Synchronizowanie plików za pomocą klienta synchronizacji OneDrive w systemie Mac OS X

Synchronizowanie plików za pomocą klienta synchronizacji OneDrive w systemie Mac OS X

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

nowy klient synchronizacji usługi OneDrive umożliwia synchronizowanie plików z usługi OneDrive dla Firm, nawet z witryn programu SharePoint, jeśli włączony przez administratora. (Jeśli administrator IT w organizacji, zobacz Umożliwianie użytkownikom synchronizować pliki programu SharePoint przy użyciu nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive).

Uwaga: nowy klient synchronizacji usługi OneDrive jest obsługiwana w systemie OS X wersji 10.9 i powyżej. Aby zsynchronizować plików roboczych przy użyciu Aplikacja klasyczna OneDrive, potrzebne jest konto firm Office 365.

Instalowanie i konfigurowanie

Jeśli zalogowano się do klienta synchronizacji usługi OneDrive przy użyciu konta Microsoft (na przykład osoba@outlook.com), Aplikacja klasyczna OneDrive powinien pojawić się automatycznie i możesz przejść do kroku 2 poniżej.

 1. Zainstaluj aplikację OneDrive dla komputerów Mac.

  Ważne: Jeśli obecnie używasz aplikacji OneDrive ze sklepu Mac App Store, musisz odinstalować tę aplikację przed zainstalowaniem najnowszej kompilacji programu Aplikacja klasyczna OneDrive.

 2. Rozpocznij konfigurowanie usługi OneDrive.

Metoda 1. Jeśli nie zalogowano się do usługi OneDrive przy użyciu żadnego konta

Jeśli do usługi OneDrive nie zalogowano się przy użyciu żadnego konta, uruchom usługę OneDrive, aby połączyć się z kontem służbowym.

 1. Uruchom usługę OneDrive, naciskając klawisze cmd+spacja, aby uruchomić zapytanie Spotlight, i wpisz OneDrive. Spowoduje to uruchomienie konfiguracji usługi OneDrive.

 2. Wprowadź poświadczenia konta służbowego, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się, aby skonfigurować konto.

  Zrzut ekranu przedstawiający pierwszą stronę konfiguracji usługi OneDrive

Metoda 2. Jeśli masz już konto osobiste, przy użyciu którego zalogowano się do usługi OneDrive

Jeśli masz już konto osobiste, przy użyciu którego zalogowano się do usługi OneDrive, należy dodać konto służbowe w obszarze Preferencje usługi OneDrive.

 1. Kliknij ikonę chmury OneDrive się na pasku Menu, kliknij wielokropek, aby otworzyć menu, a następnie wybierz polecenie Preferencje.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawianie preferencji osobistych usługi OneDrive

 2. Kliknij kartę konto, a następnie wybierz pozycję Dodaj konto, aby rozpocząć OneDrive konfiguracji.

  Zrzut ekranu przedstawiający dodawanie konta w preferencjach OneDrive na komputerze Mac

 3. Wprowadź poświadczenia konta służbowego i kliknij pozycję Zaloguj się.

  Zrzut ekranu przedstawiający pierwszą stronę konfiguracji usługi OneDrive

Kluczowe składniki konfiguracji usługi OneDrive

Oto kilka aspektów konfiguracji usługi OneDrive, o których warto pamiętać:

 • Na ekranie To jest folder usługi OneDrive kliknij pozycję Wybierz lokalizację folderu usługi OneDrive.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę To jest folder usługi OneDrive w kreatorze OneDrive — Zapraszamy! na komputerze Mac

  Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisywać pliki usługi OneDrive, i kliknij pozycję Wybierz tę lokalizację.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie lokalizacji folderu w kreatorze OneDrive — Zapraszamy! na komputerze Mac

  Po wyświetleniu ekranu To jest folder usługi OneDrive zostanie wyświetlona ścieżka wybranego folderu. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

  Zrzut ekranu To jest folder usługi OneDrive po wybraniu folderu w kreatorze OneDrive — Zapraszamy! na komputerze Mac

 • Na ekranie Synchronizuj pliki z usługiOneDrive możesz wybrać foldery, które chcesz zsynchronizować z komputerem, a następnie kliknąć przycisk Dalej. Dzięki temu możesz zaoszczędzić miejsce na komputerze i zmniejszyć przepustowość wymaganą dla procesów synchronizacji.

 • Po wyświetleniu informacji Usługa OneDrive jest gotowa musisz jeszcze upewnić się, że zaznaczono opcję Otwórz podczas logowania, aby moje pliki były automatycznie synchronizowane. Dzięki temu usługa OneDrive będzie otwierana podczas logowania i zawsze będziesz mieć dostęp do najnowszych wersji wszystkich plików.

  Zrzut ostatniego ekranu w kreatorze OneDrive — Zapraszamy! na komputerze Mac

  Po włączeniu opcji otwierania usługi OneDrive podczas logowania wszystko będzie już gotowe. Kliknij pozycję Otwórz folder usługi OneDrive, aby wyświetlić pliki zsynchronizowane z folderem.

Usługa OneDrive znajduje się na górnym pasku menu. Dla każdego konta połączonego z usługą OneDrive będzie wyświetlana osobna ikona chmury. Jeśli więc zsynchronizujesz tylko konto służbowe lub tylko konto osobiste, pojawi się jedna ikona chmury, a jeśli zsynchronizujesz oba konta — dwie ikony chmury.

