Strona właściwości danych (ADP)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

(Microsoft SQL Server 2000 tylko.) Dotyczy tabel, widoków, procedur składowanych jednej instrukcji i funkcje w tekście. Wyświetla właściwości związane filtrowaniem, kolejność i podarkusze danych.

Nazwa tabeli

Jest wyświetlany tylko wtedy, gdy pracujesz w tabeli. Zawiera nazwę tabeli. Jeśli pracujesz w diagramie bazy danych i jest w nim zaznaczonych więcej niż jednej tabeli, tylko nazwę pierwszej tabeli jest widoczny.

Nazwa obiektu

Dotyczy tylko jeśli pracujesz w widoku, przechowywaną z pojedynczą instrukcją procedury lub funkcji w tekście. Zawiera nazwę obiektu, który użytkownik pracuje.

Filter

Przedstawia kryteria wyboru po stronie klienta — kryteria stosowane po zestaw wyników jest zwracany z bazy danych. Ta właściwość jest wyrażeniem składający się z klauzuli WHERE bez słowa kluczowego WHERE.

Uporządkuj według

Przedstawia kryteria sortowania po stronie klienta — kryteria sortowania obowiązujące po zestaw wyników jest zwracany z bazy danych. Ta właściwość jest wyrażeniem to nazwa pola lub pól, które chcesz posortować rekordy. Jeśli używasz więcej niż jedną nazwę pola, oddzielając nazwy przecinkami (,). Jeśli chcesz posortować rekordy w kolejności malejącej, wpisz DESC na końcu wyrażenie ciągu.

Nazwa podarkusza danych

Określa, czy Określa tabelę lub kwerendę, która jest powiązana z podarkusza danych. Wybierz pozycję [Auto], aby wskazać w programie Access zostanie użyty istniejących relacji w bazie danych, aby określić, która tabela powiązać podarkusza danych.

Podrzędne pola łączące

Lista pól łączących w podarkuszu danych. Pola w tym miejscu powinny mieć odpowiedniki wśród pól podanych w formancie Nadrzędne pola łączące.

Nadrzędne pola łączące

Lista pól łączących lub formantów w tabeli, widoku, procedury składowanej lub funkcji w wiersz zawierający podarkusz danych. Pola w tym miejscu powinny mieć odpowiedniki wśród pól podanych w formancie Podrzędne pola łączące. Poszczególnych parach (wzorca, podrzędne) pola muszą mieć taką samą nazwę, ale muszą zawierać dane tego samego typu i te same lub zgodne typy danych i rozmiary pól.

Wysokość podarkusza danych

Przedstawia domyślną wysokość wyświetlanego podarkusza danych. Jeśli podarkusz danych zawiera więcej wierszy, niż pozwala wysokość domyślna, zostanie wyświetlona podarkusza danych z pionowego paska przewijania.

Rozwinięty podarkusz danych

Określa zapisany stan wszystkich podarkuszy danych w tabeli, widoku, procedura składowana jednej instrukcji lub funkcji w tekście. Tak oznacza rozwinięta, nie oznacza podarkusz nierozwinięty.

Widok domyślny

Widok umożliwia wyświetlanie podarkusza danych, gdy użytkownik otwiera obiekt albo umożliwia osadzenie go jako podformularz lub podraport. Arkusz danych, Tabela przestawna lub Wykres przestawny dostępne są następujące opcje.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×