Strona właściwości odnośnika (ADP)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

(Microsoft SQL Server 2000 tylko.) Ta strona właściwości zawiera zestaw właściwości dotyczących pól wyszukiwania. Ta strona właściwości dotyczy tabelami, widokami i funkcjami w tekście.

Nazwa tabeli

Jest wyświetlany tylko wtedy, gdy pracujesz w tabeli. Zawiera nazwę tabeli. Jeśli pracujesz w diagramie bazy danych i jest w nim zaznaczonych więcej niż jednej tabeli, tylko nazwę pierwszej tabeli jest widoczny.

Nazwa obiektu

Jest wyświetlany tylko wtedy, gdy pracujesz w widoku lub funkcji w tekście. Zawiera nazwę widoku lub funkcji. Nie można edytować tej właściwości.

Nazwa kolumny

Jeśli pracujesz w tabeli, zawiera nazwę kolumny znajdującej się w tej tabeli. Jeśli pracujesz w widoku lub funkcji w tekście, zawiera nazwę kolumny wyprowadzenia dla tego widoku lub funkcji. Aby sprawdzić właściwości wyszukiwania dla innej kolumny, wybierz z listy rozwijanej.

Typ kontrolki

Pokazuje domyślny formant do wyświetlania wartości w tej kolumnie, gdy zostanie ona umieszczona w formularzu.

Typ źródła wierszy

Działa razem z właściwości Źródło wierszy. Użyj tej właściwości, aby określić typ źródła wierszy (tabela/kwerenda, lista wartości, lista pól lub funkcja języka Visual Basic), a następnie określ bieżące źródło wiersza we właściwości Źródło wierszy.

Źródło wierszy

Jeśli Typ źródła wierszy jest ustawiona na Tabela/Kwerenda, zawiera nazwę tabeli, kwerendy lub instrukcji SQL. Mimo że procedur składowanych nie są wyświetlane, można wprowadzić nazwę jednej instrukcji procedury przechowywanej, która nie powoduje modyfikowania danych.

Jeśli Typ źródła wierszy jest ustawiona na wartość listy, pokazuje pozycje listy, rozdzielając je średnikami.

Jeśli Typ źródła wierszy jest ustawiona na liście pól, zawiera nazwę tabeli lub kwerendy.

Jeśli Typ źródła wierszy jest ustawiona na nazwę funkcji, Źródło wierszy jest puste.

Kolumna powiązana

Zawiera kolumnę, która jest związana z polem powiązanego wielokolumnowego pola listy lub pola kombi.

Liczba kolumn

Pokazuje liczbę kolumn w polu listy lub polu kombi.

Szerokości kolumn

Określa szerokość każdej kolumny, rozdzielając je średnikami. Aby ukryć kolumnę związaną z ekranu, użyj wartość szerokości zera.

Liczba wierszy listy

Pokazuje maksymalna liczba wierszy wyświetlanych w polu listy pola kombi.

Szerokość listy

Pokazuje szerokości listy pola kombi.

Ogranicz do listy

Określa, czy pole kombi przyjąć wpisany tekst, czy tylko tekst, który pasuje do jednej z wartości na liście.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×