Synchronizowanie plików z klientem synchronizacji OneDrive w systemie Windows

Synchronizowanie plików z klientem synchronizacji OneDrive w systemie Windows

Usługa OneDrive umożliwia synchronizowanie plików między komputerem a chmurą, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp plików z dowolnego miejsca — komputera, urządzenia przenośnego, a nawet za pośrednictwem witryny internetowej OneDrive w usłudze OneDrive.com. Jeśli dodasz, zmienisz lub usuniesz plik lub folder w folderze usługi OneDrive, ten plik lub folder zostanie dodany, zmieniony lub usunięty w Twojej witrynie internetowej OneDrive — i na odwrót. Z synchronizowanymi plikami możesz pracować bezpośrednio w Eksploratorze plików i uzyskiwać dostęp do plików nawet wtedy, gdy jesteś w trybie offline. Zawsze, gdy będziesz w trybie online, wszelkie zmiany wprowadzone przez Ciebie lub innych będą automatycznie synchronizowane.

W tym artykule opisano, jak pobrać aplikację Klient synchronizacji OneDrive i zalogować się przy użyciu konta osobistego lub konta służbowego, aby rozpocząć synchronizację. Jeśli korzystasz z usługi Office 365 Business, możesz również synchronizować pliki z witryn programu SharePoint. Jeśli nie korzystasz z usługi Office 365 Business, zobacz Synchronizowanie plików programu SharePoint za pomocą klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe).

Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat synchronizowania plików w systemie macOS, zobacz artykuł Synchronizacja plików z klientem synchronizacji usługi OneDrive w systemie Mac OS X.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z usługi OneDrive, zobacz szkolenie dotyczące wideo w usłudze OneDrive.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Instalowanie i konfigurowanie

 1. Jeśli używasz systemu Windows 10, na komputerze jest już zainstalowana aplikacja OneDrive — przejdź do kroku 2.

  Jeśli nie masz systemu Windows 10 ani pakietu Office 2016, zainstaluj nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w wersji dla systemu Windows.

 2. Uruchom Instalatora aplikacji OneDrive.

Jeśli nie zalogowano się do usługi OneDrive przy użyciu żadnego konta

Jeśli obecnie nie masz konta, przy użyciu którego zalogowano się do usługi OneDrive, wykonaj poniższe instrukcje, aby uruchomić aplikacje OneDrive.

 1. Wybierz przycisk Start, wyszukaj „OneDrive”, a następnie otwórz aplikację:

  • W systemie Windows 10 wybierz aplikację klasyczną OneDrive.

   Zrzut ekranu przedstawiający wyszukiwanie aplikacji klasycznej OneDrive w systemie Windows 10

  • W systemie Windows 7 w obszarze Programy wybierz pozycję Microsoft OneDrive.

   Zrzut ekranu przedstawiający wyszukiwanie aplikacji klasycznej OneDrive w systemie Windows 7

  • W systemie Windows 8.1 wyszukaj OneDrive dla Firm, a następnie wybierz aplikację OneDrive dla Firm.

 2. Gdy zostanie uruchomiony Instalator aplikacji OneDrive, wprowadź konto osobiste lub służbowe i wybierz pozycję Zaloguj się.

  Zrzut ekranu przedstawiający pierwszy ekran konfiguracji usługi OneDrive

Jeśli masz już konto, przy użyciu którego zalogowano się do usługi OneDrive

Jeśli masz już konto, przy użyciu którego zalogowano się do usługi OneDrive i chcesz dodać kolejne konto, zrobisz to w obszarze Ustawienia usługi OneDrive.

 1. Wybierz białą lub niebieską ikonę chmury OneDrive w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  (W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania).

  Pasek zadań systemu Windows ze strzałką wskazującą ukryte ikony

 2. Wybierz pozycję Więcej > Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

 3. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję Konto, a następnie polecenie Dodaj konto.

  Okno dialogowe dodawanie konta usługi OneDrive

  Gdy rozpocznie się konfigurowanie aplikacji OneDrive, wprowadź nowe konto, a następnie wybierz pozycję Zaloguj.

