Sumowanie w raportach

W dowolnym raporcie programu Access zawierającym liczby można zadbać, aby dane były bardziej zrozumiałe, podając sumy, średnie, wartości procentowe lub sumy bieżące. W tym artykule wyjaśniono, jak dodawać te elementy do raportu.

W tym artykule

Typy funkcji agregujących, które można dodać do raportu

Dodawanie sumy lub innej funkcji agregującej w widoku układu

Dodawanie sumy lub innej funkcji agregującej w widoku projektu

Obliczanie sumy bieżącej (narastającej)

Typy funkcji agregujących, które można dodać do raportu

W poniższej tabeli opisano typy funkcji agregujących w programie Access, które można dodać do raportu.

Obliczenie

Opis

Funkcja

Suma

Suma wszystkich liczb w kolumnie.

Sum()

Średnia

Wartość średnia wszystkich liczb w kolumnie.

Avg()

Liczba

Liczba wszystkich pozycji w kolumnie.

Count()

Maksimum

Najwyższa wartość liczbowa lub alfabetyczna w kolumnie.

Max()

Minimum

Najniższa wartość liczbowa lub alfabetyczna w kolumnie.

Min()

Odchylenie standardowe

Szacowana wartość odchylenia standardowego w zestawie wartości w kolumnie.

StDev()

Wariancja

Szacowana wariancja w zestawie wartości w kolumnie.

Var()

Dodawanie sumy lub innej funkcji agregującej w widoku układu

Widok układu zapewnia najszybszy sposób dodawania sum, średnich i innych funkcji agregujących do raportu.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, a następnie kliknij polecenie Widok układu Obraz przycisku .

 2. Kliknij pole, które chcesz podsumować. Jeśli na przykład chcesz dodać sumę do kolumny liczb, kliknij jedną z liczb w kolumnie.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Grupowanie i sumy kliknij pozycję Sumy. Obraz przycisku

  Uwaga: jeśli korzystasz z programu Access 2007, na karcie Formatowanie w grupie Grupowanie i sumy kliknij pozycję Sumy.

 4. Kliknij typ funkcji agregującej, którą chcesz dodać do pola.

Program Access doda pole tekstowe do sekcji Stopka raportu i ustawi jego właściwość Źródło kontrolki na wyrażenie, które wykonuje odpowiednie obliczenie. Jeśli w raporcie są jakiekolwiek poziomy grupowania, program Access doda pole tekstowe, które wykonuje to samo obliczenie, do każdej sekcji Stopka grupy.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie tworzenia poziomów grupowania w raportach, zobacz Tworzenie raportu pogrupowanego lub podsumowującego.

Dodawanie sumy lub innej funkcji agregującej w widoku projektu

Widok projektu daje większą kontrolę nad rozmieszczeniem i wyglądem sum. W raportach pogrupowanych można umieszczać sumy lub inne funkcje agregujące w nagłówku lub stopce każdej grupy. Funkcje agregujące działające w całym raporcie mogą być umieszczane w sekcji Nagłówek raportu lub Stopka raportu.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, a następnie kliknij polecenie Widok projektu Obraz przycisku .

 2. Kliknij pole, które chcesz podsumować. Jeśli na przykład chcesz dodać sumę do kolumny liczb, kliknij jedną z liczb w kolumnie.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Grupowanie i sumy kliknij pozycję Sumy. Obraz przycisku

  Uwaga: jeśli korzystasz z programu Access 2007, na karcie Formatowanie w grupie Grupowanie i sumy kliknij pozycję Sumy.

 4. Kliknij typ funkcji agregującej, którą chcesz dodać do pola.

Program Access doda pole tekstowe do sekcji Stopka raportu i ustawi jego właściwość Źródło kontrolki na wyrażenie, które wykonuje odpowiednie obliczenie. Jeśli w raporcie są jakiekolwiek poziomy grupowania, program Access doda pole tekstowe, które wykonuje to samo obliczenie, do każdej sekcji Stopka grupy.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie tworzenia poziomów grupowania w raportach, zobacz Tworzenie raportu pogrupowanego lub podsumowującego.

Obliczanie sumy bieżącej (narastającej)

Za pomocą programu Access można utworzyć sumę bieżącą w raporcie. Suma bieżąca to suma akumulowana z rekordu na rekord w obrębie grupy lub nawet w obrębie całego raportu.

Suma bieżąca w raporcie

Tworzenie sumy bieżącej

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, a następnie kliknij polecenie Widok projektu Obraz przycisku .

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki kliknij pozycję Pole tekstowe.

 3. Kliknij w sekcji szczegółów, sekcji Nagłówek grupy lub sekcji Stopka grupy, aby utworzyć pole tekstowe.

  Jeśli obok pola tekstowego znajduje się etykieta, usuń ją lub zmień jej tekst na wartość opisową.

 4. Wybierz pole tekstowe. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 5. Kliknij kartę Dane. W polu właściwości Źródło kontrolki wpisz nazwę pola lub wyrażenie, dla którego chcesz utworzyć sumę bieżącą.

  Na przykład wpisz CenaKońcowa dla pola CenaKońcowa albo na poziomie grupy wpisz wyrażenie =Sum([CenaKońcowa]).

 6. Kliknij pole właściwości Suma bieżąca.

 7. Kliknij strzałkę listy rozwijanej w polu właściwości, a następnie wykonaj jedną z następujących procedur:

  • Jeśli suma bieżąca ma być zerowana po osiągnięciu następnego wyższego poziomu grupowania, kliknij na liście pozycję W grupie.

  • Jeśli suma bieżąca ma być akumulowana do końca raportu, kliknij na liście pozycję Wszędzie.

 8. Zamknij arkusz właściwości.

Uwaga: Po ustawieniu dla właściwości Suma bieżąca wartości Wszędzie w sekcji Stopka raportu można powtórzyć sumę końcową. W stopce raportu utwórz pole tekstowe i ustaw dla właściwości Źródło kontrolki nazwę pola tekstowego obliczającego sumę bieżącą, na przykład =[WartośćZamówienia].

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×