci Web i klipów wideo. Każda osoba, która zobaczy Twój wpis, może na niego odpowiedzieć. Obserwujące Cię osoby mogą zobaczyć Twoje wpisy w swoich widokach Obserwowane oraz Wszyscy. Osoby, które Cię nie obserwują, zobaczą Twoje wpisy tylko w widoku Wszyscy kanału aktualności.

Klip wideo: synchronizowanie biblioteki witryny zespołu z komputerem

Jeśli używasz klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm, możesz zsynchronizować biblioteki witryny zespołu z komputerem i pracować z plikami tych bibliotek bezpośrednio w systemie plików. Takie rozwiązanie pozwala również korzystać z dokumentów biblioteki w trybie offline. W tym klipie wideo pokazano sposób synchronizowania biblioteki witryny zespołu oraz znajdowania synchronizowanego folderu biblioteki w systemie plików.

Klip wideo: pokazywanie lub ukrywanie widoku drzewa dla nawigacji w witrynie

Czy Twoja witryna programu SharePoint ma złożoną hierarchię list, bibliotek i podwitryn? Używając widoku drzewa, możesz łatwiej nawigować po zawartości w witrynie.

Klip wideo: tworzenie blogu

Dowiedz się, jak szybko utworzyć witrynę blogu programu SharePoint 2013, w której można udostępniać wiedzę członkom zespołu. W tym trwającym około minuty klipie wideo przedstawiono tworzenie witryny blogu.

Klip wideo: uprawnienia dla bibliotek i list blogu

W trakcie pracy z blogami programu SharePoint możesz ustawiać uprawnienia unikatowe nie tylko dla blogu, ale także dla list lub bibliotek zawierających wpisy i komentarze. W ten sposób możesz na przykład ograniczyć liczbę osób w organizacji, które mogą zatwierdzać wpisy lub komentarze w blogu.

Klip wideo: zarządzanie układem wpisów w blogu

Chcesz zmienić wygląd wpisów w swoim blogu programu SharePoint? Z tego krótkiego klipu wideo dowiesz się, jak to zrobić.

Klip wideo: zarządzanie kategoriami wpisów w blogu

Zarządzanie kategoriami wpisów w blogu jest łatwe. Z tego krótkiego klipu wideo dowiesz się, jak dodawać i usuwać kategorie wpisów oraz jak zmieniać ich nazwy, aby ułatwić czytelnikom odnalezienie wpisów, które ich najbardziej interesują.

Klip wideo: tworzenie osobistego widoku listy lub biblioteki

Dowiedz się, jak utworzyć własny widok osobisty listy służący do organizowania i wyświetlania informacji. W tym klipie wideo użyto jako przykładu listy kontaktów, ale przedstawione informacje mają zastosowanie do wielu innych typów list oraz do bibliotek.

Klip wideo: tworzenie i edytowanie widoków publicznych listy lub biblioteki

Dowiedz się, w jaki sposób tworzyć i edytować widoki publiczne listy lub biblioteki, aby umożliwić ich stosowanie przez innych członków zespołu.

Klip wideo: kontrolowanie dostępu do bibliotek programu SharePoint

Czy chcesz ograniczyć dostęp do konkretnej biblioteki dokumentów zawierającej elementy, które nie mają być dostępne dla wszystkich osób w firmie lub w zespole? Jeśli pracujesz nad projektem z wybraną grupą współpracowników i chcesz udostępnić dokumenty związane z projektem tylko tym osobom, możesz określić konkretne osoby lub grupy, które będą miały dostęp do tych dokumentów. Obejrzyj ten krótki klip wideo, aby dowiedzieć się, jak dostosowywać uprawnienia dotyczące określonej biblioteki w witrynie.

Klip wideo: dodawanie linku do strony

Istnieje kilka sposobów dodawania linku do strony w programie SharePoint. Link możesz dodać jako symbol zastępczy do jeszcze nieutworzonej strony. Możesz też je dodać do istniejącej strony, listy lub biblioteki. W tym klipie wideo przedstawiono, jak wykonać tę czynność w obu wariantach.

Klip wideo: pokazywanie lub ukrywanie widoku drzewa dla nawigacji w witrynie

Jeśli Twoja witryna programu SharePoint ma złożoną hierarchię list, bibliotek i podwitryn, możesz użyć widoku drzewa, aby łatwiej nawigować po zawartości w witrynie.

Klip wideo: tworzenie witryny z unikatowymi uprawnieniami

Tworzenie witryny z unikatowymi uprawnieniami, aby można było dodatkowo ograniczyć dostęp do witryny albo udostępnić nową witrynę większej liczbie osób niż w przypadku innych witryn.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×