Synchronizowanie dokumentów, obrazów i folderów komputerowych w usłudze OneDrive

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po zapisaniu plików do OneDrive, można uzyskać do nich z dowolnego miejsca i pliki są bezpieczne w OneDrive, jeśli nic się nie dzieje na urządzeniu. Teraz możesz skonfigurować ochrona ważnych folderów w systemie Windows (folderach pulpitu, dokumentów i zdjęć) po za pomocą konta osobistego OneDrive lub konta służbowego lub szkolnego. Poniżej przedstawiono sposób konfigurowania ochrony folderu.

Konfigurowanie folderu ochrony

Jeśli jest uprawniony do ochrony ważnych folderów systemu Windows (na przykład pulpit, dokumenty lub obrazy) pojawi się monit o konfigurowania folderów.

 1. Kliknij wiersz ochrony ważnych folderów.

  Lub, jeśli już zamknięta monitu, wybierz ikonę chmury białe lub niebieski w obszarze powiadomień systemu Windows, a następnie w obszarze Centrum aktywności wybierz więcej > Ustawienia > Autozapis > Aktualizuj foldery.

  Ważne: Jeśli nie widzisz przycisku Aktualizowanie folderów w OneDrive ustawienia, nie kwalifikuje się do ochrony folder i dalszej części tego artykułu nie dotyczy to Ciebie. Ale można rozpocząć zapisywania plików do OneDrive, zmieniając ustawienia obok nazw poszczególnych folderów z Tylko ten komputer na OneDrive. Zostanie wyświetlony monit ochrony ważnych folderów tylko wtedy, gdy masz prawo.

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie ochrona ważnych folderów upewnij się, że zaznaczono foldery, które mają być chronione.

  Zrzut ekranu: Konfigurowanie ochrony okna dialogowego ważnych folderów w usłudze OneDrive

 3. Wybierz pozycję Rozpocznij ochronę.

 4. Możesz zamknąć okno dialogowe podczas synchronizacji plików do OneDrive. Lub aby obserwować synchronizacji plików, wybierz pozycję Widok przekazywanie informacji o postępie. Jeśli już zamknięte okno dialogowe, wybierz pozycję chmury białe lub niebieski w obszarze powiadomień, aby otworzyć Centrum aktywności OneDrive.

Gdy pliki zakończyć synchronizowane z OneDrive, są one chronione i zapewnienia ich dostępności z dowolnego miejsca w folderze dokumenty, pulpit lub obrazów. Po włączeniu ochrony folderu pulpitu, elementów na pulpicie mobilny przez inne osoby do swojego komputera pulpitów miejsce, w którym pracujesz OneDrive.

Zmienianie ustawień ochrony folderu

Jeśli chcesz, aby Zatrzymaj ochronę lub Rozpocznij ochrona ważnych folder w OneDrive można zaktualizować foldery w OneDrive ustawienia.

Ważne: Zatrzymanie ochrona folderu plików, które zostały już chronione OneDrive pozostają w OneDrive. Jeśli nie chcesz już te pliki w OneDrive, musisz przenieść je do folderu lokalnego na komputerze PC samodzielnie. Wszystkie nowe pliki, które możesz dodać do tego folderu na komputerze nie będzie chroniony przez OneDrive.

 1. Otwórz OneDrive ustawienia (Wybierz ikonę chmury białe lub niebieski w obszarze powiadomień, a następnie wybierz pozycję więcej > Ustawienia.)

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

 2. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję Autozapis > Aktualizuj foldery.

 3. Aby zatrzymać ochrona folder, wybierz pozycję Zatrzymaj ochronę, a następnie potwierdź, że chcesz zatrzymać ochrony w oknie dialogowym wyłączyć ochronę.

  Zrzut ekranu przedstawiający po zatrzymaniu ochrona folderów w usłudze OneDrive

 4. Aby rozpocząć, ochrona folder, zaznacz folder nie powiedzieć pliki chronione, a następnie wybierz pozycję Rozpocznij ochronę.

Rozwiązywanie problemów z ochroną folderu

Poniżej przedstawiono listę problemów, jakie mogą wystąpić podczas konfigurowania ochrony folderu oraz sposób ich rozwiązania:

 • Następujące typy plików nie mogą być chronione: pliki bazy danych programu Outlook (pst) i pliki OneNote, które nie są już zapisane w OneDrive (one onepkg, .onetoc, .onetoc2). Aby kontynuować, ochrona folderze, aby przenieść Notesy programu OneNote do usługi OneDrive lub usuń te elementy z folderu chcesz chronić, a następnie spróbuj ponownie.

 • Ochrona folder jest niedostępny: typowe przyczyny tego błędu to, że ważne folderów na komputerach, które są połączone z domeny nie mogą być chronione z osobistego konta usługi OneDrive (po zalogowaniu się przy użyciu konta Microsoft). Skontaktuj się z administratorem o rozwiązaniach ochrony danych. Nie powinny mieć ten problem za pomocą konta służbowego.

