Stosowanie i dostosowywanie motywu dokumentu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz szybko i łatwo sformatować cały dokument, aby nadać mu profesjonalny i nowoczesny wygląd przez zastosowanie motywu dokumentu. Motyw dokumentu to zestaw opcji formatowania, która zawiera kolory motywu, czcionki motywu (łącznie z nagłówkiem i czcionki tekstu podstawowego) i efekty motywu (w tym linii i efektów wypełnienia).

Programy, takich jak Microsoft Office Word, Excel i PowerPoint zawierają kilka wstępnie zdefiniowanych motywów dokumentu, ale możesz również utworzyć własne, dostosowywanie, a następnie zapisać istniejący motyw dokumentu. Motywy dokumentów są udostępniane we wszystkich programach pakietu Office, dzięki czemu wszystkie dokumenty pakietu Office mają sam, jednolity wygląd. W przeciwieństwie do programów Word i Excel, PowerPoint zawiera opcje dostosowywania styl tła. Aby uzyskać informacje o dodawaniu i dostosowywanie tła zobacz Formatowanie tła slajdów.

Uwaga: Aby uzyskać informacje o stosowaniu lub Dostosowywanie motywu w programie PowerPoint, zobacz Użyj lub tworzenie motywów w programie PowerPoint.

W tym artykule omówiono motywy. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania szablonów dokumentu, zobacz gdzie znaleźć szablony?

Stosowanie motywu dokumentu

Aby zmienić motyw dokumentu, który jest stosowana domyślnie w programach Word i Excel, wybierz inny wstępnie zdefiniowany motyw dokumentu lub niestandardowy motyw dokumentu. Motywy dokumentów, które można stosować wpływa na style, które są dostępne w dokumencie.

 1. Jeśli korzystasz z programu Excel, na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij pozycję motywy.

  Jeśli korzystasz z programu Word, na karcie Projektowanie w grupie Formatowanie dokumentu kliknij pozycję motywy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować wstępnie zdefiniowany motyw dokumentu, kliknij motyw dokumentu, którego chcesz użyć.

  • Aby zastosować niestandardowy motyw dokumentu, w obszarze Niestandardowy, kliknij motyw dokumentu, którego chcesz użyć.

   Uwaga: Niestandardowe jest dostępna tylko wtedy, gdy utworzono jeden lub więcej niestandardowych motywów dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia niestandardowych motywów dokumentu zobacz temat Dostosowywanie motywu dokumentu poniżej.

 3. Jeśli nie ma motywu dokumentu, którego chcesz użyć, kliknij pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu motywów go na komputerze lub w sieci. Aby zastosować motyw z jednego dokumentu pakietu Office do innego, w oknie dialogowym Wybierz motyw lub dokument z motywami wybierz dokument pakietu Office, który zawiera odpowiedni motyw, który chcesz zastosować, a następnie kliknij pozycję otwarte.

 4. W aplikacji pakietu Office 2007 możesz wyszukać inne motywy dokumentu w witrynie Office Online. Kliknij pozycję Office wyszukiwania w trybie Online.

Początek strony

Dostosowywanie motywu dokumentu

Dostosowywanie motywu dokumentu, należy rozpocząć od Zmienianie kolorów, czcionek i efektów linii i wypełnienia, które są używane. Zmiany wprowadzone do jednej lub kilku z tych składników motywu natychmiast wpływa na style, które zastosowano w aktywnym dokumencie. Jeśli chcesz je zastosować do nowych dokumentów, możesz zapisać je jako niestandardowy motyw dokumentu.

Dostosowywanie kolorów motywu

Kolory motywu zawiera cztery tekstu i kolorów tła, — kolory akcentu od sześć i kolory dwóch hiperłączy. Kolory przycisku Kolory motywu Obraz przycisku reprezentują bieżący tekst i kolory tła i zestaw kolorów obok nazwy Kolorów motywu, po kliknięciu przycisku Kolory motywu reprezentują kolory akcentu i hiperłącza dla tego motywu. Po zmianie dowolnego z tych kolorów, aby utworzyć własny zestaw kolorów motywu kolorów na przycisku Kolory motywu i obok pozycji odpowiednio zmienia nazwę Kolory motywu.

 1. Jeśli korzystasz z programu Excel, na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij pozycję kolorów.

  Jeśli korzystasz z programu Word, na karcie Projektowanie w grupie Formatowanie dokumentu, kliknij przycisk Kolory.

 2. Jeśli korzystasz z programu Excel, kliknij pozycję Tworzenie nowych kolorów motywu.

  Jeśli korzystasz z programu Word, kliknij pozycję Dostosuj kolory.

