Stosowanie listy przechowującej wiele wartości

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym temacie wyjaśniono sposób używania list rozwijanych pól wyboru oraz list pól wyboru, które umożliwiają wybieranie i przechowywanie więcej niż jednej wartości w polu tabeli. Te listy wielowartościowe są nową funkcją programu Microsoft Office Access 2007. Działają podobnie jak zwyczajne listy, ale udostępniają pola wyboru obok każdego elementu listy. Zaznaczając te pola wyboru, można wybrać nawet 100 elementów.

Nowe listy ułatwiają rozwiązywanie niektórych typowych problemów z wprowadzaniem i przechowywaniem danych. Załóżmy na przykład, że program Access służy do śledzenia przydziałów pracy. Teraz można przydzielić kilka osób do zadania, wybierając ich nazwiska z jednej listy — w starszych wersjach programu Access nie było to możliwe bez programowania w języku Visual Basic for Applications (VBA).

Uwaga: Nowe listy pobierają dane z innego składnika bazy danych, nazywanego wielowartościowym polem odnośnika. Aby było możliwe tworzenie list wielowartościowych, musi istnieć wielowartościowe pole odnośnika w jednej z tabel bazy danych. Wyjaśnienie sposobu tworzenia wielowartościowych pól odnośnika wykracza poza zakres tego artykułu.

Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia wielowartościowego pola odnośnika zobacz artykuły, Dodawanie i zmienianie pola odnośnika, która umożliwia przechowywanie wielu wartości i Przewodnik po polach wielowartościowych.

Co chcesz zrobić?

Zrozumienie technologii związanej z listy rozwijanej pole wyboru i pole wyboru

Używanie wielowartościowego listy w formularzu

Używanie listy wielowartościowego w tabeli

Powiększenie listy rozwijanej pole wyboru, aby wyświetlić więcej opcji

Opis technologii związanej z listami rozwijanymi pól wyboru i listami pól wyboru

Listy rozwijane pól wyboru oraz listy pól wyboru są oparte na nowej funkcji, tzw. polach wielowartościowych. Krótko mówiąc, pola wielowartościowe umożliwiają dołączanie wielu elementów do jednego pola tabeli. Jest to czynność, która nie była możliwa w starszych wersjach programu Access.

Program Office Access 2007 przedstawia pola wielowartościowe w formie kilku funkcji, w tym list rozwijanych pól wyboru, list pól wyboru, wielowartościowych pól tabeli oraz załączników. Listy i wielowartościowe pola tabeli umożliwiają wybieranie wielu elementów z jednej listy, a załączniki umożliwiają dołączanie wielu fragmentów danych do rekordu w sposób przypominający dołączanie obrazów i innych plików do wiadomości e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania załączników zobacz artykuł Dołączanie plików i grafiki do rekordów w bazie danych.

Aby utworzyć pole listy rozwijanej lub list z polami wyboru, początkowych wielowartościowe pole odnośnika — pola tabeli używające kwerendy, aby wyszukać wartości zawartych w innym miejscu bazy danych. Wyjaśnienie sposobu tworzenia wielowartościowych pól odnośników wykracza poza zakres tego artykułu.

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia ich zobacz artykuły, Dodawanie i zmienianie pola odnośnika, która umożliwia przechowywanie wielu wartości oraz Przewodnik po polach wielowartościowych.

Utworzonego wielowartościowego pola odnośnika można używać bezpośrednio lub można go powiązać z listą rozwijaną pól wyboru lub listą pól wyboru. Lista rozwijana pól wyboru jest formantem pola kombi ustawionym w celu zapewnienia obsługi wielu wartości.

Na poniższych ilustracjach przedstawiono zamkniętą i otwartą typową listę rozwijaną pól wyboru.

Zamknięta lista rozwijana pól wyboru

Otwarta lista rozwijana pól wyboru

Uwaga: Zwyczajne formanty pola kombi umożliwiają wybieranie elementów z listy lub wprowadzanie nowych elementów bezpośrednio w formancie. Jeśli jednak formant pola kombi zostanie ustawiony do obsługi wielu wartości, będzie można tylko wybierać elementy z listy. Nie będzie można samodzielnie wprowadzać wartości.

Lista pól wyboru jest formantem pola listy ustawionym do obsługi wielu wartości.

Lista pól wyboru

W przeciwieństwie do listy rozwijanej pól wyboru lista pól wyboru nie zamyka się po dokonaniu wyboru ani nie zawiera przycisków OK i Anuluj.

Formantów można używać w formularzach i raportach, ale w przypadku używania ich w raportach są wyświetlane tylko dokonane wybory. Domyślnie nie można używać formantów w raporcie do zmienienia danych.

Wielowartościowego pola odnośnika można używać także bezpośrednio w tabeli, klikając pole tabel lub wybierając je w inny sposób. W tym przypadku program Access domyślnie stosuje tylko listę rozwijaną pól wyboru — nie można użyć innego formantu.

Kroki przedstawione w poniższych sekcjach wyjaśniają sposób wybrania jednego lub kilku elementów z wielowartościowego pola odnośnika. W tej procedurze jest używany szablon bazy danych Śledzenie problemów dostarczonego z programem Office Access 2007.