  Zrzut ekranu przedstawiający pierwszy ekran konfiguracji usługi OneDrive

  Uwaga: W przypadku usługi OneDrive dla Firm można synchronizować wiele kont, natomiast w przypadku usługi OneDrive można synchronizować tylko jedno konto osobiste.

Najważniejsze kwestie w Instalatorze aplikacji OneDrive

Warto zwrócić uwagę na dwa ekrany Instalatora aplikacji OneDrive:

 • Na ekranie To jest folder usługi OneDrive wybierz pozycję Dalej, aby zaakceptować domyślną lokalizację folderu zawierającego pliki usługi OneDrive. Jeśli chcesz zmienić lokalizację tego folderu, wybierz pozycję Zmień lokalizację — to najlepszy moment na dokonanie takiej zmiany.

  Zrzut ekranu To jest folder usługi OneDrive w kreatorze OneDrive — Zapraszamy!

 • Na ekranie Wybierz foldery wybierz foldery, które chcesz synchronizować, a następnie wybierz pozycję Dalej. Dzięki temu łatwiej ograniczysz ilość miejsca, jakie zajmują pliki usługi OneDrive na komputerze, i zaoszczędzisz przepustowość podczas procesu synchronizacji. Możesz później wprowadzić zmiany w Ustawieniach, ale warto wykonać te czynności na tym etapie.

  Zrzut ekranu Synchronizuj pliki z usługi OneDrive w kreatorze OneDrive — Zapraszamy!

Uwaga: Jeśli usługa OneDrive dla Firm była już synchronizowana z komputerem (przy użyciu poprzedniego klienta), a Aplikacja klasyczna OneDrive został właśnie zainstalowany, ekrany To jest folder usługi OneDrive oraz Synchronizuj pliki z usługi OneDrive nie będą wyświetlane w Instalatorze aplikacji OneDrive. Aplikacja klasyczna OneDrive będzie automatycznie kontynuował synchronizację w tej samej lokalizacji folderu, która była używana wcześniej. Aby wybrać foldery do synchronizacji, kliknij prawym przyciskiem myszy niebieską ikonę chmury w obszarze powiadomień paska zadań, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Konto > Wybierz foldery.

Wyświetlanie plików usługi OneDrive i zarządzanie nimi

Wszystko gotowe. Pliki usługi OneDrive będą wyświetlane w Eksploratorze plików w folderze usługi OneDrive. Jeśli używasz więcej niż jednego konta, pliki osobiste będą wyświetlane w folderze OneDrive — Osobiste, a pliki służbowe będą wyświetlane w folderze OneDrive — Nazwa_Firmy.

Zrzut ekranu przedstawiający pliki usługi OneDrive dla Firm w Eksploratorze plików

W obszarze powiadomień jest teraz wyświetlana nowa, biała lub niebieska ikona chmury (bądź obie), a wszystkie pliki są synchronizowane z komputerem. Gdy umieścisz wskaźnik na niebieskiej ikonie chmury, będzie wyświetlana etykieta OneDrive — [nazwa_dzierżawy].

Klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

Uwaga: Contoso jest nazwą przykładową — w Twoim przypadku będzie wyświetlana nazwa Twojej organizacji.

W dowolnym momencie możesz zmienić foldery synchronizowane z komputerem, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę chmury w obszarze powiadomień, a następnie wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Konto > Wybierz foldery. Tam możesz także znaleźć inne informacje o koncie i zmienić inne ustawienia aplikacji OneDrive.

Okno dialogowe dodawanie konta usługi OneDrive

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive dla Firm Administratorzy mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Chcesz przekazać opinię?
OneDrive Witryna UserVoice to miejsce na proponowanie funkcji do dodania do usługi OneDrive. Nie możemy zagwarantować żadnych konkretnych funkcji ani terminów, jednak zareagujemy na każdą sugestię, która otrzyma co najmniej 500 głosów.

Przejdź do witryny UserVoice usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×