Przejdź do głównej zawartości

Sumowanie liczb w kolumnie lub wierszu w tabeli

Aby zsumować liczby w kolumnie lub wierszu w tabeli, użyj polecenia Formuła.

 1. Kliknij komórkę tabeli, w której ma znajdować się wynik.

 2. Kliknij kartę Narzędzia tabel > Układ i kliknij pozycję Formuła.

Przycisk Formuła w narzędziach tabel

 1. Sprawdź, czy w programie Word między nawiasami zostały uwzględnione komórki, które chcesz zsumować.

Formuła sumy (SUM) w polu formuły

Formuła =SUM(ABOVE) sumuje liczby w kolumnie powyżej bieżącej komórki.

Formuła =SUM(LEFT) sumuje liczby w wierszu z lewej strony bieżącej komórki.

Formuła =SUM(BELOW) sumuje liczby w kolumnie poniżej bieżącej komórki.

Formuła =SUM(RIGHT) sumuje liczby w wierszu z prawej strony bieżącej komórki.

Jeśli wprowadzisz zmiany w liczbach, które dodajesz, zaznacz sumę i naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić nowy wynik.

W tabeli możesz użyć więcej niż jednej formuły. Na przykład możesz zsumować wartości wszystkich wierszy w kolumnie po prawej stronie, a następnie zsumować te wartości u dołu kolumny.

Inne formuły dla tabel

Program Word zawiera inne formuły dla tabel, na przykład AVERAGE (średnia) i PRODUCT (iloczyn).

 1. Kliknij komórkę tabeli, w której ma znajdować się wynik.

 2. Kliknij kartę Narzędzia tabel > Układ i kliknij pozycję Formuła.

Przycisk Formuła w narzędziach tabel

 1. W polu Formuła usuń formułę SUM, ale zachowaj znak równości (=). Następnie kliknij pole Wklej funkcję i kliknij odpowiednią funkcję.

Okno Formuła z wyświetlonym menu funkcji

 1. Między nawiasami określ komórki, które mają zostać uwzględnione w formule:

Wpisz ciąg ABOVE, aby uwzględnić liczby w kolumnie powyżej zaznaczonej komórki, i kliknij przycisk OK.

Wpisz ciąg LEFT, aby uwzględnić liczby w wierszu z lewej strony bieżącej komórki, i kliknij przycisk OK.

Wpisz ciąg BELOW, aby uwzględnić liczby w kolumnie poniżej bieżącej komórki, i kliknij przycisk OK.

Wpisz ciąg RIGHT, aby uwzględnić liczby w wierszu z prawej strony bieżącej komórki, i kliknij przycisk OK.

Aby na przykład obliczyć średnią wartości w wierszu z lewej strony określonej komórki, kliknij pozycję AVERAGE i wpisz LEFT:

=AVERAGE(LEFT)

Aby pomnożyć dwie liczby, kliknij pozycję PRODUCT i wpisz położenie komórek tabeli:

=PRODUCT(ABOVE)

Porada: Aby dokładniej określić zakres komórek w formule, możesz dodać odwołania do określonych komórek. Wyobraź sobie, że każda kolumna w tabeli jest oznaczona literą, a każdy wiersz jest oznaczony liczbą, tak jak w arkuszu kalkulacyjnym programu Microsoft Excel. Aby na przykład pomnożyć liczby z drugiego wiersza drugiej i trzeciej kolumny, wpisz =PRODUCT(B2:C2).

Aby zsumować liczby w kolumnie lub wierszu w tabeli, użyj polecenia Formuła.

 1. Kliknij komórkę tabeli, w której ma znajdować się wynik.

 2. Na karcie Układ obok karty Projekt tabeli wybierz pozycję formuła.

  Wybranie pozycji Formuła na karcie Układ

 3. Sprawdź, czy w programie Word między nawiasami zostały uwzględnione komórki, które chcesz zsumować.

  Pole Formuła zawierające formułę użytą do zsumowania kolumny

  Formuła =SUM(ABOVE) sumuje liczby w kolumnie powyżej bieżącej komórki.

  Formuła =SUM(LEFT) sumuje liczby w wierszu z lewej strony bieżącej komórki.

  Formuła =SUM(BELOW) sumuje liczby w kolumnie poniżej bieżącej komórki.

  Formuła =SUM(RIGHT) sumuje liczby w wierszu z prawej strony bieżącej komórki.

Porady: 

 • Jeśli wprowadzisz zmiany w zsumowanych liczbach, zaznacz sumę i naciśnij klawisze fn + F9, aby wyświetlić nowy wynik.

 • W tabeli możesz użyć więcej niż jednej formuły. Na przykład możesz zsumować wartości wszystkich wierszy w kolumnie po prawej stronie, a następnie zsumować te wartości u dołu kolumny.

Inne formuły dla tabel

Program Word zawiera inne formuły dla tabel, na przykład AVERAGE (średnia) i PRODUCT (iloczyn).

 1. Kliknij komórkę tabeli, w której ma znajdować się wynik.

 2. Na karcie Układ obok karty Projekt tabeli kliknij pozycję Formuła.

  Wybranie pozycji Formuła na karcie Układ

 3. W polu Formuła usuń formułę SUM, ale zachowaj znak równości (=). Następnie kliknij pole Wklej funkcję i kliknij odpowiednią funkcję.

  Wybieranie funkcji z listy Wklej funkcje w oknie dialogowym Formuła

 4. Między nawiasami określ komórki, które mają zostać uwzględnione w formule:

  Wpisz ABOVE, aby uwzględnić liczby w kolumnie powyżej zaznaczonej komórki.

  Wpisz LEFT, aby uwzględnić liczby w wierszu z lewej strony bieżącej komórki.

  Wpisz BELOW, aby uwzględnić liczby w kolumnie poniżej bieżącej komórki.

  Wpisz RIGHT, aby uwzględnić liczby w wierszu z prawej strony bieżącej komórki.

  Aby na przykład obliczyć średnią wartości w wierszu z lewej strony określonej komórki, kliknij pozycję AVERAGE i wpisz LEFT:

  =AVERAGE(LEFT)

  Aby pomnożyć dwie liczby, kliknij pozycję PRODUCT i wpisz położenie komórek tabeli:

  =PRODUCT(ABOVE)

Porada: Aby dokładniej określić zakres komórek w formule, możesz dodać odwołania do określonych komórek. Wyobraź sobie, że każda kolumna w tabeli jest oznaczona literą, a każdy wiersz jest oznaczony liczbą, tak jak w arkuszu kalkulacyjnym programu Microsoft Excel. Aby na przykład pomnożyć liczby z drugiego wiersza drugiej i trzeciej kolumny, wpisz =PRODUCT(B2:C2).

Jeśli znasz klasyczną wersję programu Word, wiesz, że możesz używać formuł do wykonywania obliczeń, takich jak sumowanie kolumn lub wierszy liczb w tabeli. Word dla sieci Web zachowuje formuły znajdujące się już w dokumencie, ale jeszcze nie umożliwia ich dodawania.

Jeśli masz klasyczną wersję programu Word, użyj polecenia Otwórz w programie Word , aby otworzyć dokument w tym programie.

Obraz polecenia Otwórz w programie Word w aplikacji Word Online

 Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dla klasycznej wersji programu Word. Gdy skończysz i zapiszesz dokument, będzie on nadal przechowywać formułę po jej otwarciu w Word dla sieci Web.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×