Synchronizowanie z listą zadań programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Project Professional 2013 synchronizować listy zadań programu SharePoint — bez użycia Project Web App. Członkowie zespołu można przeglądać harmonogram i aktualizować pracy w programie SharePoint, a zobaczysz zmiany w projekcie. I na odwrót.

Porada: Masz więcej niż 100 zadania do synchronizacji? Jeśli tak, należy się spodziewać sposobów Przejdź nieco wolniej. Przy pierwszym uruchomieniu synchronizowania będą dłużej niż normalny. Jeśli masz wiele zmian, wiele pól niestandardowych lub wiele zadania dodawane lub usuwane, których będzie również wolne elementy w dół.

Synchronizacja z nową witryną programu SharePoint

W tych krokach przyjęto założenie, że w programie Project masz otwarty projekt, dla którego nie została jeszcze utworzona witryna programu SharePoint.

 1. W programie Project kliknij pozycję Plik > Zapisz.

 2. Na liście Synchronizacja z wybierz pozycję Nowa witryna programu SharePoint.

 3. W polu Nazwa projektu wpisz nazwę.

 4. Na liście Adres witryny dodaj adres listy zadań programu SharePoint, której ma dotyczyć synchronizacja.

  Uwaga: Na tym etapie nie należy używać adresu, który zawiera nazwę listy zadań. Program Project automatycznie dodaje tej części.

  Obraz synchronizacji z nową witryną programu SharePoint

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Poniżej opisano, co się stanie: Po kliknięciu przycisku Zapisz nowa witryna programu SharePoint zostanie utworzone dla projektu. Zmiany wprowadzone do zadań w programie Project są odzwierciedlane w programie SharePoint i na odwrót.

Jeśli masz wiele zadań, to może potrwać kilka minut.

Synchronizowanie z istniejącej witryny programu SharePoint

W tych krokach przyjęto założenie, że w programie Project masz otwarty pusty harmonogram, a wszystkie zadania, które mają zostać zsynchronizowane, znajdują się gdzieś w witrynie programu SharePoint.

Uwaga: Jak zsynchronizować istniejącego projektu z istniejącą witryną programu SharePoint? Nie jest obsługiwane. Albo muszą mieć pustego planu projektu lub listy zadań puste. Projekt nie zostanie scalenie dwóch list zadań podczas początkowej synchronizacji. Po skonfigurowaniu synchronizacji, wykonując kroki w tym artykule można wprowadzić zmiany dowolnej liście i zmiany zostaną zastosowane w obu tych miejscach.

 1. W programie Project kliknij pozycję Plik > Zapisz.

 2. Na liście Synchronizacja z wybierz pozycję Istniejąca witryna programu SharePoint.

 3. W polu Adres witryny wpisz adres listy zadań programu SharePoint, którą chcesz zaimportować.

  Uwaga: Nie używaj adresu, który zawiera nazwę listy zadań. Program Project automatycznie dodaje tej części.

 4. Kliknij pozycję Sprawdź witrynę.

 5. W polu Lista zadań wpisz lub wybierz nazwę listy zadań, którą chcesz zsynchronizować z projektem.

  Zapisywanie projektu w programie SharePoint

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Poniżej opisano, co się stanie: Po kliknięciu przycisku Zapisz listy zadań w programie SharePoint będzie wyświetlany w programie Project. Zmiany wprowadzone do listy zadań w programie Project zostaną odzwierciedlone w programie SharePoint i na odwrót.

Jeśli masz wiele zadań, to może potrwać kilka minut.

Nie można zsynchronizować zadania?

W tabeli poniżej przedstawiono okoliczności, które mogą uniemożliwić synchronizację zadań programu Project z listą zadań programu SharePoint.

Problem

Objaśnienie

Ograniczenia synchronizacji zadań

Nie zaleca się synchronizacji ponad 1000 zadań naraz. Jeżeli chcesz zsynchronizować więcej niż 1000 zadań, zastanów się, czy nie podzielić projektu na kilka, a następnie zsynchronizować projekty oddzielnie.

Zsynchronizuje projektu zawierającego ponad 100 zadania, ale może potrwać kilka minut.

Wymagane pola programu SharePoint

Jeżeli plan projektu nie zawiera pola wymaganego w programie SharePoint, nie zostanie zsynchronizowany. Dodaj wymagane pole jako pole niestandardowe w programie Project.

Uwaga: Wymagane pola w programie SharePoint mogą się różnić w zależności od sposobu organizacji skonfigurowano listy zadań. Jeśli nie masz pewności pola, które są wymagane, spróbuj dodawania zadania do listy zadań w witrynie programu SharePoint. Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*).

Pole programu Project zawiera formułę

Pola programu SharePoint nie obsługują formuł. Spróbuj usunąć formułę z pola w programie Project, a następnie ponowić synchronizację.

Nazwa zadania sumarycznego

SharePoint założono zadań sumarycznych zmieni się folderów w witrynie, więc nie zezwala znaki, które nie są dozwolone w folderach: . /:*?<>|

Upewnij się, że żadne z zadań sumarycznych w programie Project nie zawiera żadnego z tych znaków.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×