 • Rozmiar pliku przekracza maksymalną długość ścieżki: Upewnij się, całą ścieżkę, łącznie z nazwą pliku zawiera mniej niż 520 znaków w systemie Windows 10 lub w obszarze 260 znaków w systemie Windows 7. Przykład ścieżki pliku:
  \Pictures\Saved\2017\December\Holiday\NewYears\Family C:\Users\ < nazwa_użytkownika >...
  Aby rozwiązać ten problem, Skróć nazwę pliku lub nazwy podfolderów w OneDrive, lub wybierz podfolder znajdujący się bliżej folderu najwyższego poziomu.

 • Rozmiar pliku przekracza maksymalny rozmiar pliku: OneDrive nie można zsynchronizować plików ponad 20 GB. Usuń te pliki z folderu, który chcesz chronić, a następnie spróbuj ponownie.

 • Nazwa pliku nie jest dozwolona w OneDrive: nazwy plików nie początkowych spacji i nie zawierała żadnego z tych znaków: \: / *? < > "|. Przenoszenie lub zmienianie nazwy pliku, aby kontynuować.

 • Folder nie jest zaznaczona do synchronizowania: folder z powodu błędu nie można zsynchronizować z Komputerem. Aby rozwiązać ten problem, należy otworzyć OneDrive ustawienia (kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę chmury białe lub niebieski w obszarze powiadomień i kliknij pozycję Ustawienia ) kliknij pozycję Wybierz foldery, a następnie upewnij się, wybrano folder, który chcesz chronić. Jeśli obrazy jest wyświetlany ten błąd, upewnij się, że obrazy, zrzuty ekranu i Przywróć kamery są wszystkie zaznaczone (lub nie istnieje). Istnieje także możliwość, że OneDrive folder ma inną nazwę z folderu ważne systemu Windows.

 • Folder znajduje się na innego woluminu niż OneDrive: OneDrive jest skonfigurowane do synchronizacji na innego woluminu niż folder wybrany dla ochrony. A couple typowe sposoby, które ten problem może wystąpić są 1) komputera możesz skonfigurować tak, aby OneDrive na dysku D:, ale folderu Dokumenty to na dysk C: lub (2) Jeśli masz folderów wskazaniu udziału sieciowego (to samo najprawdopodobniej wystąpić w szkole lub pracy). Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować OneDrive na tę samą objętość jako folder, który próbujesz ochrony. W przypadku ustawień OneDrive kliknij przycisk Rozłącz ten komputer. Po odłączeniu, zaloguj się ponownie, a następnie wybierz lokalizację folderu głównego w tym samym woluminu jako folder, który chcesz zsynchronizować. Można też ręcznie przenieść folder, który chcesz zsynchronizować do samej wielkości jako OneDrive, klikając prawym przyciskiem myszy folder, wybierając kartę lokalizacja, a Wybieranie lokalizacji znajdującej się na tę samą objętość jako OneDrive.

 • Ważne foldery nie znajdują się w lokalizacji domyślnej: folder z powodu błędu zawiera innego folderu ważne i nie mogą być chronione, aż zawartych folder jest przenoszony. Ważne folderów, które mogą znajdować się w folderze należą: dokumenty, pulpit, obrazów, zrzuty ekranu, Przywróć aparatu lub OneDrive folder.

 • Wystąpił nieznany błąd, kod błędu 0x80070005: Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu 0x80070005, zasad grupy "Zezwalaj użytkownikowi ręczne przekierowywanie folderów profilu" jest włączone. Może się okazać, że pliki z wybranych folderach zostali przeniesieni do nazwach folderów w folderze OneDrive i oryginalne lokalizacje są puste. Przenieść zawartość folderu z powrotem do oryginalnych lokalizacji i skontaktuj się z administratorem czy zasady mogą być zmieniane.

 • Folder zawiera punkt ponownej analizy (punkt połączenia lub łącza symbolicznego): folder, który chcesz chronić zawiera typ specjalny plik, który łączy części system plików razem. Nie mogą być chronione tych elementów. Aby chronić folder, usuń plik powodujące problem.

  Przestroga: Niektóre aplikacje może zależeć od te łącza, aby działać prawidłowo. Usuwanie tylko łącza wiesz, czy są bezpieczne zmodyfikować.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Odwiedź witrynę OneDrive — centrum pomocy.

Uzyskaj pomoc, wysyłając wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. W aplikacji mobilnej OneDrive potrząśnij urządzeniem, aby uzyskać pomoc lub przekazać opinię na temat aplikacji OneDrive.

Jeśli po wykonaniu czynności opisanych w tym artykule nadal potrzebujesz pomocy, wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×