Sześć etapów tworzenia wspaniałego życiorysu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Porada dotycząca tworzenia życiorysu za pomocą programu Microsoft Word: jak poprawić czytelność list punktowanych

Jeśli życiorys zawiera listę punktowaną z najważniejszymi osiągnięciami w sekcji dotyczącej doświadczenia, można zwiększyć odstępy między punktorami, aby wyróżnić poszczególne osiągnięcia i ułatwić kierownikom ds. rekrutacji szybkie przeglądanie listy.

W tym celu wykonaj następujące czynności w programie Microsoft Word 2013: kliknij dowolne miejsce listy punktowanej. Kliknij kartę Układ strony, a następnie w grupie Akapit kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe w prawym dolnym rogu. Kliknij kartę Wcięcia i odstępy, a następnie w obszarze Odstępy zmień liczbę 0 w polu Przed lub Po na wartość z zakresu od 0,3 do 0,6, aby zwiększyć odstępy między punktorami.

Czy życiorys ogranicza Twoje możliwości?

Czy życiorys ogranicza Cię podczas szukania pracy? Jeśli agresywna strategia szukania nowej pracy nie daje oczekiwanych wyników, odpowiedź może być twierdząca. Oto sześć sposobów przekształcenia monotonnego dokumentu w imponujący życiorys:

 1. Adresowanie życiorysu do określonego typu odbiorców     Zaadresowanie życiorysu do określonego typu odbiorców jest zalecane przez specjalistów z branży reklamowej. Cel zawodowy należy wyraźnie określić na samym początku życiorysu w tytule (osoby, które są już pracownikami) lub w postaci odpowiedniego oświadczenia (absolwenci i osoby szukające pracy w nowej branży). Kierownicy ds. rekrutacji mogą otrzymać setki życiorysów w ciągu dnia — zwłaszcza w okresach masowych zwolnień lub po opublikowaniu wielu ogłoszeń o pracę w trybie online. Podczas wstępnego przeglądania życiorys prawdopodobnie nie zostanie dokładnie przeanalizowany, więc warto sprecyzować swoje oczekiwania dotyczące pracy i kwalifikacje. Tytuł życiorysu lub oświadczenie dotyczące celu zawodowego należy umieścić bezpośrednio poniżej imienia i nazwiska oraz informacji kontaktowych.

  Oto przykładowe tytuły życiorysów: „Przedstawiciel handlowy nagradzanej technologii”, „Administrator sieci z wieloma certyfikatami (CNA, MCSE, CCNA)” i „Specjalista ds. administracji obecny w rankingu Fortune 500”.

  Oto przykładowe cele zawodowe: „Absolwent kierunku ekonomicznego z solidnym wykształceniem i wysoko oceniany stażysta w Narodowym Banku Polskim, który chce rozpocząć pracę w banku”, „Wykwalifikowana pielęgniarka chcąca wykorzystać doświadczenie z branży medycznej i umiejętność nawiązywania relacji z innymi ludźmi przy sprzedaży środków farmaceutycznych”.

 2. Wyszczególnianie osiągnięć     Na konkurencyjnym rynku pracy nie wystarczy umieścić w życiorysie listy pracodawców, stanowisk, okresów zatrudnienia i zakresu obowiązków. Aby można było skutecznie konkurować z innymi kandydatami, życiorys musi zawierać najważniejsze osiągnięcia oraz ich opis. W tym celu można dodać krótkie zestawienie ogólnych obowiązków przy każdym obejmowanym stanowisku oraz listę punktowaną „Najważniejsze osiągnięcia” lub „Wybrane osiągnięcia”.

  Obowiązki to codziennie wykonywane czynności, na przykład nadzór nad personelem, administrowanie bazami danych lub zarządzanie operacyjne. Osiągnięcia to określone działania, które umożliwiły spełnienie celów stawianych przez pracodawców lub oczekiwań klientów. Zazwyczaj obejmują one czynności, dzięki którym udoskonalono określone procesy, usługi lub technologię, zwiększono przychód, zmniejszono koszty, zwiększono wydajność, udoskonalono organizację, skrócono czas wykonywania zadań, zwiększono rentowność, zwiększono zadowolenie klientów, rozwiązano określone problemy, poprawiono morale pracowników, udoskonalono proces szkolenia, przyciągnięto nowych klientów, zachowano bieżących klientów, wyparto konkurencję albo zwiększono produktywność.

 3. Określanie znaczenia osiągnięć     Jeśli to tylko możliwe, warto określić znaczenie osiągnięć przez podanie wartości procentowych, kwot, porównań „przed i po” lub innych opisów. Przedstawienie konkretnych dowodów działań zwiększy wiarygodność życiorysu.

