Stosowanie, tworzenie lub usuwanie stylu komórki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby zastosować kilka formatów w jednym kroku i upewnij się, że komórki są spójne formatowanie, można użyć stylu komórki. Stylu komórki jest zdefiniowany zbiór cech formatowania, na przykład czcionek i rozmiarów czcionek, formatów liczb, obramowań komórek i cieniowania komórek. Aby uniemożliwić wprowadzanie zmian w określonych komórkach, można stylu komórki, która blokuje komórek.

Przykład wstępnie zdefiniowanych stylów komórki

Program Microsoft Office Excel zawiera szereg wbudowanych stylów komórki, które można stosować i modyfikować. Można również zmodyfikować lub zduplikować styl komórki, aby utworzyć własny, niestandardowy styl komórki.

Ważne: Style komórki zależą od motywu dokumentu zastosowanego do całego skoroszytu. Po zmianie motywu dokumentu style komórek są aktualizowane zgodnie z nowym motywem.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn w arkuszu.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę listy rozwijanej więcej w galerii stylów, a następnie wybierz styl komórki, który chcesz zastosować.

  Więcej strzałkę rozwijaną w galerii stylów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę listy rozwijanej więcej w galerii stylów, a następnie w dolnej części galerii kliknij pozycję Nowy styl komórki.

 2. W polu Nazwa stylu wpisz nazwę nowego stylu komórki.

 3. Kliknij przycisk Formatuj.

 4. Na kartach okna dialogowego Formatowanie komórek zaznacz żądane opcje formatowania, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Wstecz w oknie dialogowym Styl w obszarze Styl zawiera (wg przykładu), wyczyść pola wyboru dla dowolnego formatowania, których nie chcesz uwzględniać w stylu komórki.

 6. Kliknij przycisk OK.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę listy rozwijanej więcej w galerii stylów.

  Więcej strzałkę rozwijaną w galerii stylów
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby zmodyfikować istniejący styl komórki, kliknij styl prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Modyfikuj.

  • Aby utworzyć duplikat stylu komórki, kliknij styl prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Duplikuj.

 3. W polu Nazwa stylu wpisz nazwę nowego stylu komórki.

  Uwaga: Zduplikowany styl komórki i styl komórki o zmienionej nazwie zostaną dodane do listy niestandardowych stylów komórki. Jeśli nazwa wbudowanego stylu komórki nie zostanie zmieniona, zostanie on zaktualizowany z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

 4. Aby zmodyfikować styl komórki, kliknij przycisk Formatuj.

 5. Na kartach okna dialogowego Formatowanie komórek zaznacz żądane opcje formatowania, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Styl w obszarze Styl zawiera zaznacz lub wyczyść pola wyboru przy elementach formatowania, które powinny lub nie powinny zostać uwzględnione w stylu komórki.

Styl komórki można usunąć z danych w zaznaczonych komórkach bez usuwania samego stylu.

 1. Zaznacz komórki, które zostały sformatowane przy użyciu stylu komórki, które chcesz usunąć. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn w arkuszu.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę listy rozwijanej więcej w galerii stylów.

  Więcej strzałkę rozwijaną w galerii stylów
 3. W obszarze Dobry, zły i neutralny kliknij pozycję Normalny.

Wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy styl komórki można usunąć, aby nie był umieszczany na liście dostępnych stylów komórki. Usunięcie stylu komórki powoduje również usunięcie go ze wszystkich komórek, które były sformatowane przy jego użyciu.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę listy rozwijanej więcej w galerii stylów.

  Więcej strzałkę rozwijaną w galerii stylów
 2. Aby usunąć wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy styl komórki, usuwając go ze wszystkich komórek sformatowanych przy jego użyciu, kliknij ten styl prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Usuń.

  Uwaga: Nie można usunąć stylu komórki Normalny.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn w arkuszu.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Porada: Jeśli przycisk Style komórki nie jest wyświetlany, należy kliknąć przycisk Style, a następnie kliknąć przycisk Więcej Przycisk Więcej obok pola stylów komórki.

 3. Kliknij styl komórki, który chcesz zastosować.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Porada: Jeśli przycisk Style komórki nie jest wyświetlany, należy kliknąć przycisk Style, a następnie kliknąć przycisk Więcej Przycisk Więcej obok pola stylów komórki.

 2. Kliknij polecenie Nowy styl komórki.

 3. W polu Nazwa stylu wpisz nazwę nowego stylu komórki.

 4. Kliknij przycisk Formatuj.

 5. Na kartach okna dialogowego Formatowanie komórek zaznacz żądane opcje formatowania, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Styl w obszarze Styl zawiera (wg przykładu) wyczyść pola wyboru wszystkich opcji formatowania, których nie chcesz uwzględniać w stylu komórki.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Porada: Jeśli przycisk Style komórki nie jest wyświetlany, należy kliknąć przycisk Style, a następnie kliknąć przycisk Więcej Przycisk Więcej obok pola stylów komórki.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby zmodyfikować istniejący styl komórki, kliknij styl prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Modyfikuj.

  • Aby utworzyć duplikat stylu komórki, kliknij styl prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Duplikuj.

 3. W polu Nazwa stylu wpisz nazwę nowego stylu komórki.

  Uwaga: Zduplikowany styl komórki i styl komórki o zmienionej nazwie zostaną dodane do listy niestandardowych stylów komórki. Jeśli nazwa wbudowanego stylu komórki nie zostanie zmieniona, zostanie on zaktualizowany z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

 4. Aby zmodyfikować styl komórki, kliknij przycisk Formatuj.

 5. Na kartach okna dialogowego Formatowanie komórek zaznacz żądane opcje formatowania, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Styl w obszarze Styl zawiera zaznacz lub wyczyść pola wyboru przy elementach formatowania, które powinny lub nie powinny zostać uwzględnione w stylu komórki.

Styl komórki można usunąć z danych w zaznaczonych komórkach bez usuwania samego stylu.

 1. Zaznacz komórki, które zostały sformatowane przy użyciu stylu komórki, które chcesz usunąć. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn w arkuszu.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Porada: Jeśli przycisk Style komórki nie jest wyświetlany, należy kliknąć przycisk Style, a następnie kliknąć przycisk Więcej Przycisk Więcej obok pola stylów komórki.

 3. W obszarze Dobry, zły i neutralny kliknij pozycję Normalny.

Wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy styl komórki można usunąć, aby nie był umieszczany na liście dostępnych stylów komórki. Usunięcie stylu komórki powoduje również usunięcie go ze wszystkich komórek, które były sformatowane przy jego użyciu.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Porada: Jeśli przycisk Style komórki nie jest wyświetlany, należy kliknąć przycisk Style, a następnie kliknąć przycisk Więcej Przycisk Więcej obok pola stylów komórki.

 2. Aby usunąć wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy styl komórki, usuwając go ze wszystkich komórek sformatowanych przy jego użyciu, kliknij ten styl prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Usuń.

  Uwaga: Nie można usunąć stylu komórki Normalny.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×