Stosowanie papeterii, tła i motywów w wiadomościach e-mail

Stosowanie papeterii, tła i motywów w wiadomościach e-mail

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Papeterii w Microsoft Outlook zawiera tła i desenie i udostępnia zestaw jednolite elementy, takie jak czcionki, punktory, kolory i efekty. Można wybierać spośród wstępnie zdefiniowanej listy programu Outlook papeterii i motywów tak, aby łatwo można spersonalizować wiadomości e-mail w formacie HTML.

Uwaga: Poniższe procedury działa tylko w przypadku wiadomości w formacie HTML. Aby dowiedzieć się, jak używać HTML jako formatu wiadomości, zobacz: jak zmienić format wszystkich nowych wiadomości na format HTML?

Stosowanie papeterii i motywów programu Outlook we wszystkich wiadomościach

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Poczta.

 4. Kliknij przycisk Papeteria i czcionki.

 5. Na karcie Papeteria osobista kliknij przycisk Motyw.

  Uwaga: W przypadku podjęcia próby wykonania tej procedury bez ustawionego formatu HTML dla wiadomości zostanie wyświetlony komunikat Nie zainstalowano motywów.

 6. W obszarze Wybierz motyw kliknij odpowiedni motyw lub odpowiednią papeterię, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Zaznacz opcje czcionek, których chcesz użyć.

Jak zmienić format wszystkich nowych wiadomości na format HTML?

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Poczta.

 4. W obszarze Redagowanie wiadomości na liście Redagowanie wiadomości w tym formacie kliknij pozycję HTML.

Stosowanie papeterii i motywów programu Outlook w jednej wiadomości

 1. Kliknij kartę Narzędzia główne.

 2. W grupie Nowy kliknij pozycję Nowe elementy, wskaż Wiadomość E-mail przy użyciu, a następnie kliknij pozycję Więcej papeterii.

 3. W obszarze Wybierz motyw kliknij odpowiedni motyw lub odpowiednią papeterię, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Zredaguj i wyślij wiadomość.

Wyłączanie papeterii i motywów programu Outlook

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Poczta.

 4. W obszarze Redagowanie wiadomości kliknij przycisk Papeteria i czcionki.

 5. Na karcie Papeteria osobista kliknij przycisk Motyw.

 6. W obszarze Wybierz motyw kliknij pozycję (Bez motywu).

Microsoft Outlook obsługuje trzy formaty wiadomości:

 • HTML     To jest domyślny format wiadomości w programie Outlook. Również jest zalecane format używany podczas tworzenia wiadomości, które są podobne do tradycyjnych dokumenty, z różnych czcionek, kolorów, a lista punktowana. Domyślnie wybierając jedną z opcji, które można formatować (HTML lub Tekst sformatowany RTF ), wiadomość jest wysyłana w formacie HTML. Dlatego użycie HTML, pamiętaj, że możesz wysłać jest co u adresata zostanie wyświetlony.

 • Zwykły tekst     To jest format wszystkich wiadomości e-mail aplikacji pomocy technicznej. Możesz skonfigurować program Outlook, aby otworzyć wiadomości, które otrzymujesz w tylko w formacie zwykłego tekstu. Zwykły tekst nie obsługuje pogrubienia, kursywy, kolorowych czcionek i innego formatowania tekstu. Nie obsługuje również obrazów wyświetlanych bezpośrednio w treści wiadomości, chociaż może zawierać obrazy jako załączniki.

 • Format RTF (RTF)     To jest format firmy Microsoft, obsługiwany tylko przez następujące aplikacje e-mail:

  • Klient programu Microsoft Exchange w wersji 4.0 i 5.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Program Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 i 97

   Format RTF można stosować podczas wysyłania wiadomości w obrębie organizacji, która używa programu Microsoft Exchange; Zalecamy jednak używanie formatu HTML. RTF obsługuje formatowanie tekstu, w tym punktorów, wyrównania i obiekty połączone. Program Outlook automatycznie konwertuje wiadomości w formacie RTF na format HTML domyślnie podczas wysyłania ich do adresata w Internecie, tak aby zapewnia zachowanie formatowania wiadomości i załączników są odbierane. Program Outlook automatycznie formatuje spotkania i zlecenia zadań oraz wiadomości z przyciskami głosowania, tak aby te elementy mogą zostać wysłane bez zmian w Internecie do innych użytkowników programu Outlook, niezależnie od domyślnego formatu wiadomości. Jeśli wiadomością internetową jest zadania lub wezwanie na spotkanie, program Outlook automatycznie konwertuje ją na kalendarza internetowego sformatować, popularnym formatem używanym do elementów kalendarza internetowego, tak aby inne aplikacje poczty e-mail mogą być obsługiwane.