  Przykład: przed (bez określania istotności osiągnięcia): zidentyfikowanie i rozwiązanie trudnych problemów technicznych w celu zwiększenia wydajności sieci. Po (określenie znaczenia osiągnięcia): wydłużenie czasu bezawaryjnego działania sieci z 89% do 99,5% (rekordowa wartość). Zakończenie długiej historii awarii sieci przez specjalistyczne rozwiązanie problemów i optymalizację systemów.

 4. Maksymalizowanie liczby słów kluczowych w życiorysie     Słowa kluczowe służą do wyszukiwania przez pracodawców życiorysów zapisanych w trybie online lub w komputerowych bazach danych. Im więcej słów kluczowych zawartych w życiorysie, tym wyższą pozycję w zbiorze uzyska Twój życiorys. Jeśli posiadane doświadczenie i umiejętności poszukiwane przez pracodawcę nie zostaną odzwierciedlone przez słowa kluczowe, mogą nie zostać dostrzeżone pośród innych życiorysów zawierających więcej słów kluczowych.

  Słowa kluczowe mogą obejmować stanowiska i pełnione funkcje (np. „programista komputerowy”, „programowanie komputerowe”, „kierownik sklepu detalicznego”, „zarządzanie wieloma sklepami detalicznymi”), stopnie lub posiadane certyfikaty (np. „stopień licencjata w zakresie marketingu”, „licencjat z marketingu”, „certyfikat CPA”, „licencjonowana pielęgniarka”), żargon branżowy (np. „ISO 9000” „Sześć Sigma”, „Systemy JIT”), nazwy programów, aplikacji lub systemów komputerowych (np. „Microsoft Office Word”, „Microsoft Office PowerPoint”, „Windows 2000”) i umiejętności społeczne (np. „kreatywne rozwiązywanie problemów”, „tworzenie i szkolenie zespołów”, „planowanie strategiczne”, „zarządzanie relacjami z klientami”). W przypadku braku pewności, czy życiorys zawiera słowa kluczowe odpowiednie dla określonej branży i określonego stanowiska, warto poświęcić nieco czasu na przejrzenie ogłoszeń o pracę na żądanych stanowiskach. Jeśli wymagania lub oczekiwane kwalifikacje zawarte w ogłoszeniach są często opisywane za pomocą konkretnych terminów lub fraz i masz takie kwalifikacje oraz umiejętności, umieść te słowa kluczowe w życiorysie.

 5. Przemyślane organizowanie zawartości życiorysu     Największe oraz najistotniejsze kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie i osiągnięcia należy umieścić na pierwszej stronie życiorysu. Może to oznaczać konieczność kreatywnego przedstawienia swoich cech. Na przykład największą kompetencją absolwenta bez większego doświadczenia zawodowego jest wykształcenie. Nie należy umieszczać tej pozycji na końcu życiorysu. Lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie jej w pierwszej połowie życiorysu oraz przedstawienie szczegółowego opisu programu studiów prowadzącego do uzyskania stopnia naukowego, podając nie tylko uzyskany stopień, ale również zajęcia związane ze specjalnością studiów. Pozwala to również zwiększyć liczbę słów kluczowych w życiorysie.

  Oto kolejny przykład: osoby, które chcą wrócić do zawodu wykonywanego kilka lat temu, powinny wyróżnić doświadczenie w tym zawodzie. Można to zrobić przez umieszczenie informacji o doświadczeniu w tym zawodzie w podsumowaniu dotyczącym doświadczenia, utworzenie bezpośrednio poniżej tytułu życiorysu i celu zawodowego sekcji z 1–2 akapitami, w której można opisać wcześniejsze doświadczenie zawodowe.

 6. Sprawdzanie pisowni     Życiorys nie może zawierać żadnych literówek ani błędów pisowni, gramatyki, interpunkcji i wielkości liter. Nawet pojedyncze błędy mogą być wystarczające do odrzucenia kompetentnego kandydata z dalszego procesu rekrutacji. Korektę należy przeprowadzać skrupulatnie i warto poprosić nauczyciela, znajomych lub zaufanych współpracowników o sprawdzenie życiorysu.

O autorze     Karen Hofferber jest certyfikowaną profesjonalną autorką życiorysów oraz starszą autorką życiorysów w serwisie ResumePower.com. Zmieniasz zawód? Pomocna może być książka The Career Change Resume autorstwa Kim Isaacs i Karen Hofferber.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×