Stosowanie etykiet czułości do plików i wiadomości e-mail w pakiecie Office

Uwaga: Ta funkcja wymaga subskrypcji pakietu Office 365 i jest dostępna dla użytkowników i organizacji, dla których administratorzy skonfigurowali etykiety wrażliwości i włączyły funkcję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie etykiet wrażliwości oraz sposobu, w jaki etykiety literowe działają w aplikacjach pakietu Office . Ponadto jeśli Twoja organizacja ma etykiety czułe skonfigurowane w portalu usługi Azure Information Protection, muszą zostać zmigrowane, aby można było z nich korzystać w aplikacjach pakietu Office.

Etykiety wrażliwości można zastosować do plików i wiadomości e-mail dla zachowania ich zgodności z zasadami ochrony informacji w Twojej organizacji.

 1. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję czułość.

  Przycisk czułość

  Ważne: Charakter nie jest widoczny, jeśli Twoje konto pakietu Office nie jest kontem służbowym z przypisaną licencją na aplikację E3 lub E5 w pakiecie Office 365, jeśli administrator nie skonfigurował żadnych etykiet dotyczących charakteru i nie włączył tej funkcji lub jeśli usługa Azure Information Protection Klient nie działa w pakiecie Office.

 2. Wybierz etykietę czułości dotyczącą pliku lub wiadomości e-mail.

  Menu rozwijane etykieta czułości

  Uwaga: Jeśli Twoja organizacja skonfigurował witrynę sieci Web, aby dowiedzieć się więcej o etykietach wrażliwości, zobaczysz również więcej informacji...

Aby usunąć etykietę czułości, która została już zastosowana do pliku, usuń zaznaczenie tej etykiety z menu czułość .

 1. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję czułość.

  Ikona czułości

  Ważne: Czułość nie jest widoczna, jeśli Twoje konto pakietu Office nie jest kontem służbowym z przypisaną licencją E3 lub E5 pakietu Office 365 lub jeśli administrator nie skonfigurował żadnych etykiet dotyczących charakteru i nie włączył tej funkcji.

 2. Wybierz etykietę czułości dotyczącą pliku lub wiadomości e-mail.

  Przycisk czułość z wyświetlonymi opcjami czułości

  Uwaga: Jeśli Twoja organizacja skonfigurował witrynę sieci Web, aby dowiedzieć się więcej o etykietach wrażliwości, zobaczysz również więcej informacji...

Aby usunąć etykietę czułości, która została już zastosowana do pliku, usuń zaznaczenie tej etykiety z menu czułość .

Word, Excel i PowerPoint

 1. Na tablecie z systemem Android wybierz kartę Narzędzia główne (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona), a następnie wybierz pozycję czułość.

  Na telefonie z systemem Android wybierz ikonę edytuj Ikona Edytuj u góry ekranu, aby rozwinąć Wstążkę. Na karcie Narzędzia główne przewiń w dół, a następnie wybierz pozycję czułość.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk czułość w pakiecie Office dla systemu Android

  Ważne: Czułość nie jest widoczna, jeśli Twoje konto pakietu Office nie jest kontem służbowym z przypisaną licencją E3 lub E5 pakietu Office 365 lub jeśli administrator nie skonfigurował żadnych etykiet dotyczących charakteru i nie włączył tej funkcji.

 2. Wybierz etykietę czułości dotyczącą pliku.

  Zrzut ekranu przedstawiający etykiety wrażliwości w pakiecie Office dla systemu Android

  Uwaga: Jeśli Twoja organizacja skonfigurował witrynę sieci Web, aby dowiedzieć się więcej o etykietach wrażliwości, zobaczysz również więcej informacji...

Aby usunąć etykietę czułości, która została już zastosowana do pliku, usuń zaznaczenie tej etykiety z menu czułość .

Outlook

 1. Podczas redagowania wiadomości e-mail wybierz pozycję Ikona Pokaż więcej w programie Outlook Mobile .

 2. Wybierz pozycję Dodaj czułość lub Edytuj czułość.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Dodaj czułość w programie Outlook dla systemu Android

 3. Wybierz etykietę czułości odpowiednią dla wiadomości e-mail.

  Zrzut ekranu przedstawiający etykiety wrażliwości w programie Outlook dla systemu Android

Aby usunąć etykietę czułości, która została już zastosowana do wiadomości e-mail, wybierz pozycję Edytuj czułość , a następnie wybierz pozycję Usuń.

Word, Excel i PowerPoint

 1. Na tablecie iPad wybierz kartę Narzędzia główne (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona), a następnie wybierz pozycję czułość.

  Na telefonie iPhone wybierz ikonę edytuj Ikona Edytuj ą u góry ekranu, aby rozwinąć Wstążkę. Na karcie Narzędzia główne przewiń w dół, a następnie wybierz pozycję czułość.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk czułość w pakiecie Office dla systemu iOS

  Ważne: Czułość nie jest widoczna, jeśli Twoje konto pakietu Office nie jest kontem służbowym z przypisaną licencją E3 lub E5 pakietu Office 365 lub jeśli administrator nie skonfigurował żadnych etykiet dotyczących charakteru i nie włączył tej funkcji.

 2. Wybierz etykietę czułości dotyczącą pliku.

  Zrzut ekranu przedstawiający etykiety wrażliwości w pakiecie Office dla systemu iOS

  Uwaga: Jeśli Twoja organizacja skonfigurował witrynę sieci Web, aby dowiedzieć się więcej o etykietach wrażliwości, zobaczysz również więcej informacji... pola.