Początek strony

Używanie listy wielowartościowej w formularzu

Dla potrzeb tej procedury założono, że została utworzona tabela bazy danych zawierająca wielowartościowe pole odnośnika oraz formularz zawierający listę rozwijaną pól wyboru lub listę pól wyboru.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia pola odnośnika zobacz artykuły, Dodawanie i zmienianie pola odnośnika, która umożliwia przechowywanie wielu wartości oraz Przewodnik po polach wielowartościowych.

Używanie listy wielowartościowej

 1. Otwórz formularz zawierający listę rozwijaną pól wyboru lub listę pól wyboru.

  W przypadku obu typów list obok każdego elementu znajduje się pole wyboru.

 2. Kliknij pola wyboru, które chcesz zaznaczyć. Jeśli używasz listy rozwijanej pól wyboru, kliknij przycisk OK.

  Jeśli używasz listy rozwijanej pól wyboru, format zostanie zamknięty, a dokonane wybory zostaną wyświetlone na liście rozdzielanej przecinkami, jak pokazano na poniższym rysunku:

  Zamknięta lista rozwijana pól wyboru w formularzu

  Jeśli nie widzisz wszystkie wybory, możesz otworzyć formularz w widoku projektu lub układu i powiększyć formant listy. Aby uzyskać informacje na ten zobacz sekcję Powiększ listy rozwijanej pole wyboru, aby wyświetlić więcej opcjiw dalszej części tego artykułu.

Uwaga: 

 • Należy pamiętać, że listę wielowartościową można zawsze rozpoznać po polach wyboru znajdujących się obok każdego elementu listy.

 • W tym przykładzie lista przykładowej bazy danych używa formantu listy rozwijanej pól wyboru. Formant listy z polami wyboru działa tak samo — elementy są wybierane przez klikanie pól wyboru — ale formant nie zawiera przycisków OK ani Anuluj.

  Warto przypomnieć, że można zaznaczyć 100 pól wyboru.

Początek strony

Używanie listy wielowartościowej w tabeli

Gdy użytkownik stosuje listę wielowartościową w tabeli, program Access udostępnia tylko jeden formant — listę rozwijaną z polami wyboru — którego nie można zmienić.

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, której chcesz użyć. Spowoduje to otwarcie tabeli w widoku arkusza danych.

 2. Umieść fokus w polu wielowartościowym, a następnie kliknij strzałkę w dół widoczną obok pola.

  Uwaga: Położenie strzałki w dół zależy od ustawień regionalnych i językowych systemu Windows.

 3. Kliknij pole wyboru obok każdego elementu, który chcesz wybrać, a następnie kliknij przycisk OK.

  Lista zostanie zamknięta i zostaną wyświetlone wybory rozdzielone przecinkami, jak pokazano na poniższym rysunku.

  Lista rozwijana pól wyboru w arkuszu danych

Początek strony

Powiększanie listy rozwijanej pól wyboru w celu wyświetlenia dodatkowych możliwości wyboru

Jeśli lista rozwijana pól wyboru zostanie użyta w celu wybrania dużej liczby elementów, po zamknięciu listy mogą nie być wyświetlane wszystkie wybrane elementy. Projektanci baz danych używają list rozwijanych (formantów pól kombi), ponieważ zajmują one mniej miejsca na ekranie — udostępniają potrzebne opcje, a gdy użytkownik dokona wyboru, są zamykane. Jeśli lista rozwijana pól wyboru nie jest odpowiednio duża, aby można było za jej pomocą wyświetlać wszystkie wybory, można powiększyć formant. W poniższych krokach opisano, jak powiększyć formant i przetestować wprowadzone zmiany.

Uwaga: Zazwyczaj nie trzeba zmieniać rozmiaru formantów list pól wyboru — jeśli lista przekroczy rozmiar okna formantu, udostępniany jest pasek przewijania.

Zmienianie rozmiaru formantu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, który chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij polecenie Widok projektu lub Widok układu.

  —lub—

  Na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki kliknij przycisk Widok, a następnie kliknij polecenie Widok projektu lub Widok układu.

 2. Kliknij formant listy rozwijanej pól wyboru, wskaż jeden z uchwytów zmiany rozmiaru, a następnie przeciągaj krawędź formantu, aż osiągnie on wymaganą wysokość i szerokość, jak pokazano na poniższym rysunku:

  Zmienianie rozmiaru pola wielowartościowego

  —lub—

  Kliknij prawym przyciskiem myszy formant i kliknij polecenie Właściwości. W arkuszu właściwości kliknij kartę Wszystko, kliknij właściwość Wysokość lub Szerokość i wprowadź rozmiar.

  Program Access automatycznie przeniesie wszystkie przylegające formanty w dół, lewo lub w prawo.

 3. Zapisz wyniki pracy i przejdź do widoku formularza, aby zobaczyć, czy wprowadzone zmiany są prawidłowe. W celu przełączenia widoku możesz użyć przycisku na pasku stanu programu Access lub kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu formularza i wybrać odpowiednie polecenie z menu skrótów.

  Podczas testowania wprowadzonych zmian zadaj sobie następujące pytania:

  • Czy w nowym rozmiarze jest wyświetlana wystarczająca ilość danych?

  • Czy użytkownik może zaznaczyć na liście tyle elementów, aby dodatkowy obszar został zapełniony?

  • Czy wprowadzone zmiany mają wpływ na wygląd i użyteczność formularza oraz sposób pracy z nim?

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×