Synchronizowanych plików szyfrowania systemu Windows 10 lokalnie, ale nie w usłudze OneDrive dla firm witryny

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wprowadzenie

Ten artykuł zawiera informacje o korzystaniu z usługi OneDrive dla firm następnej generacji synchronizacji klienta (onedrive.exe).

Uwaga: Aby określić klienta synchronizacji usługi OneDrive, którego używasz, zobacz klienta synchronizacji usługi OneDrive której używanego przy użyciu?

Problem

Scenariusz:

Za pomocą poniższej metody w systemie Windows 10 szyfrowania zawartości pliku lub folderu:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder lub plik, który chcesz zaszyfrować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  2. Kliknij kartę Ogólne , a następnie kliknij pozycję Zaawansowane.

  3. Zaznacz pole wyboru Szyfruj treść do zabezpieczania danych , kliknij przycisk OK, a następnie kliknij ponownie przycisk OK .

Synchronizowanie zaszyfrowany plik lub folder za pomocą usługi OneDrive dla firm aplikacji synchronizacji, zobacz:

W tym scenariuszu podczas wyświetlania zsynchronizowane pliku lub folderu w usłudze OneDrive dla firm witryny, szyfrowania systemu Windows 10 nie zastosowano do pliku lub folderu. Jednak szyfrowania systemu Windows 10 jest stosowana do tego samego pliku lub folderu na lokalnym dysku twardym.

Rozwiązanie

Jest to oczekiwane zachowanie. Szyfrowanie systemu Windows 10 występuje tylko na dysku lokalnym, na którym został zaszyfrowany plik lub folder. Plik zostanie przeniesiony z dysku do usługi OneDrive dla firm witryny, szyfrowania systemu Windows 10 z komputera klienckiego już nie są stosowane.

Więcej informacji

Następujące dodatkowe informacje dotyczą plików, które są zaszyfrowane w systemie Windows 10 i są przekazywane do usługi OneDrive dla firm lub usługi SharePoint Online:

  • Pliki i foldery, które zostaną przekazane do biblioteki dokumentów programu SharePoint są dostępne dla użytkowników za pomocą zwykłych uprawnień usługi SharePoint Online.

  • Klient systemu Windows 10 nie szyfrować plików lub folderów w usłudze OneDrive dla firm biblioteki w witrynie.

  • W usłudze OneDrive dla firm witryny podczas tworzenia pliku lub folderu, który jest skonfigurowane do synchronizacji przy użyciu usługi OneDrive dla firm aplikacji do synchronizacji (onedrive.exe), element zostaną zsynchronizowane na komputerze lokalnym jako plik lub folder bez szyfrowania. Szyfrowania ma być wykonywana należy przenieść pliku lub folderu z folderu synchronizowanego szyfrowanego (na przykład OneDrive — Contoso) do pulpit lub inny folder, a następnie przenieś go z powrotem do zaszyfrowanego folderu w systemie Windows 10.

Uwaga: W tym artykule nie opisano szyfrowanie danych w usłudze SharePoint Online i OneDrive dla firm.


Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności firmy Microsoft.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×