Strona właściwości widoku (ADP)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zawiera opcje umożliwiające kontrolowanie zachowania widoku, tworzenie lub modyfikowanie.

Nazwa widoku

Wyświetla nazwę dla widoku bieżącego. Jeśli widok nie był jeszcze zapisywany, wyświetlana jest nazwa domyślna. Nie można zmienić nazwy w tym polu. Aby przypisać nazwę, wybierz pozycję Zapisz lub Zapisz jako w menu plik.

Wyprowadź wszystkie kolumny

Określa, że w widoku będą się wszystkie kolumny ze wszystkich obecnie wyświetlanych tabel. Wybranie tej opcji jest równoznaczne z gwiazdkę (*) zamiast nazw poszczególnych kolumn.

Wartości odrębnych

Określa, że widoku zostaną odfiltrowane duplikaty. Ta opcja jest przydatna, gdy używasz tylko niektóre kolumny z tabeli i kolumny te mogą zawierać zduplikowane wartości, lub gdy procesu sprzężenia dwóch lub większej liczby tabel generowane są zduplikowane wiersze w zestawie wyników. Wybranie tej opcji jest równoważne wstawieniu słowa DISTINCT w instrukcji w okienku SQL.

Należy powiązać schematu

Uniemożliwia użytkownikom modyfikowanie obiektów wchodzących w skład tego widoku w jakikolwiek sposób, który może powodować definicji widoku.

Aktualizuj przy użyciu reguł widoku

Wskazuje, że wszystkie operacje aktualizacji i wstawiania do widoku zostaną translacji przez Microsoft Data Access Components (MDAC) do instrukcji SQL, które odwołują się do widoku, a nie do instrukcji SQL, które odwołują się bezpośrednio do jego tabel bazowych. (W niektórych przypadkach MDAC manifesty aktualizacji i operacje wstawiania widoku jako aktualizacje i wstawienia pod kątem zgodności w widoku źródłowego tabel. Po zaznaczeniu Aktualizuj przy użyciu reguł widoku, daje pewność, że MDAC generuje aktualizacji i wstawić operacje dotyczące samego widoku.)

Zaznacz opcję

Wskazuje, że zawsze, gdy użytkownik modyfikuje wiersz widoku, baza danych sprawdza, czy dodane lub zmodyfikowane dane spełniają warunki klauzuli WHERE definicji widoku.

Rozszerzenie GROUP BY

Określa, że dostępne są dodatkowe opcje widoków opartych na kwerendach agregacji.

Z MODUŁU

Określa, że kwerendy agregacji powinny być wartości podsumowujące dla grup określonych w klauzuli GROUP BY. Grupy powstają w rezultacie użycia odwołań kolumn wymienionych w klauzuli GROUP BY, a następnie zastosowania funkcji agregacji kwerendy w celu wygenerowania wartości podsumowujących dla dodatkowych wierszy wielokrotnie zagregowanych. Opcja WITH CUBE ma charakter wielowymiarowy — powoduje utworzenie podsumowań wszystkich kombinacji funkcji agregacji i kolumn w kwerendzie.

  • Z FUNKCJĄ ROLLUP

Określa, że kwerendy agregacji powinny być wartości podsumowujące dla grup określonych w klauzuli GROUP BY. Opcja WITH ROLLUP jest podobna do opcji WITH CUBE, ale tworzy tylko jednego typu podsumowania dla każdej kombinacji kolumny i funkcji agregacji.

  • WSZYSTKIE

Określa, że kwerendę agregacji będzie zawierać zduplikowanych wierszy w podsumowaniu.

Właściciel

Zawiera nazwę właściciela widoku. Nazwa właściciela jest roli programu SQL Server albo użytkownika programu SQL Server. Listy rozwijanej zawiera wszystkich użytkowników i ról w bazie danych. Na liście rozwijanej użytkowników i ról mają różnymi ikonami; Ikona roli zawiera obie strony, ikona użytkownika zawiera tylko jeden.

TOP

(W przypadku programu SQL Server 7.0 lub nowszy baz danych.) Określa, że kwerenda będzie zawierała klauzulę TOP, która zwraca tylko pierwszych n wierszy lub początkowych procent n wierszy w zestawie wyników. Wartość domyślna to, że kwerenda zwraca 10 pierwszych wierszy w zestawie wyników.

To pole umożliwia określenie liczby wierszy, aby zwrócić lub określić wartość procentową.

  • PROCENT

(W przypadku programu SQL Server 7.0 lub nowszy baz danych.) Określa, że kwerenda będzie zawierała klauzulę TOP zwrócenie tylko pierwszy n procent wierszy w zestawie wyników.

  • KLAUZULA WITH TIES

(W przypadku programu SQL Server 7.0 lub nowszy baz danych.) Określa, że widok będzie zawierał klauzulę WITH TIES. WITH TIES jest przydatne, jeśli widok zawiera klauzulę ORDER BY i klauzulę TOP z wartością procentową. Jeśli ta opcja jest ustawiona, a wartości procentowej wypada w środku zestawu wierszy z identycznymi wartościami w klauzuli ORDER BY, aby uwzględnić wszystkie te wiersze jest używane w widoku.

Komentarz SQL

Aby wprowadzić tekst w tym polu, można wpisać bezpośrednio do niego lub można wprowadzić komentarz w okienku SQL. Gdy wpiszesz tekst bezpośrednio w polu, wystarczy wpisać tekst. Ale po wprowadzeniu tekst komentarza w okienku SQL, należy użyć znaków ogranicznika komentarza. Na przykład:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Opis

(Program SQL Server 2000 tylko.)

W tym polu jest różnią się od pole Komentarz SQL na dwa sposoby. Najpierw wartości pola Opis są przechowywane w programie SQL Server jako właściwości rozszerzone. Drugi nie można wprowadzić wartości pola Opis z poziomu okienka SQL.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×