Szacowanie czasu trwania zadań za pomocą analizy PERT

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Masz wiele sposobów zbieranie informacji do szacowanie czasu trwania. Jednak większość z tych metod nie umożliwiają elastyczność analizowania najlepszych i najgorszych scenariuszy. Analiza programu, oceny i przeglądu techniki PERT () umożliwia elastyczności.

W tym artykule

Informacje o Analiza PERT

Analiza PERT za pomocą grubości domyślnego czasu trwania zadań.

Analiza PERT przez zmianę wyglądu programu Project 2007 przeprowadzi czasu trwania zadań.

Analiza PERT — informacje

Można wykonywać podstawowe analizy PERT oszacowanie czasu trwania zadania. Po określeniu optymistycznych, pesymistycznych i oczekiwanych czasów trwania zadań w harmonogramie Microsoft Office Project 2007 oblicza średnią ważoną trzy czasy trwania. Umożliwia także te czasy trwania oddzielnie do określenia daty zakończenia projektu najkrótszy najdłuższej i najprawdopodobniej.

Po przypisaniu ilości czasu trwania dla wszystkich trzech typów może przeglądać usługi harmonogram wyłącznie na czas trwania optymistycznych, pesymistycznych i oczekiwanych. Można także używać Project 2007 obliczania pojedynczej czas trwania według wagi dla różnych typów i wartości czasu trwania, które zostały wprowadzone.

Analizę PERT można przeprowadzać na dwa sposoby:

 • Przy użyciu domyślnych wag oszacowań czasu trwania, jeśli oszacowanie oczekiwanego czasu trwania wydaje się bardziej prawdopodobne niż oszacowania optymistyczne lub pesymistyczne, a dwa pozostałe oszacowania są jednakowo prawdopodobne.

 • Zmienić sposób czas trwania grubości Project 2007 szacuje, jeśli uważasz, że czasy trwania optymistycznych, oczekiwane i pesymistyczny prawdopodobieństwa z występujące, które różnią się od prawdopodobieństwa domyślne 1 z 6, 4 z 6 i 1 z 6 odpowiednio.

Na przykład jedna z zadań w projekcie ma optymistyczny czas trwania 3 miesiące, oczekiwany czas trwania 4 miesięcy i pesymistyczny czas trwania 6 miesięcy. Używanie grubości domyślne, optymistyczny czas trwania jest liczony jako jeden raz, oczekiwany czas trwania jest liczony cztery razy i pesymistyczny czas trwania jest liczony jako raz, jak pokazano w poniższej tabeli:

Optymistyczny

Oczekiwany sposób

Pesymistyczny

3 miesiące

+

4 miesięcy + 4 miesięcy + 4 miesięcy + 4 miesięcy

+

6 miesięcy

Suma tych obliczeń, 25, jest podzielona przez 6 i zaokrąglona do dwóch miejsc dziesiętnych do osiągnięcia średniej ważonej 4.17 miesięcy. Średnia ta zostanie wstawiony w kolumnie czas trwania zadania.

Uwaga: Analiza PERT dostarczony przez Project 2007 jest ograniczony do poziomu zadania. Przy użyciu Project 2007 nie jest dostępna na potrzeby analizy danych poziom Podsumowanie i ogólnego projektu.

Początek strony

Przeprowadzanie analizy PERT za pomocą domyślnych wag w celu oszacowania czasu trwania

 1. W menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Analiza PERT.

 2. Na pasku narzędzi Analiza PERT kliknij pozycję Arkusz PERT wprowadzania Obraz przycisku .

 3. Dla każdego zadania wprowadź optymistyczne, oczekiwane i pesymistyczne czasy trwania odpowiednio w polach Optymistyczny czas trwania, Oczekiwany czas trwania i Pesymistyczny czas trwania.

  Jeżeli czas trwania zadania nie powinien się zmieniać, wprowadź oczekiwany czas trwania we wszystkich trzech polach.

 4. Kliknij przycisk Oblicz PERT Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone.

  Project 2007 szacuje czas trwania jednego projektu według średniej ważonej trzy wartości czasu trwania dla każdego zadania.

Aby wyświetlić optymistycznych, oczekiwane i pesymistyczny czas trwania, na pasku narzędzi Analizy PERT kliknij Optymistyczny Gantta Obraz przycisku , Poprawnie Gantta Obraz przycisku lub Pesymistyczny Gantta Obraz przycisku .

Aby wyświetlić daty zakończenia trzech powstałych harmonogramów, w menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Opcje. Należy kliknąć kartę Widok, a następnie zaznaczyć pole wyboru Pokaż zadanie sumaryczne projektu.

Początek strony

Analiza PERT przez zmianę wyglądu programu Project 2007 przeprowadzi czasu trwania zadań.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Analiza PERT.

 2. Na pasku narzędzi Analizy PERT kliknij pozycję Ustaw PERT grubości Obraz przycisku .

 3. Zmień liczby w co najmniej dwóch z następujących pól — Optymistyczna, Oczekiwana i Pesymistyczna  — aby suma wszystkich trzech liczb była równa 6.

 4. Na pasku narzędzi Analiza PERT kliknij pozycję Arkusz PERT wprowadzania Obraz przycisku .

 5. Dla każdego zadania wprowadź optymistyczne, oczekiwane i pesymistyczne czasy trwania odpowiednio w polach Optymistyczny czas trwania, Oczekiwany czas trwania i Pesymistyczny czas trwania.

  W przypadku zadania, którego czas trwania nie ma być obliczany, wprowadź te same wartości we wszystkich trzech polach.

 6. Kliknij przycisk Oblicz PERT Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone.

  Project 2007 szacuje czas trwania jednego projektu według średniej ważonej trzy wartości czasu trwania dla każdego zadania.

Aby wyświetlić optymistycznych, oczekiwane i pesymistyczny czas trwania, na pasku narzędzi Analizy PERT kliknij Optymistyczny Gantta Obraz przycisku , Poprawnie Gantta Obraz przycisku lub Pesymistyczny Gantta Obraz przycisku .

Aby wyświetlić daty zakończenia trzech powstałych harmonogramów, w menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Opcje. Należy kliknąć kartę Widok, a następnie zaznaczyć pole wyboru Pokaż zadanie sumaryczne projektu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×