 3. W obszarze Kolory motywu kliknij przycisk elementu kolorów motywu, który chcesz zmienić.

 4. W obszarze Kolory motywu wybierz kolory, których chcesz użyć. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich elementów kolorów motywu, które chcesz zmienić.

  Porada: W obszarze próbki można zobaczyć efekt wprowadzonych zmian. Aby zobaczyć, jak kolory, które możesz wybrać wpływają na style stosowane w dokumencie, kliknij pozycję Podgląd.

 5. W polu Nazwa wpisz odpowiednią nazwę nowych kolorów motywu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Porada: Jeśli chcesz przywrócić wszystkie elementy kolorów motywu do oryginalnych kolorów motywu, przed kliknięciem przycisku Zapisz kliknij przycisk Resetuj.

Dostosowywanie czcionek motywu

Czcionki motywu zawierają Czcionka nagłówka i czcionka tekstu podstawowego. Po kliknięciu przycisku Czcionki motywu Obraz przycisku pojawi się nazwa nagłówka i treści czcionek tekstu dla każdej czcionki motywu pod nazwą Czcionki motywu. Możesz zmienić oba te czcionki, aby utworzyć własny zestaw czcionek motywu.

 1. Jeśli korzystasz z programu Excel, na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij przycisk czcionki.

  Jeśli korzystasz z programu Word, na karcie Projektowanie w grupie Formatowanie dokumentu, kliknij przycisk czcionki.

 2. Jeśli korzystasz z programu Excel, kliknij pozycję Tworzenie nowych czcionek motywu.

  Jeśli korzystasz z programu Word, kliknij pozycję Dostosuj czcionki.

 3. W polach Czcionka nagłówka i Czcionka tekstu podstawowego wybierz czcionki, których chcesz użyć.

  Porada: Przykładowy tekst zostanie zaktualizowany zgodnie z wybranymi czcionkami.

 4. W polu Nazwa wpisz odpowiednią nazwę nowych czcionek motywu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Wybieranie zestawu efektów motywu

Efekty motywu to zbiór linii i efektów wypełnienia. Gdy klikniesz przycisk Efekty motywu Obraz przycisku , zobacz linii i efektów wypełnienia, używane dla każdego zestawu efektów motywu w grafice wyświetlane nazwy Efekty motywu. Mimo że nie można utworzyć własny zestaw efektów motywu, możesz wybrać efektu motywu, którego chcesz użyć w własnego motywu dokumentu.

 1. Jeśli korzystasz z programu Excel, na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij przycisk Efekty.

  Jeśli korzystasz z programu Word, na karcie Projektowanie w grupie Formatowanie dokumentu, kliknij przycisk Efekty.

 2. Kliknij efekt, którego chcesz użyć.

Początek strony

Zapisywanie motywu dokumentu

Możesz zapisać wszelkie zmiany wprowadzone w kolorów, czcionek lub efektów linii i wypełnienia motywu dokumentu jako motyw niestandardowy dokumentu, który można zastosować do innych dokumentów.

 1. Jeśli korzystasz z programu Excel, na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij pozycję motywy.

  Jeśli korzystasz z programu Word, na karcie Projektowanie w grupie Formatowanie dokumentu kliknij pozycję motywy.

 2. Kliknij pozycję Zapisz bieżący motyw.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz odpowiednią nazwę motywu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Niestandardowy motyw dokumentu zostanie zapisany w folderze motywy dokumentów i zostaną automatycznie dodane do listy motywów niestandardowych.

Początek strony

Stosowanie motywu dokumentu

Aby zmienić motyw dokumentu, który jest stosowana domyślnie w programach Word i Excel, wybierz inny wstępnie zdefiniowany motyw dokumentu lub niestandardowy motyw dokumentu. Motywy dokumentów, które można stosować wpływa na style, które są dostępne w dokumencie.

 1. Na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij pozycję motywy.

  Obraz Wstążki programu Word lub Obraz Wstążki programu Excel

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować wstępnie zdefiniowany motyw dokumentu, w obszarze wbudowane kliknij motyw dokumentu, którego chcesz użyć.

  • Aby zastosować niestandardowy motyw dokumentu, w obszarze Niestandardowy, kliknij motyw dokumentu, którego chcesz użyć.

   Uwaga: Niestandardowe jest dostępna tylko wtedy, gdy utworzono jeden lub więcej niestandardowych motywów dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia niestandardowych motywów dokumentu zobacz temat Dostosowywanie motywu dokumentu poniżej.

 3. Jeśli nie ma motywu dokumentu, którego chcesz użyć, kliknij pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu motywów go na komputerze lub w sieci. Aby zastosować motyw z jednego dokumentu pakietu Office do innego, w oknie dialogowym Wybierz motyw lub dokument z motywami wybierz dokument pakietu Office, który zawiera odpowiedni motyw, który chcesz zastosować, a następnie kliknij pozycję otwarte.