Aby usunąć etykietę czułości, która została już zastosowana do pliku, usuń zaznaczenie tej etykiety z menu czułość .

Outlook

 1. Podczas redagowania wiadomości e-mail wybierz pozycję Menu przepełnienia w aplikacji Outlook Mobile .

 2. Wybierz pozycję Dodaj czułość lub Edytuj czułość.

  Edytowanie czułości w aplikacji Outlook Mobile

 3. Wybierz etykietę czułości odpowiednią dla wiadomości e-mail.

  Zrzut ekranu przedstawiający etykiety wrażliwości w programie Outlook dla systemu iOS

Aby usunąć etykietę czułości, która została już zastosowana do wiadomości e-mail, wybierz pozycję Edytuj czułość , a następnie wybierz pozycję Usuń.

Outlook

 1. Podczas redagowania wiadomości e-mail wybierz pozycję czułość.

  Przycisk czułość w aplikacji Outlook dla sieci Web

  Ważne: Czułość nie jest widoczna, jeśli Twoje konto pakietu Office nie jest kontem służbowym, a administrator nie skonfigurował żadnych etykiet dotyczących charakteru i nie włączył tej funkcji. 

 2. Wybierz etykietę czułości odpowiednią dla wiadomości e-mail.

  Przycisk czułość z opcjami czułości w aplikacji Outlook dla sieci Web

  Uwaga: Jeśli Twoja organizacja skonfigurował witrynę sieci Web, aby dowiedzieć się więcej o ich etykietach czułości, zobaczysz również opcję Dowiedz się więcej .

Aby usunąć etykietę czułości, która została już zastosowana do wiadomości e-mail, usuń zaznaczenie jej z menu czułość .

Word, Excel, PowerPoint

Uwaga: Czułość etykietowania w programach Word, Excel i PowerPoint jest teraz dostępna dla organizacji, które w celu włączenia etykiet wrażliwości dla plików pakietu Office w programie SharePoint i usłudze OneDrive (wersja Preview).

 1. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję czułość.

  Przycisk czułość w pakiecie Office w sieci Web

  Ważne: Czułość nie jest widoczna, jeśli Twoje konto pakietu Office nie jest kontem służbowym z przypisaną licencją E3 lub E5 pakietu Office 365 lub jeśli administrator nie skonfigurował żadnych etykiet dotyczących charakteru i nie włączył tej funkcji.

 2. Wybierz etykietę czułości dotyczącą pliku.

  Przycisk czułość i menu rozwijane w pakiecie Office w sieci Web

  Uwaga: Jeśli Twoja organizacja skonfigurował witrynę sieci Web, aby dowiedzieć się więcej o ich etykietach czułości, zobaczysz również opcję Dowiedz się więcej .

Aby usunąć etykietę czułości, która została już zastosowana do pliku, usuń zaznaczenie tej etykiety z menu czułość .

Co się dzieje po skonfigurowaniu etykiety wrażliwości?

Po skonfigurowaniu etykiety wrażliwości, jej ustawienia zostaną powiązane z dokumentem lub wiadomością e-mail, nawet jeśli zostaną one udostępnione pomiędzy urządzeniami, aplikacjami i usługami w chmurze. Stosowanie etykiet wrażliwości może również skutkować zastosowaniem zmian w dokumencie lub e-mail zgodnie z konfiguracją Twojej organizacji, takich jak:

 • Szyfrowanie przy użyciu Zarządzania prawami do informacji, może być stosowane do dokumentu lub wiadomości e-mail

 • W dokumencie lub wiadomości e-mail mogą wyświetlać się nagłówek i stopka.

 • Znak wodny może pojawić się w dokumencie

Uwaga: Jeśli nie masz uprawnień do zmieniania lub usuwania etykiety oznaczającej charakter, nie możesz tego robić, korzystając z komunikatu o błędzie w większości aplikacji. W innych aplikacjach, takich jak Outlook Mobile, etykiety literowe zostaną wyłączone.

Uzasadnianie zmian dotyczących zmian wrażliwości

Administrator Twojej sieci może nakładać reguły, które wymagają podania uzasadnienia przed zmianą ustawień wrażliwości z poziomu wyższego na niższy. W tej konfiguracji, w momencie wyboru niższego poziomu wrażliwości, może być wyświetlony monit o podanie wyboru przyczyny lub o podanie własnego uzasadnienia.

Uwaga: Użytkownik zostanie poproszony o Wyjustowanie zmian tylko raz po otwarciu dokumentu lub wysłaniu odpowiedzi na wiadomość e-mail. Po jego wprowadzeniu kolejne zmiany nie będą wymagały uzasadnienia do momentu zamknięcia i ponownego otwarcia dokumentu lub wiadomości e-mail.

Etykieta treści wrażliwych obniży poziom klasyfikacji w aplikacji Word dla komputerów Mac

Jakie funkcje etykietowania jest obsługiwane w pakiecie Office?

Aby uzyskać aktualną listę funkcji etykietowania wrażliwości obsługiwanych w aplikacjach pakietu Office na różnych platformach, zobacz jakie funkcje obsługi etykiet są obsługiwane w pakiecie Office już dzisiaj?

Zobacz też

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×