Szablony witryn publikowania — informacje

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Witryna publikowania w usłudze SharePoint Online umożliwia autorom tworzenie i modyfikowanie zawartości sieci Web oraz publikowanie tej zawartości w witrynie sieci intranet lub w publicznej witrynie w sieci Internet. Unikatową cechą witryny publikowania jest zestaw funkcji służących do obsługi procesu publikowania zawartości. Obejmują one między innymi zaewidencjonowywanie i wyewidencjonowywanie, planowanie i przepływ pracy, biblioteki obrazów i stron, składniki Web Part, typy zawartości itd.

Witryna publikowania programu SharePoint jest tworzona na podstawie szablonu witryny publikowania. Szablon jest plikiem określającym ogólny wygląd oraz sposób działania witryny i może obejmować następujące elementy:

  • Składniki Web Part

  • Układy stron

  • Motywy

  • Biblioteki obrazów, stron i dokumentów

  • Dostosowania paska Szybkie uruchamianie lub nawigacji globalnej

  • Zawartość witryny (zawartość list i bibliotek dokumentów)

Zarówno na poziomie witryny jak i zbioru witryn dostępne jest wiele różnych szablonów, spośród których możesz wybrać odpowiedni szablon do użytku podczas tworzenia witryny.

W poniższej tabeli przedstawiono opis poszczególnych szablonów witryny publikowania.

Szablon

Zastosowanie

Witryna typu wiki przedsiębiorstwa

Witryna służąca do publikowania zgromadzonej wiedzy, którą chcesz udostępnić dla całego przedsiębiorstwa. Oferuje możliwość łatwego edytowania zawartości z jednego miejsca, umożliwiając współtworzenie zawartości, prowadzenie dyskusji i zarządzanie projektem.

Portal publikowania

Początkowa hierarchia witryny dla witryny, która będzie dostępna w Internecie, lub dla portalu intranetowego. Można ją łatwo dostosować, używając oznaczeń firmowych. Zawiera stronę główną, przykładową podwitrynę informacji prasowych, centrum wyszukiwania oraz stronę logowania. Zazwyczaj liczba czytelników tej witryny jest znacznie większa od liczby tworzących ją współpracowników. Służy ona do publikowania stron sieci Web z zastosowaniem przepływów pracy zatwierdzania. Ten szablon jest dostępny tylko na poziomie zbioru witryn.

Witryna publikowania

Pusta witryna do rozszerzania witryny sieci Web i szybkiego publikowania stron sieci Web. Współpracownicy mogą pracować nad wersjami roboczymi stron i publikować je w celu udostępnienia czytelnikom. Witryna zawiera biblioteki dokumentów i obrazów do przechowywania publikowanych elementów witryny sieci Web i jest dostępna tylko na poziomie witryny.

Witryna publikowania z przepływem pracy

Witryna do publikowania stron sieci Web zgodnie z harmonogramem przy użyciu przepływów pracy zatwierdzania. Zawiera biblioteki dokumentów i obrazów do przechowywania publikowanych elementów witryny sieci Web. Domyślnie jedynie witryny korzystające z tego szablonu mogą być tworzone w ramach tej witryny. Ten szablon jest dostępny jedynie na poziomie witryny, gdy szablon witryny Portal publikowania zostanie użyty do utworzenia witryny najwyższego poziomu.

Uwagi: 

  • Tworząc podwitrynę witryny publikowania, domyślnie można wybrać jedynie szablon Witryna publikowania, Witryna publikowania z przepływem pracy lub Witryna typu wiki przedsiębiorstwa. Dodatkowe szablony witryn można jednak włączyć, klikając pozycję Układy strony i szablony witryn w obszarze Wygląd i działanie na stronie Ustawienia witryny.

  • Tylko administratorzy magazynów terminów mogą tworzyć zbiory witryn przy użyciu szablonu witryny typu wiki przedsiębiorstwa. Uprawnienia administratora magazynów terminów nie są wymagane do utworzenia podwitryny za pomocą szablonu witryny typu wiki przedsiębiorstwa.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×