Zrzut ekranu przedstawiający aplikację OneDrive na pasku menu na komputerze Mac po zakończeniu pracy kreatora OneDrive — Zapraszamy!

Folder będzie również widoczny w programie Finder pod nazwą OneDrive — NazwaTwojejDzierżawy.

Zrzut ekranu przedstawiający integrację z programem Finder na komputerze Mac ze znacznikami synchronizacji nałożonymi na synchronizowane pliki

Włączanie integracji z programem Finder

Jeśli jesteś użytkownikiem sytemu OSX 10.10 lub nowszego, możesz poznać stan synchronizacji bezpośrednio w programie Finder, zezwalając na korzystanie z nakładek programu Finder w obszarze Ustawienia.

Najpierw kliknij logo firmy Apple w lewym górnym rogu komputera Mac i wybierz pozycję Preferencje systemowe, a następnie z menu najwyższego poziomu wybierz pozycję Rozszerzenia (widoczną w 3. wierszu od góry).

Zrzut ekranu przedstawiający preferencje systemu na komputerze Mac

Kliknij przycisk przełącznika i zezwól na integrację usługi OneDrive z programem Finder, aby włączyć nakładki programu Finder.

Zrzut ekranu przedstawiający Rozszerzenia w preferencjach systemu na komputerze Mac

Wszystko gotowe. Otwórz folder usługi OneDrive w programie Finder, aby zobaczyć nakładki na Twoje pliki i foldery.

Zrzut ekranu przedstawiający integrację z programem Finder na komputerze Mac ze znacznikami synchronizacji nałożonymi na synchronizowane pliki

Jeśli jesteś administratorem i chcesz włączyć nakładki ikony synchronizacji na wielu komputerach, możesz użyć tego polecenia programu Terminal:

/usr/bin/pluginkit -e use -i com.microsoft.OneDrive-mac.FinderSync

Synchronizowanie witryn programu SharePoint

Aby zsynchronizować biblioteki i foldery

 1. Kliknij przycisk Uruchom aplikację Office 365 Ikona uruchamiania aplikacji w usłudze Office 365 , a następnie kliknij pozycję SharePoint.

  Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z aplikacji SharePoint wyróżnione

 2. Kliknij witrynę, którą chcesz zsynchronizować.

 3. Kliknij pozycję Dokumenty lub przejdź do podfolderu, który chcesz zsynchronizować.

 4. Kliknij pozycję Synchronizuj.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Synchronizuj w bibliotece programu SharePoint.
 5. Jeśli Twoja przeglądarka zażąda uprawnienia do używania aplikacji „Microsoft OneDrive”, potwierdź nadanie tego uprawnienia.

  Uwaga: Twoja organizacja musi włączyć SharePoint witryny synchronizację z Aplikacja klasyczna OneDrive dla Ciebie do witryn synchronizacji na komputerze Mac. Jeśli administrator IT w organizacji, zobacz Umożliwianie użytkownikom synchronizować pliki programu SharePoint przy użyciu nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive. Jeśli nie masz administratora IT, skontaktuj się z działem INFORMATYCZNYM.

 6. Wybierz foldery, które chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij synchronizowanie.

SharePoint synchronizowanie witryn zespołu w folderze z nazwą dzierżawy. Dla tego folderu zostaną automatycznie dodane do okienka nawigacji po lewej stronie w programie Finder.

Zarządzanie synchronizowanymi witrynami   

Możesz zarządzać synchronizowania witryn w ustawieniach klienta synchronizacji.

 1. Kliknij ikonę aplikacji OneDrive na pasku menu.

 2. Kliknij polecenie Preferencje, a następnie kliknij kartę konto.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Konto w kliencie synchronizacji usługi OneDrive dla komputerów Mac.
 3. Aby zmienić foldery, które są synchronizowane, kliknij pozycję Wybierz foldery dla tej lokalizacji, a następnie wybierz foldery, które chcesz zsynchronizować. Aby zatrzymać synchronizowanie witryny, kliknij pozycję Zatrzymaj synchronizowanie obok witryny. (Kopie plików pozostają na komputerze. Możesz usunąć ich przydatna.)

Dodatkowe zasoby

Dodatkowe zasoby dotyczące nowego klienta synchronizacji OneDrive dla Firm:

Tytuł

Opis

Konfigurowanie nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive na macOS

Dowiedz się, jak Aplikacja klasyczna OneDrive może zostać wdrożony w systemie OS X dla użytkowników w środowisku przedsiębiorstwa przez administratora.

Nowy klient synchronizacji usługi OneDrive — informacje o wersji

Informacje dotyczące Aplikacja klasyczna OneDrive.

Ograniczenia wynikające z synchronizowania plików i folderów za pomocą nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

Artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base zawierający informacje o limitach i ograniczeniach (takich jak nieprawidłowe znaki w nazwach plików).

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, otwórz Centrum aktywności, wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

Administratorzy usługi OneDrive dla Firm mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Porady
Poinformowanie o swojej lokalizacji może ułatwić nam szybsze rozwiązanie problemu.

Wszystkie problemy zostały rozwiązane? Jeśli skontaktowano się z nami, a usługa OneDrive znowu zaczęła działać, poinformuj nas o tym, odpowiadając na wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy do Ciebie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×