Informacje pokrewne

Tworzenie papeterii dla wiadomości e-mail

Usuwanie i zmienianie papeterii oraz kolorowego tła w odpowiedziach i wiadomościach przesyłanych dalej

Uwaga: Poniższe procedury działa tylko w przypadku wiadomości w formacie HTML. Aby dowiedzieć się, jak używać HTML jako formatu wiadomości, zobacz: jak zmienić format wszystkich nowych wiadomości na format HTML?

Stosowanie papeterii i motywów programu Outlook we wszystkich wiadomościach

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Poczta.

 4. Kliknij przycisk Papeteria i czcionki.

 5. Na karcie Papeteria osobista kliknij przycisk Motyw.

  Uwaga: W przypadku podjęcia próby wykonania tej procedury bez ustawionego formatu HTML dla wiadomości zostanie wyświetlony komunikat Nie zainstalowano motywów.

 6. W obszarze Wybierz motyw kliknij odpowiedni motyw lub odpowiednią papeterię, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Zaznacz opcje czcionek, których chcesz użyć.

Jak zmienić format wszystkich nowych wiadomości na format HTML?

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Poczta.

 4. W obszarze Redagowanie wiadomości na liście Redagowanie wiadomości w tym formacie kliknij pozycję HTML.

Stosowanie papeterii i motywów programu Outlook w jednej wiadomości

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij pozycję Nowe elementy, wskaż Wiadomość E-mail przy użyciu, a następnie kliknij pozycję Więcej papeterii.

 2. W obszarze Wybierz motyw kliknij odpowiedni motyw lub odpowiednią papeterię, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Zredaguj i wyślij wiadomość.

Wyłączanie papeterii i motywów programu Outlook

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Poczta.

 4. W obszarze Redagowanie wiadomości kliknij przycisk Papeteria i czcionki.

 5. Na karcie Papeteria osobista kliknij przycisk Motyw.

 6. W obszarze Wybierz motyw kliknij pozycję (Bez motywu).

Microsoft Outlook obsługuje trzy formaty wiadomości:

 • HTML     To jest domyślny format wiadomości w programie Outlook. Również jest zalecane format używany podczas tworzenia wiadomości, które są podobne do tradycyjnych dokumenty, z różnych czcionek, kolorów, a lista punktowana. Domyślnie wybierając jedną z opcji, które można formatować (HTML lub Tekst sformatowany RTF ), wiadomość jest wysyłana w formacie HTML. Dlatego użycie HTML, pamiętaj, że możesz wysłać jest co u adresata zostanie wyświetlony.

 • Zwykły tekst     To jest format wszystkich wiadomości e-mail aplikacji pomocy technicznej. Możesz skonfigurować program Outlook, aby otworzyć wiadomości, które otrzymujesz w tylko w formacie zwykłego tekstu. Zwykły tekst nie obsługuje pogrubienia, kursywy, kolorowych czcionek i innego formatowania tekstu. Nie obsługuje również obrazów wyświetlanych bezpośrednio w treści wiadomości, chociaż może zawierać obrazy jako załączniki.

 • Format RTF (RTF)     To jest format firmy Microsoft, obsługiwany tylko przez następujące aplikacje e-mail:

  • Klient programu Microsoft Exchange w wersji 4.0 i 5.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Program Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 i 97

   Format RTF można stosować podczas wysyłania wiadomości w obrębie organizacji, która używa programu Microsoft Exchange; Zalecamy jednak używanie formatu HTML. RTF obsługuje formatowanie tekstu, w tym punktorów, wyrównania i obiekty połączone. Program Outlook automatycznie konwertuje wiadomości w formacie RTF na format HTML domyślnie podczas wysyłania ich do adresata w Internecie, tak aby zapewnia zachowanie formatowania wiadomości i załączników są odbierane. Program Outlook automatycznie formatuje spotkania i zlecenia zadań oraz wiadomości z przyciskami głosowania, tak aby te elementy mogą zostać wysłane bez zmian w Internecie do innych użytkowników programu Outlook, niezależnie od domyślnego formatu wiadomości. Jeśli wiadomością internetową jest zadania lub wezwanie na spotkanie, program Outlook automatycznie konwertuje ją na kalendarza internetowego sformatować, popularnym formatem używanym do elementów kalendarza internetowego, tak aby inne aplikacje poczty e-mail mogą być obsługiwane.

Informacje pokrewne

Tworzenie papeterii dla wiadomości e-mail

Kopiowanie papeterii na inny komputer

Usuwanie i zmienianie tła i papeterii w odpowiedziach i wiadomościach przesyłanych dalej

Uwaga: Poniższe procedury działa tylko w przypadku wiadomości w formacie HTML. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Format wiadomości. Na liście Redaguj w tym formacie wiadomości kliknij pozycję HTML.

