Synchronizowanie plików programu SharePoint za pomocą nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive

Synchronizowanie plików programu SharePoint za pomocą nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive

Jeśli Twoja organizacja ma subskrypcję usługi Office 365 dla firm lub korzysta z SharePoint Server 2019, możesz synchronizować swoje pliki usługi SharePoint z folderem na komputerze, na którym możesz pracować bezpośrednio w Eksploratorze plików i uzyskiwać dostęp do plików nawet w trybie offline. Zawsze, gdy będziesz w trybie online, wszelkie zmiany wprowadzone przez Ciebie lub innych będą automatycznie synchronizowane.

Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat synchronizowania plików w systemie macOS, zobacz artykuł Synchronizacja plików z klientem synchronizacji usługi OneDrive w systemie Mac OS X.

Konfigurowanie synchronizacji

 1. W obszarze Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 wybierz pozycję SharePoint, a następnie kliknij witrynę zawierającą pliki, które mają być zsynchronizowane.

 2. Kliknij pozycję Dokumenty lub przejdź do podfolderu, który ma być synchronizowany.

 3. Kliknij przycisk Synchronizuj. (Aby skonfigurować synchronizację na komputerze, wystarczy wykonać tę czynność tylko raz na tym komputerze. Po skonfigurowaniu synchronizacji pliki będą synchronizowane automatycznie).

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Synchronizuj w bibliotece programu SharePoint.
 4. Jeśli Twoja przeglądarka zażąda uprawnienia do używania aplikacji „Microsoft OneDrive”, potwierdź nadanie tego uprawnienia.

  Ważne: Pojawienie się ekranu z pytaniem „Którą bibliotekę chcesz zsynchronizować?” oznacza, że Twoja witryna nie została skonfigurowana do synchronizacji z usługą Aplikacja klasyczna OneDrive. Jeśli jesteś administratorem informatycznym w swojej organizacji, zobacz Umożliwianie użytkownikom synchronizowania plików programu SharePoint za pomocą nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive. Jeśli nie jesteś administratorem informatycznym w swojej organizacji lub wyświetlane ekrany wyglądają inaczej niż przedstawiono w tym artykule, zobacz Synchronizacja plików usługi SharePoint z klientem synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe) lub skontaktuj się z działem informatycznym.

 5. Wybierz foldery, które chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij synchronizowanie.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe, które umożliwia skonfigurowanie folderów do synchronizacji.

  Pliki będą synchronizowane z folderem na komputerze zawierającym nazwę Twojej organizacji (na przykład %userprofile%\Contoso). Ten folder zostanie automatycznie dodany do lewego okienka w Eksploratorze plików. Nie możesz skonfigurować synchronizacji z inną lokalizacją.

  Zrzut ekranu przedstawiający synchronizowanie folderów usługi OneDrive i witryn.
 6. Aby synchronizować pliki na innym komputerze, przejdź do tego komputera i ponowie wykonaj opisane czynności.

Uwagi: 

 • Teraz można synchronizować pliki usługi SharePointi programu OneDrive chronione za pomocą usługi IRM na koncie służbowym. Jeśli obecnie synchronizujesz lokalizację chronioną za pomocą usługi IRM przy użyciu poprzedniego klienta synchronizacji OneDrive dla Firm, najpierw zatrzymaj synchronizację przy użyciu tego klienta synchronizacji. Następnie zainstaluj klienta usługi zarządzania prawami (RMS). Po zakończeniu otwórz lokalizację programu SharePoint lub usługi OneDrive w przeglądarce i kliknij pozycję „Synchronizuj”, aby rozpocząć synchronizowanie za pomocą nowego klienta synchronizacji Aplikacja klasyczna OneDrive. 

 • Jeśli pojawi się ikona kłódki na synchronizowanych plikach w Eksploratorze plików, oznacza to, że pliki są synchronizowane tylko do odczytu. Możesz nie mieć uprawnień do edytowania tych plików lub biblioteka może wymagać wyewidencjonowania bądź zawierać wymagane kolumny lub metadane. Jeśli zmodyfikujesz te pliki na swoim komputerze, wprowadzone zmiany nie zostaną zsynchronizowane.

 • Nie możesz przenosić notesów programu OneNote między różnymi witrynami na komputerze, a jeśli przeniesiesz inne pliki pakietu Office między witrynami, historia wersji zostanie utracona. Aby przenieść pliki pakietu Office, przejdź do danej witryny i użyj polecenia „Przenieś do” lub „Kopiuj do”.

 • Jeśli nazwa witryny zawiera znak, który nie jest obsługiwany w nazwach folderów w systemie Windows, taki jak „:”, synchronizacja plików w witrynie jest niemożliwa.

 • Jeśli była używana wcześniejsza wersja klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm, struktura synchronizowanych folderów może ulec zmianie po rozpoczęciu synchronizacji z usługą Aplikacja klasyczna OneDrive. Na komputerach z systemem Windows 7, gdzie był używany poprzedni klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm, w obszarze Ulubione w Eksploratorze plików nadal może być widoczny stary folder „SharePoint”. Dodatkowy folder ulubiony „SharePoint” możesz usunąć, klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Usuń.

Modyfikowanie ustawień synchronizacji

Aby zmienić foldery synchronizowane w witrynie lub aby zatrzymać synchronizację wszystkich plików w witrynie, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz białą lub niebieską ikonę chmury OneDrive w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

 2. W centrum aktywności wybierz pozycję Więcej > Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

  (W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania).

 3. Kliknij kartę Konto, aby wyświetlić listę wszystkich synchronizowanych witryn.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienia konta w kliencie synchronizacji usługi OneDrive.
 4. Aby zmienić synchronizowane foldery, kliknij pozycję Wybierz foldery dla tej biblioteki, a następnie wybierz foldery, które mają być synchronizowane. Aby zatrzymać synchronizowanie witryny, kliknij pozycję Zatrzymaj synchronizowanie obok witryny. (Kopie plików pozostaną na komputerze. Możesz je usunąć w razie potrzeby.)

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, powiadom nas o tym:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy niebieską ikonę aplikacji OneDrive w obszarze nawigacji po prawej stronie paska zadań.

 2. W centrum aktywności wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię.

 3. Kliknij Coś mi się nie podoba.

 4. Podaj krótki opis problemu, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

Otrzymasz wiadomość e-mail z numerem biletu pomocy technicznej do śledzenia problemu.

Zobacz też

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją usługi OneDrive

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×