Początek strony

Dostosowywanie motywu dokumentu

Dostosowywanie motywu dokumentu, należy rozpocząć od Zmienianie kolorów, czcionek i efektów linii i wypełnienia, które są używane. Zmiany wprowadzone do jednej lub kilku z tych składników motywu natychmiast wpływa na style, które zastosowano w aktywnym dokumencie. Jeśli chcesz je zastosować do nowych dokumentów, możesz zapisać je jako niestandardowy motyw dokumentu.

Dostosowywanie kolorów motywu

Kolory motywu zawiera cztery tekstu i kolorów tła, — kolory akcentu od sześć i kolory dwóch hiperłączy. Kolory przycisku Kolory motywu Obraz przycisku reprezentują bieżący tekst i kolory tła i zestaw kolorów obok nazwy Kolorów motywu, po kliknięciu przycisku Kolory motywu reprezentują kolory akcentu i hiperłącza dla tego motywu. Po zmianie dowolnego z tych kolorów, aby utworzyć własny zestaw kolorów motywu kolorów na przycisku Kolory motywu i obok pozycji odpowiednio zmienia nazwę Kolory motywu.

 1. Na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij przycisk Kolory.

  Obraz Wstążki programu Word lub Obraz Wstążki programu Excel

 2. Kliknij przycisk Utwórz nowe kolory motywu.

 3. W obszarze Kolory motywu kliknij przycisk elementu kolorów motywu, który chcesz zmienić.

 4. W obszarze Kolory motywu wybierz kolory, których chcesz użyć. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich elementów kolorów motywu, które chcesz zmienić.

  Porada: W obszarze próbki można zobaczyć efekt wprowadzonych zmian. Aby zobaczyć, jak kolory, które możesz wybrać wpływają na style stosowane w dokumencie, kliknij pozycję Podgląd.

 5. W polu Nazwa wpisz odpowiednią nazwę nowych kolorów motywu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Porada: Jeśli chcesz przywrócić wszystkie elementy kolorów motywu do oryginalnych kolorów motywu, przed kliknięciem przycisku Zapisz kliknij przycisk Resetuj.

Dostosowywanie czcionek motywu

Czcionki motywu zawierają Czcionka nagłówka i czcionka tekstu podstawowego. Po kliknięciu przycisku Czcionki motywu Obraz przycisku pojawi się nazwa nagłówka i treści czcionek tekstu dla każdej czcionki motywu pod nazwą Czcionki motywu. Możesz zmienić oba te czcionki, aby utworzyć własny zestaw czcionek motywu.

 1. Na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij przycisk czcionki.

  Obraz Wstążki programu Word lub Obraz Wstążki programu Excel

 2. Kliknij pozycję Tworzenie nowych czcionek motywu.

 3. W polach Czcionka nagłówka i Czcionka tekstu podstawowego wybierz czcionki, których chcesz użyć.

  Porada: Przykładowy tekst zostanie zaktualizowany zgodnie z wybranymi czcionkami.

 4. W polu Nazwa wpisz odpowiednią nazwę nowych czcionek motywu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Wybieranie zestawu efektów motywu

Efekty motywu to zbiór linii i efektów wypełnienia. Gdy klikniesz przycisk Efekty motywu Obraz przycisku , zobacz linii i efektów wypełnienia, używane dla każdego zestawu efektów motywu w grafice wyświetlane nazwy Efekty motywu. Mimo że nie można utworzyć własny zestaw efektów motywu, możesz wybrać efektu motywu, którego chcesz użyć w własnego motywu dokumentu.

 1. Na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij przycisk Efekty.

  Obraz Wstążki programu Word lub Obraz Wstążki programu Excel

 2. Kliknij efekt, którego chcesz użyć.

Początek strony

Zapisywanie motywu dokumentu

Możesz zapisać wszelkie zmiany wprowadzone w kolorów, czcionek lub efektów linii i wypełnienia motywu dokumentu jako motyw niestandardowy dokumentu, który można zastosować do innych dokumentów.

 1. Na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij pozycję motywy.

  Obraz Wstążki programu Word lub Obraz Wstążki programu Excel

 2. Kliknij pozycję Zapisz bieżący motyw.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz odpowiednią nazwę motywu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Niestandardowy motyw dokumentu zostanie zapisany w folderze motywy dokumentów i zostaną automatycznie dodane do listy motywów niestandardowych.

Początek strony

Zobacz też

Stosowanie stylu do tekstu w programie Word

Dostosowywanie lub tworzenie nowych stylów w programie Word

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×