Szacowane zakończenie według planu bazowego (0–10), pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po ustawieniu planu bazowego, program Microsoft Project kopiuje dat zakończenia według harmonogramu zadania lub przydziału i przechowywane w polach Szacowane zakończenie według planu bazowego (plan bazowy Szacowane zakończenie do Szacowane zakończenie wg planu bazowego 1, za pośrednictwem Szacowane zakończenie wg planu bazowego 10). Jest to możliwe, czy zadania są ręcznie lub automatycznie zaplanowane. W przypadku zadań zaplanowanych ręcznie tych wartości może różnić się od co znajduje się w obszarze pola Zakończenie według planu bazowego. Zadań zaplanowanych automatycznie wartości w polu Zakończenie według planu bazowego i polach Szacowane zakończenie według planu bazowego są identyczne.

Zaplanowane sklepy Szacowane zakończenie według planu bazowego pole daty zakończenia dla zadań lub przydziałów zapisanych z linią bazową, najpierw ustawiany. Analogicznie wg planu bazowego 1 Szacowane zakończenie Szacowane zakończenie wg planu bazowego 10 są przechowywane planowane daty zakończenia według planu bazowego 1 do 10 według planu bazowego.

Istnieją dwie kategorie pól Szacowane zakończenie Baseline0 10.

Typ danych    Data

Szacowane zakończenie według Baseline0-10 (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Zaraz po ustawieniu planu bazowego data w polu Zakończenie według harmonogramu zadania jest kopiowana do pola Szacowane zakończenie według planu bazowego odpowiednie zadanie. Szacowane zakończenie wg planu bazowego pole używane (Szacowane zakończenie według planu bazowego, Szacowane zakończenie wg planu bazowego 1 i tak dalej) odpowiada plan bazowy, który został zapisany (plan bazowy, plan bazowy 1 i tak dalej).

Zalecane zastosowania    Dodawanie jednego lub więcej pól Szacowane zakończenie według planu bazowego do widoku zadania po ustawieniu co najmniej jeden plan bazowy i chcesz porównać według planu bazowego Szacowane zakończenie dat z dat zakończenia według harmonogramu lub rzeczywistymi zadań. Za pomocą wiele planów bazowych do porównywania Ustawianie dat zakończenia według planu bazowego w różnych punktach projektu.

Przykład    Projektu znajdują się zadań planowanych ręcznie i automatycznie, a niektóre z zadań zaplanowanych ręcznie nadal masz informacje o harmonogramie niekompletna. Na początku projektu, dwa miesiące temu możesz ustawić plan bazowy projektu z linią bazową. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i ustawianie planu bazowego drugi z plan bazowy 1. Od zostały wprowadzone dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównywać i analizować trzech zestawów dat zakończenia według planu bazowego szacowany, aby wyświetlić obliczenia dla zakończenia daty niezależnie od daty zakończenia, które zostały wprowadzone w zadań zaplanowanych ręcznie. Szacowane zakończenie według planu bazowego, Szacowane zakończenie wg planu bazowego 1 i Szacowane zakończenie wg planu bazowego 2 pola możesz dodać do widoku arkusza zadań.

Uwagi    Szacowane zakończenie według planu bazowego pola zawierają wartość Brak, dopóki nie zostanie zapisany odpowiedni plan bazowy, co można zrobić w dowolnym momencie podczas projektu. Aby ustawić plan bazowy, na karcie Projekt w grupie Harmonogram kliknij Ustawianie planu bazowego. W oknie dialogowym kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. Wybierz plan bazowy — Plan bazowy lub plan bazowy 1 do 10 według planu bazowego. Ustawianie planu bazowego kopiuje wszystkie pola zadań z obecnie zaplanowanym do odpowiednich pól planu bazowego.

Szacowane zakończenie według Baseline0-10 (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Zaraz po ustawieniu planu bazowego data w polu Zakończenie według harmonogramu dla przydziału zadania jest kopiowana do odpowiedniego pola Szacowane zakończenie według planu bazowego dla przydział. Szacowane zakończenie wg planu bazowego pole używane (Szacowane zakończenie według planu bazowego, Szacowane zakończenie wg planu bazowego 1 i tak dalej) odpowiada plan bazowy, który został zapisany (plan bazowy, plan bazowy 1 i tak dalej).

Zalecane zastosowania    Dodaj jedną lub więcej pól Szacowane zakończenie według planu bazowego do widoku Obciążenie zasobów lub Obciążenie zadaniami po zapisaniu planu bazowego co najmniej jeden i chcesz porównać Szacowane zakończenie według planu bazowego dat zakończenia przydziałów według harmonogramu lub rzeczywistymi datami zakończenia przydziałów. Z wielu planów bazowych można także porównywać daty Szacowane zakończenie według planu bazowego zapisane w różnych punktach w projekcie.

Przykład    Projektu znajdują się zadań planowanych ręcznie i automatycznie, a niektóre z zadań zaplanowanych ręcznie nadal masz informacje o harmonogramie niekompletna. Na początku projektu, dwa miesiące temu zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy 1 według planu bazowego. Od zostały wprowadzone dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównywać i analizować trzech zestawów Szacowane zakończenie według planu bazowego z datami niezależnie od daty zakończenia, które zostały wprowadzone na zadania zaplanowane ręcznie, a w kontekście zasobów i przydziałów. Szacowane zakończenie według planu bazowego, Szacowane zakończenie wg planu bazowego 1 i Szacowane zakończenie wg planu bazowego 2 pola możesz dodać do widoku użycie zasobu. Szacowane zakończenie wg planu bazowego dat zakończenia przydziałów są wyświetlane przy użyciu pola Przydział umożliwiają poniżej nazw poszczególnych zasobów.

Uwagi    Szacowane zakończenie według planu bazowego pola zawierają wartość Brak, dopóki nie zostanie zapisany odpowiedni plan bazowy, co można zrobić w dowolnym momencie podczas projektu. Aby ustawić plan bazowy, na karcie Projekt w grupie Harmonogram kliknij Ustawianie planu bazowego. W oknie dialogowym kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. Wybierz plan bazowy — Plan bazowy lub plan bazowy 1 do 10 według planu bazowego. Ustawianie planu bazowego kopiuje wszystkie pola zadań z obecnie zaplanowanym do odpowiednich pól planu bazowego.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×