Stosowanie lub usuwanie obramowania komórek w arkuszu

Używając wstępnie zdefiniowanych stylów obramowania, można szybko dodać obramowanie wokół komórek lub zakresów komórek. Jeśli wstępnie zdefiniowane obramowania komórek nie są odpowiednie, można utworzyć obramowanie niestandardowe.

Uwaga: Zastosowane obramowania komórek są widoczne na wydruku. Jeśli nie zostały zastosowane żadne obramowania komórek, ale linie siatki mają być widoczne na wydruku, można je wyświetlić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drukowanie z liniami siatki komórek lub bez linii siatki.

Stosowanie wstępnie zdefiniowanego obramowania komórek

 1. W arkuszu zaznacz komórkę lub zakres komórek, w którym chcesz dodać obramowanie, zmienić styl obramowania lub z którego chcesz usunąć obramowanie.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby zastosować nowy lub inny styl obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Obramowanie Obraz przycisku , a następnie kliknij styl obramowania.

   Porada: Aby zastosować niestandardowy styl obramowania lub obramowanie ukośne, kliknij polecenie Więcej obramowań. W oknie dialogowym Formatowanie komórek na karcie Obramowanie w obszarach Linia i Kolor kliknij odpowiedni styl linii i kolor. W obszarach Ustawienia wstępne i Obramowanie kliknij jeden lub więcej przycisków, aby określić rozmieszczenie krawędzi. Dwa przyciski obramowania ukośnego ( Obraz przycisku i Obraz przycisku ) są dostępne w obszarze Obramowanie.

  • Aby usunąć obramowanie komórek, kliknij strzałkę obok przycisku Obramowanie Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Bez obramowania Obraz przycisku .
   Obraz Wstążki programu Excel

 • Na przycisku Obramowanie jest wyświetlany ostatnio używany styl obramowania. Aby zastosować ten styl, można kliknąć przycisk Obramowanie (a nie strzałkę obok przycisku).

 • Jeśli do zaznaczonej komórki zastosowano obramowanie, jest ono również stosowane do sąsiednich komórek, na granicy z obramowaną komórką. Jeśli na przykład zastosowano obramowanie obejmujące zakres B1:C5, komórki D1:D5 przejmą lewe obramowanie.

 • Jeśli zastosowano dwa różne typy obramowań do wspólnej granicy komórek, zostanie wyświetlone obramowanie, które zastosowano jako ostatnie.

 • Zaznaczony zakres komórek jest formatowany jako pojedynczy blok komórek. Jeśli do zakresu komórek B1:C5 zastosowano prawe obramowanie, jest ono wyświetlane jedynie na prawej krawędzi komórek C1:C5.

 • Jeśli należy wydrukować to samo obramowanie na komórkach oddzielonych podziałem strony, a jest ono wyświetlane tylko na jednej stronie, można zastosować obramowanie wewnętrzne. Dzięki temu można wydrukować to samo obramowanie u dołu ostatniego wiersza jednej strony i u góry pierwszego wiersza następnej strony. Należy wykonać następujące czynności:

  1. Zaznacz wiersze po obu stronach podziału strony.

  2. Kliknij strzałkę obok przycisku Obramowanie Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Więcej obramowań.

  3. W obszarze Ustawienia wstępne kliknij przycisk Wewnątrz Obraz przycisku .

  4. W obszarze Obramowanie na diagramie podglądu usuń pionowe obramowanie, klikając je.

Usuwanie obramowania komórek

 1. W arkuszu zaznacz komórkę lub zakres komórek, z którego chcesz usunąć obramowanie.

  Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij strzałkę obok przycisku Obramowanie Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Bez obramowania Obraz przycisku .

  Obraz Wstążki programu Excel

Początek strony

Tworzenie niestandardowego obramowania komórek

Można utworzyć styl komórki, który będzie zawierać obramowanie niestandardowe, i stosować ten styl w celu wyświetlania obramowania niestandardowego wokół zaznaczonych komórek.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Porada: Jeśli przycisk Style komórki nie jest wyświetlany, należy kliknąć przycisk Style, a następnie kliknąć przycisk Więcej Przycisk Więcej obok pola stylów komórki.

 2. Kliknij polecenie Nowy styl komórki.

 3. W polu Nazwa stylu wpisz nazwę nowego stylu komórki.

 4. Kliknij przycisk Formatuj.

 5. Na karcie Obramowanie w obszarze Linia w polu Styl kliknij odpowiedni styl linii, który ma zostać użyty w obramowaniu.

 6. W polu Kolor wybierz odpowiedni kolor.

 7. W obszarze Obramowanie kliknij przyciski obramowania, aby utworzyć odpowiednie obramowanie.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. W oknie dialogowym Styl w obszarze Styl zawiera (wg przykładu) wyczyść pola wyboru wszystkich opcji formatowania, których nie chcesz uwzględniać w stylu komórki.

 10. Kliknij przycisk OK.

 11. Aby zastosować styl komórki, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz komórki, które mają zostać sformatowane za pomocą niestandardowego obramowania komórek.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  3. Kliknij styl komórki, który chcesz zastosować.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×