Stosowanie sprawdzania poprawności danych do komórek

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli tworzysz arkusz, który użytkownik musi wprowadzić danych warto ograniczanie wprowadzania do określonego zakresu dat lub liczb lub upewnij się, że są wprowadzane tylko dodatnich liczb całkowitych. Program Excel może ograniczanie wprowadzania danych do określonych komórek przy użyciu sprawdzanie poprawności danych, Monituj użytkowników o wprowadzić poprawne dane po zaznaczeniu komórki i wyświetlić komunikat o błędzie, gdy użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane.

Ograniczanie wprowadzania danych

 1. Zaznacz komórki, w której chcesz ograniczanie wprowadzania danych.

 2. Na karcie dane kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności danych > Sprawdzanie poprawności danych.

  Uwaga: Jeśli polecenie Sprawdzanie poprawności jest niedostępna, może być chroniony arkusz lub skoroszyt może być udostępniany. Jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony, nie można zmienić ustawienia sprawdzania poprawności danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu zobacz Chroń skoroszyt.

 3. W polu dozwolone wybierz typ danych, które chcesz zezwolić, a następnie wprowadź kryteria i wartości graniczne.

  Uwaga: Gdzie wprowadzić wartości graniczne pola będzie oznaczone na podstawie danych i ograniczanie kryteria, które wybrano. Na przykład jeśli jako typ danych Data, będzie można wprowadzać wartości graniczne w polach wartości minimalne i maksymalne Daty rozpoczęcia i Daty zakończenia.

Monituj użytkowników dla wpisów prawidłowych

Po kliknięciu w komórce, która ma wymagania dotyczące wprowadzania danych można wyświetlić komunikat wyjaśniający, jakie dane są prawidłowe.

 1. Zaznacz komórki, w której chcesz Monituj użytkowników dla wpisów prawidłowych danych.

 2. Na karcie dane kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności danych > Sprawdzanie poprawności danych.

  Uwaga: Jeśli polecenie Sprawdzanie poprawności jest niedostępna, może być chroniony arkusz lub skoroszyt może być udostępniany. Jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony, nie można zmienić ustawienia sprawdzania poprawności danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu zobacz Chroń skoroszyt.

 3. Kliknij kartę Komunikat wejściowy zaznacz pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki.

 4. W polu Tytuł wpisz tytuł wiadomości.

 5. W oknie dialogowym komunikat wejściowy wpisz wiadomość, którą chcesz wyświetlić.

Wyświetlane komunikaty o błędach po wprowadzeniu nieprawidłowych danych

Jeśli masz ograniczenia danych w miejscu, a użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane w komórce, można wyświetlić komunikat wyjaśniający błąd.

 1. Zaznacz komórki, w której chcesz wyświetlić Twój komunikat o błędzie.

 2. Na karcie dane kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności danych > Sprawdzanie poprawności danych.

  Uwaga: Jeśli polecenie Sprawdzanie poprawności jest niedostępna, może być chroniony arkusz lub skoroszyt może być udostępniany. Jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony, nie można zmienić ustawienia sprawdzania poprawności danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu zobacz Chroń skoroszyt.

 3. Na karcie Alert o błędzie w polu Tytuł wpisz tytuł wiadomości.

 4. W polu komunikat o błędzie wpisz wiadomość, który ma być wyświetlany w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Na Styl w menu podręcznym wybierz pozycję

  Wymaganie od użytkowników naprawić błąd przed kontynuowaniem

  Zatrzymywanie

  Ostrzeżenia użytkowników, że dane są nieprawidłowe, a wymagają wybierz pozycję Tak lub nie, aby wskazać, jeśli mają być nadal

  Ostrzeżenie

  Ostrzeżenia użytkowników, że dane są nieprawidłowe, ale umożliwia im po zamykaniem komunikat ostrzegawczy

  Ważne

Ograniczanie wprowadzania danych

 1. Zaznacz komórki, w której chcesz ograniczanie wprowadzania danych.

 2. Na karcie dane w obszarze Narzędzia kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności.

  Karta Dane, grupa Narzędzia

  Uwaga: Jeśli polecenie Sprawdzanie poprawności jest niedostępna, może być chroniony arkusz lub skoroszyt może być udostępniany. Jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony, nie można zmienić ustawienia sprawdzania poprawności danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu zobacz Chroń skoroszyt.

 3. W menu podręcznym Zezwalaj wybierz typ danych, które chcesz zezwolić.

 4. W menu podręcznym danych wybierz typ ograniczenia kryteria, a następnie wprowadź wartości graniczne.

  Uwaga: Gdzie wprowadzić wartości graniczne pola będzie oznaczone na podstawie danych i ograniczanie kryteria, które wybrano. Na przykład jeśli jako typ danych Data, będzie można wprowadzać wartości graniczne w polach wartości minimalne i maksymalne Daty rozpoczęcia i Daty zakończenia.

Monituj użytkowników dla wpisów prawidłowych

Po kliknięciu w komórce, która ma wymagania dotyczące wprowadzania danych można wyświetlić komunikat wyjaśniający, jakie dane są prawidłowe.

 1. Zaznacz komórki, w której chcesz Monituj użytkowników dla wpisów prawidłowych danych.

 2. Na karcie dane w obszarze Narzędzia kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności.

  Karta Dane, grupa Narzędzia

  Uwaga: Jeśli polecenie Sprawdzanie poprawności jest niedostępna, może być chroniony arkusz lub skoroszyt może być udostępniany. Jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony, nie można zmienić ustawienia sprawdzania poprawności danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu zobacz Chroń skoroszyt.

 3. Kliknij kartę Komunikat wejściowy zaznacz pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki.

 4. W polu Tytuł wpisz tytuł wiadomości.

 5. W oknie dialogowym komunikat wejściowy wpisz wiadomość, którą chcesz wyświetlić.

Wyświetlane komunikaty o błędach po wprowadzeniu nieprawidłowych danych

Jeśli masz ograniczenia danych w miejscu, a użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane w komórce, można wyświetlić komunikat wyjaśniający błąd.

 1. Zaznacz komórki, w której chcesz wyświetlić Twój komunikat o błędzie.

 2. Na karcie dane w obszarze Narzędzia kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności.

  Karta Dane, grupa Narzędzia

  Uwaga: Jeśli polecenie Sprawdzanie poprawności jest niedostępna, może być chroniony arkusz lub skoroszyt może być udostępniany. Jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony, nie można zmienić ustawienia sprawdzania poprawności danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu zobacz Chroń skoroszyt.

 3. Na karcie Alert o błędzie w polu Tytuł wpisz tytuł wiadomości.

 4. W polu komunikat o błędzie wpisz wiadomość, który ma być wyświetlany w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Na Styl w menu podręcznym wybierz pozycję

  Wymaganie od użytkowników naprawić błąd przed kontynuowaniem

  Zatrzymywanie

  Ostrzeżenia użytkowników, że dane są nieprawidłowe, a wymagają wybierz pozycję Tak lub nie, aby wskazać, jeśli mają być nadal

  Ostrzeżenie

  Ostrzeżenia użytkowników, że dane są nieprawidłowe, ale umożliwia im po zamykaniem komunikat ostrzegawczy

  Ważne

Zobacz też

Tworzenie listy rozwijanej do wprowadzania danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×