Synchronizowanie nałożonego tekstu w klipie wideo

Nałożony tekst z opisem można dodawać i synchronizować, tak aby stopniowo się pojawiał lub zanikał podczas odtwarzania klipu wideo.

Dodawanie tekstu do klipu wideo jako nakładki

 1. Wyświetl slajd, do którego wstawiono klip wideo.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Pole tekstowe.

 3. Wskaż obszar klipu wideo, w którym ma być wyświetlany tekst, a następnie przeciągnij kursor, aby narysować pole tekstowe.

 4. Wprowadź tekst w polu tekstowym.

  Porada: W zależności od miejsca, w którym ma być wyświetlany tekst, można ręcznie zmienić kolor tekstu, tak aby wyróżniał się na tle odtwarzanego klipu wideo.

Stosowanie efektów zanikania do tekstu oraz synchronizowanie tekstu z klipem wideo

Dodając efekty animacji do tekstu, można uzyskać większy wpływ na czas i sposób wyświetlania tekstu. Na potrzeby tego ćwiczenia zostaną dodane efekty stopniowego pojawiania się i zanikania tekstu. Aby uzyskać więcej informacji na temat animacji, zobacz Animowanie tekstu i obiektów.

 1. Wyświetl klip wideo i przejdź do punktów w czasie, w których tekst ma się stopniowo pojawiać lub w których ma zanikać.

 2. Dodaj zakładkę w każdym punkcie w czasie, w którym tekst ma się stopniowo pojawiać lub w którym ma zanikać.

 3. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji.

 4. Aby dodać efekt zanikania do tekstu, zaznacz pole tekstowe, do którego chcesz dodać animację wejścia Zanikanie.

 5. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij przycisk Dodaj animację.

 6. W obszarze Wejście kliknij pozycję Zanikanie.

  Dodawanie animacji wejścia Zanikanie

 7. Aby uaktywnić polecenie wyzwalacza, ponownie zaznacz tekst w polu tekstowym.

 8. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana na liście Wyzwalacz wybierz opcję Po użyciu zakładki, a następnie kliknij zakładkę w punkcie w czasie, w którym pole tekstowe ma się stopniowo pojawić.

  Po użyciu zakładki

 9. Aby dodać efekt zanikania do tekstu, zaznacz pole tekstowe, do którego chcesz dodać animację wyjścia Zanikanie.

 10. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij przycisk Dodaj animację.

 11. W obszarze Wyjście kliknij pozycję Zanikanie.

 12. Aby uaktywnić polecenie wyzwalacza, ponownie zaznacz tekst w polu tekstowym.

 13. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana na liście Wyzwalacz wybierz opcję Po użyciu zakładki, a następnie kliknij zakładkę w punkcie w czasie, w którym pole tekstowe ma zaniknąć.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×