Sumowanie liczb w kolumnie lub wierszu w tabeli

Aby zsumować liczby w kolumnie lub wierszu w tabeli, użyj polecenia Formuła.

  1. Kliknij komórkę tabeli, w której ma znajdować się wynik.

  2. Kliknij kartę Narzędzia tabel > Układ i kliknij pozycję Formuła.

Przycisk Formuła w narzędziach tabel

  1. Sprawdź, czy w programie Word między nawiasami zostały uwzględnione komórki, które chcesz zsumować.

Formuła sumy (SUM) w polu formuły

Formuła =SUM(ABOVE) sumuje liczby w kolumnie powyżej bieżącej komórki.

Formuła =SUM(LEFT) sumuje liczby w wierszu z lewej strony bieżącej komórki.

Formuła =SUM(BELOW) sumuje liczby w kolumnie poniżej bieżącej komórki.

Formuła =SUM(RIGHT) sumuje liczby w wierszu z prawej strony bieżącej komórki.

Jeśli wprowadzisz zmiany w liczbach, które dodajesz, zaznacz sumę i naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić nowy wynik.

W tabeli możesz użyć więcej niż jednej formuły. Na przykład możesz zsumować wartości wszystkich wierszy w kolumnie po prawej stronie, a następnie zsumować te wartości u dołu kolumny.

Inne formuły dla tabel

Program Word zawiera inne formuły dla tabel, na przykład AVERAGE (średnia) i PRODUCT (iloczyn).

  1. Kliknij komórkę tabeli, w której ma znajdować się wynik.

  2. Kliknij kartę Narzędzia tabel > Układ i kliknij pozycję Formuła.

Przycisk Formuła w narzędziach tabel

  1. W polu Formuła usuń formułę SUM, ale zachowaj znak równości (=). Następnie kliknij pole Wklej funkcję i kliknij odpowiednią funkcję.

Okno Formuła z wyświetlonym menu funkcji

  1. Między nawiasami określ komórki, które mają zostać uwzględnione w formule:

Wpisz ciąg ABOVE, aby uwzględnić liczby w kolumnie powyżej zaznaczonej komórki, i kliknij przycisk OK.

Wpisz ciąg LEFT, aby uwzględnić liczby w wierszu z lewej strony bieżącej komórki, i kliknij przycisk OK.

Wpisz ciąg BELOW, aby uwzględnić liczby w kolumnie poniżej bieżącej komórki, i kliknij przycisk OK.

Wpisz ciąg RIGHT, aby uwzględnić liczby w wierszu z prawej strony bieżącej komórki, i kliknij przycisk OK.

Aby na przykład obliczyć średnią wartości w wierszu z lewej strony określonej komórki, kliknij pozycję AVERAGE i wpisz LEFT:

=AVERAGE(LEFT)

Aby pomnożyć dwie liczby, kliknij pozycję PRODUCT i wpisz położenie komórek tabeli:

=PRODUCT(ABOVE)

Porada: Aby dokładniej określić zakres komórek w formule, możesz dodać odwołania do określonych komórek. Wyobraź sobie, że każda kolumna w tabeli jest oznaczona literą, a każdy wiersz jest oznaczony liczbą, tak jak w arkuszu kalkulacyjnym programu Microsoft Excel. Aby na przykład pomnożyć liczby z drugiego wiersza drugiej i trzeciej kolumny, wpisz =PRODUCT(B2:C2).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×