Synchronizowanie danych między narzędziem Pliki programu SharePoint i witryną programu SharePoint w programie SharePoint Workspace 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przeprowadzanie okresowych synchronizacji jest niezbędne do utrzymania analogicznych zestawów danych w narzędziu Pliki programu SharePoint i skojarzonej z nim witrynie programu SharePoint. Każde uruchomienie synchronizacji powoduje wymianę między tymi lokalizacjami wszystkich zmian wprowadzonych w obydwu miejscach od czasu poprzedniej synchronizacji. Zmiany te mogą obejmować pliki dodane, usunięte, przeniesione lub pliki, których nazwy zostały zmienione, a także aktualizacje zawartości plików.

Osobą synchronizującą może być tylko jeden uczestnik będący użytkownikiem narzędzia Pliki programu SharePoint i właśnie ta osoba ponosi odpowiedzialność za inicjowanie synchronizacji w regularnych odstępach. Jeśli się zdarzy, że przez dłuższy czas osoba synchronizująca nie będzie mogła wykonywać tego zadania, powinna przekazać odpowiedzialność innemu uczestnikowi. Można ewentualnie włączyć funkcję synchronizacji zaplanowanej, tak aby synchronizacje odbywały się automatycznie w określonych odstępach.

Aby zainicjować synchronizację, należy kliknąć pozycję Synchronizuj teraz.

Przełączanie między synchronizacją ręczną i zaplanowaną

Osoba synchronizująca może w dowolnym czasie przełączać między synchronizacją ręczną i zaplanowaną. Aby sprawdzić bieżące ustawienie synchronizacji, należy wskazać ikonę Kalendarz w obszarze stanu, na przykład:

Bieżące ustawienie harmonogramu synchronizacji

Aby zmienić to ustawienie:

  1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Synchronizacja, a następnie kliknij pozycję Harmonogram synchronizacji.

    Porada: Można również kliknąć ikonę Kalendarz w obszarze stanu.

  2. Wprowadź odpowiednie zmiany i kliknij przycisk OK.

Ustalanie okoliczności wystąpienia niezsynchronizowanych zmian

W obszarze stanu narzędzia Pliki programu SharePoint jest wyświetlany bieżący stan synchronizacji, ale tylko dla bieżącej osoby synchronizującej.

Komunikat o stanie

Znaczenie

Wszystkie pliki programu Groove są zsynchronizowane.

W narzędziu Pliki programu SharePoint nie ma żadnych zmian zawartości, które powinny zostać wysłane do biblioteki dokumentów programu SharePoint. W bibliotece programu SharePoint mogą się jednak znajdować oczekujące zmiany, które powinny zostać wysłane do programu SharePoint Workspace przy następnej synchronizacji. Kliknij łącze Podgląd, aby sprawdzić, czy w bibliotece programu SharePoint znajdują się jakieś oczekujące zmiany.

Wszystkie pliki programu Groove są zsynchronizowane. Błędy synchronizacji.

Może się zdarzyć, choć rzadko, że wszystkie pliki zostaną zsynchronizowane, ale wystąpią błędy synchronizacji. W narzędziu Pliki programu SharePoint i w witrynie programu SharePoint mogą na przykład obowiązywać inne reguły dotyczące dozwolonych typów plików. W związku z tym plik dodany do biblioteki programu SharePoint może być niedozwolony w narzędziu Pliki programu SharePoint.

W tym narzędziu znajdują się niezsynchronizowane zmiany.

W narzędziu Pliki programu SharePoint jest co najmniej jedna oczekująca zmiana, która powinna zostać wysłana do biblioteki programu SharePoint przy następnej synchronizacji. Kliknij łącze Podgląd, aby wyświetlić podsumowanie wszystkich oczekujących zmian, w tym oczekujących zmian w bibliotece programu SharePoint.

W tym narzędziu znajdują się niezsynchronizowane zmiany. Błędy synchronizacji.

Ten stan jest zwykle spowodowany konfliktami plików między narzędziem Pliki programu SharePoint i witryną programu SharePoint, które wystąpiły w czasie synchronizacji. Kliknij łącze Błędy synchronizacji, aby przejrzeć błędy i podjąć odpowiednie działania w celu rozwiązania konfliktów oraz innych problemów.

Wyświetlanie podglądu aktualizacji synchronizacji

Po zainicjowaniu synchronizacji przez osobę synchronizującą jest otwierane okno Podgląd synchronizacji z opisem wszystkich oczekujących aktualizacji. Okno Podgląd synchronizacji zawiera również listę wszystkich oczekujących zmian, które spowodują wystąpienie błędów synchronizacji. W przypadku błędów synchronizacji, które wskazują na konflikt plików, zaleca się podjęcie odpowiednich działań w celu rozwiązania tych problemów jeszcze przed kontynuowaniem synchronizacji.

Uwaga: Można kontynuować synchronizację bez uprzedniego rozwiązania konfliktów. W takim przypadku zostanie wyświetlone łącze Błędy synchronizacji. Można je kliknąć w celu otwarcia okna dialogowego Błędy synchronizacji, w którym zostanie wyświetlona lista konfliktów. To okno dialogowe nie udostępnia jednak automatycznych funkcji umożliwiających rozwiązanie konfliktów, dostępnych w oknie Podgląd synchronizacji. W związku z tym wszystkie te konflikty należy rozwiązać ręcznie.

Rozwiązywanie błędów synchronizacji

Aby rozwiązać błędy synchronizacji zgłoszone w oknie Podgląd synchronizacji:

  1. Zaznacz wpis wskazujący na wystąpienie konfliktu.

    W dolnej sekcji okna dialogowego znajdują się informacje dotyczące przyczyny konfliktu.

  2. Kliknij przycisk Rozwiąż, aby otworzyć okno dialogowe Rozwiązywanie konfliktu.

  3. Zaznacz zmiany w pliku lub folderze, które chcesz zachować (wersję z narzędzia Pliki programu SharePoint lub wersję z witryny programu SharePoint), a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×