Stosowanie papeterii i motywów programu Outlook we wszystkich wiadomościach

 1. W oknie głównym programu Outlook, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Format wiadomości.

 2. Na liście Redaguj w tym formacie wiadomości kliknij pozycję HTML.

 3. Kliknij przycisk Papeteria i czcionki.

 4. Na karcie Papeteria osobista kliknij przycisk Motyw.

 5. W obszarze Wybierz motyw kliknij odpowiedni motyw lub odpowiednią papeterię, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Motyw lub papeteria

 6. Zaznacz opcje czcionek, których chcesz użyć.

 7. Jeśli chcesz komentarze, które wpisz w odpowiedziach na wiadomości mają być oznaczane etykietami z nazwą, zaznacz pole wyboru Oznacz moje komentarze, a następnie wpisz etykiety, takie jak nazwy.

 8. Jeśli chcesz, aby czcionki są wyświetlane w innym kolorze za każdym razem odpowiedzieć lub przesłać dalej wiadomość, zaznacz pole wyboru Wybierz nowy kolor przy odpowiadaniu lub przesyłaniu dalej .

 9. Kliknij przycisk OK dwa razy.

  Podczas tworzenia nowych wiadomości, automatycznie używają papeterii lub motywu, który został wybrany.

Porada: Aby wybrać Outlook papeterii i motywów z poziomu otwartej wiadomości na karcie Wstawianie w grupie Dołączanie kliknij pozycję Podpis, a następnie kliknij podpisy. Kliknij kartę Papeteria osobista, a następnie kliknij motyw.

Uwaga: Nie można dostosować Outlook papeterii i motywów.

Stosowanie papeterii i motywów programu Outlook w jednej wiadomości

 1. W oknie głównym programu Outlook, w menu Akcje wskaż polecenie Nowy wiadomość, a następnie kliknij Więcej papeterii.

 2. W obszarze Wybierz motyw kliknij odpowiedni motyw lub odpowiednią papeterię, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Zredaguj i wyślij wiadomość.

Uwaga: Nie można stosować papeterii i motywów do odpowiedzi.

Wyłączanie papeterii i motywów programu Outlook

 1. W oknie głównym programu Outlook, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Format wiadomości.

 2. Kliknij przycisk Papeteria i czcionki.

 3. Na karcie Papeteria osobista kliknij motyw.

 4. W obszarze Wybierz motyw kliknij pozycję Bez motywu, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okna dialogowe.

Microsoft Outlook obsługuje trzy formaty wiadomości:

 • HTML     To jest domyślny format wiadomości w programie Outlook. Również jest zalecane format używany podczas tworzenia wiadomości, które są podobne do tradycyjnych dokumenty, z różnych czcionek, kolorów, a lista punktowana. Domyślnie wybierając jedną z opcji, które można formatować (HTML lub Tekst sformatowany RTF ), wiadomość jest wysyłana w formacie HTML. Dlatego użycie HTML, pamiętaj, że możesz wysłać jest co u adresata zostanie wyświetlony.

 • Zwykły tekst     To jest format wszystkich wiadomości e-mail aplikacji pomocy technicznej. Możesz skonfigurować program Outlook, aby otworzyć wiadomości, które otrzymujesz w tylko w formacie zwykłego tekstu. Zwykły tekst nie obsługuje pogrubienia, kursywy, kolorowych czcionek i innego formatowania tekstu. Nie obsługuje również obrazów wyświetlanych bezpośrednio w treści wiadomości, chociaż może zawierać obrazy jako załączniki.

 • Format RTF (RTF)     To jest format firmy Microsoft, obsługiwany tylko przez następujące aplikacje e-mail:

  • Klient programu Microsoft Exchange w wersji 4.0 i 5.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Program Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 i 97

   Format RTF można stosować podczas wysyłania wiadomości w obrębie organizacji, która używa programu Microsoft Exchange; Zalecamy jednak używanie formatu HTML. RTF obsługuje formatowanie tekstu, w tym punktorów, wyrównania i obiekty połączone. Program Outlook automatycznie konwertuje wiadomości w formacie RTF na format HTML domyślnie podczas wysyłania ich do adresata w Internecie, tak aby zapewnia zachowanie formatowania wiadomości i załączników są odbierane. Program Outlook automatycznie formatuje spotkania i zlecenia zadań oraz wiadomości z przyciskami głosowania, tak aby te elementy mogą zostać wysłane bez zmian w Internecie do innych użytkowników programu Outlook, niezależnie od domyślnego formatu wiadomości. Jeśli wiadomością internetową jest zadania lub wezwanie na spotkanie, program Outlook automatycznie konwertuje ją na kalendarza internetowego sformatować, popularnym formatem używanym do elementów kalendarza internetowego, tak aby inne aplikacje poczty e-mail mogą być obsługiwane.

Informacje pokrewne

Usuwanie i zmienianie tła i papeterii w odpowiedziach i wiadomościach przesyłanych dalej

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×