Sprawdzanie, zwracanie i przesyłanie zadań w pętli informacji zwrotnych

Sprawdzanie, zwracanie i przesyłanie zadań w pętli informacji zwrotnych

Każdy nauczyciel ma własny sposób przekazywania informacji zwrotnych. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że zaangażowanie i nauka często wymagają ciągłego tworzenia brudnopisów, nanoszenia poprawek i przesyłania poprawionych wersji, dlatego opracowaliśmy usługę Microsoft Teams Assignments tak, by odzwierciedlała funkcjonowanie rzeczywistej klasy szkolnej. Procesy przesyłania, sprawdzania i zwracania prac uwzględniają takie sytuacje, jak:

 • Cofanie przesyłania — gdy uczeń chce poprawić swoją pracę przesłaną przed terminem.

 • Zwracanieponowne przesyłanie — gdy nauczyciel zwraca uczniowi pracę przed terminem i prosi o jej uzupełnienie lub sprawdzenie, umożliwiając mu ponowne oddanie zadania.

 • Możliwość przesyłania zadań po terminie — gdy nauczyciel oddaje pracę i pozwala uczniom na przesłanie uzupełnień i poprawek po upływie terminu.

 • Pola wyboru — pozwalające na oddawanie i ocenianie prac stopniowo (zamiast wszystkich naraz).

 • Panel informacyjny — pozwalający na monitorowanie zaangażowania uczniów w zadanie dzięki licznikowi pokazującemu, ilu uczniów wyświetliło szczegóły zadania lub przesłało swoją pracę.

Sprawdzanie i zwracanie zadań

 1. Przejdź do kanału Ogólne w danej klasie, a następnie wybierz pozycję Zadania. 

  Wskazówkazadanie można wyszukać na pasku wyszukiwania według słowa kluczowego. 

 2. Przejdź do zadania, które chcesz sprawdzić, i wybierz je. Następnie wybierz opcję Review (Sprawdź).

  Wybierz pozycję Sprawdzanie.

 3. Wyświetlanie szczegółowych informacji o postępach uczniów:

  Wyświetl listę uczniów, których prace chcesz sprawdzić.

Panel informacyjny

Zawiera dane o tym, ilu uczniów wyświetliło zadanie i przesłało już swoją pracę, a także ile prac pozostało do sprawdzenia.

Na pulpicie informacyjnym wyświetlane są dane o tym, ilu uczniów zobaczyło zadanie, ilu przesłało swoją pracę i ile prac pozostało do sprawdzenia.

Name (Imię i nazwisko)

Obok imienia i nazwiska każdego ucznia znajduje się pole wyboru, dzięki czemu można wybrać uczniów, którym chcesz zwrócić pracę. Pole wyboru na samej górze pozwala zaznaczyć imiona i nazwiska wszystkich uczniów. Uczniów można też sortować alfabetycznie (rosnąco lub malejąco) przy użyciu strzałki.

Student work (Praca ucznia)

Tutaj są dołączone wszystkie dokumenty, które mają przesłać uczniowie. Wybierz dokument, aby wyświetlić go w trybie pełnoekranowym.

Status

Znacznik daty i godziny przesłania ostatniej pracy przez ucznia. Jeśli praca została przesłana po terminie, widoczne jest powiadomienie Late (Opóźniona). Uczniowie, którzy nie przesłali pracy, są oznaczeni jako Not turned in (Nieprzesłane). Obok ucznia, któremu zadanie zostało już zwrócone, widać komunikat Returned (Zwrócono).

5. Wybierz pole w obszarze Feedback (Informacja zwrotna), aby dodać komentarz dla ucznia.

Dodaj informacje zwrotne lub oceny.

6. Dodaj punkty, jeśli za dane zadanie należą się punkty. Na przykład: 3.7/4.0 lub 88/100.

7. Zaznacz górne pole wyboru, aby zwrócić prace wszystkim uczniom, lub zaznacz pola wyboru obok imion i nazwisk poszczególnych uczniów.

8.  Wybierz pozycję Return (Zwróć). Wybrani uczniowie otrzymają powiadomienie, że ich zadanie zostało zwrócone.

Aktualizowanie informacji zwrotnej i ponowne zwracanie zadań

Jeśli po zwróceniu zadania uczniowie zostali poproszeni o powtórne przesłanie poprawionego zadania, otwórz je ponownie i wybierz opcję Review (Sprawdź). W wierszu ucznia zobaczysz zaktualizowany znacznik daty i godziny. Powtórz czynności opisane powyżej, aby zaktualizować informację zwrotną i ponownie zwrócić zadanie.

Aby zezwolić na przesyłanie zadań po terminie, przełącz opcję Late turn-in allowed (Przesyłanie zadań po terminie dozwolone) na Yes (Tak). Jeśli nie przyjmujesz już prac z danego zadania, przełącz tę opcję z powrotem na No (Nie).


Włącz możliwość przesyłania prac po terminie.

Porady: 

 • Aby sprawdzać zadania w trybie pełnoekranowym, wybierz dokument przesłany przez ucznia i przy użyciu strzałek poruszaj się między uczniami. Wprowadzone informacje zwrotne i punkty zostaną zapisane automatycznie. Dokumenty przesłane przez uczniów możesz otwierać i wyświetlać w trybie pełnoekranowym w programach OneNote Online, Word Online, PowerPoint Online lub Excel Online.

 • Wybierz dokument do edytowania w trybie pełnoekranowym.

Przesyłanie i sprawdzanie pracy jako uczeń

Aby przesłać zadanie, wybierz jego kartę. W zależności od stanu zadania możesz przesłać swoją pracę na czas, po terminie lub przesłać poprawioną pracę.

 1. Przejdź do kanału Ogólne w pożądanych zajęciach, a następnie wybierz opcję Zadania. Możesz również użyć paska wyszukiwania, aby znaleźć zadanie za pomocą słów kluczowych.

 2. Twoje zadania są wyświetlane jako karty uporządkowane według dnia, w którym przypada termin ich wykonania. Wybierz dowolną kartę zadania, aby je otworzyć i wyświetlić jego szczegóły. 

  Wskazówka: aby przejść do trybu pełnoekranowego, kliknij ikonę Rozwiń (ukośną strzałkę dwukierunkową).

 3. Jeśli nauczyciel wyznaczył dokument do oddania lub masz inne pliki do dołączenia do tego zadania, wybierz opcję +Dodaj i prześlij plik. Możesz pracować na plikach programów pakietu Office bezpośrednio na tym ekranie – nie musisz opuszczać aplikacji.

 4. Jeśli przesyłasz zadanie po raz pierwszy przed terminem, wybierz opcję Turn in (Prześlij). Zobaczysz znacznik daty i godziny przesłania zadania.

  Aby otworzyć zadanie i wyświetlić więcej szczegółów, wybierz kartę zadania.

Inne opcje przesyłania prac:

Undo turn in (Cofnij przesyłanie)                                         

Możesz wycofać przesłane już zadanie, aby wprowadzić w nim zmiany przed terminem jego oddania. 

Turn in again (Prześlij ponownie)                                               

Służy do przesyłania prac po wprowadzeniu poprawek w zadaniu, które zostało już wcześniej przesłane. Na przykład: nauczyciel zwrócił pracę i poprosił o wprowadzenie zmian albo chcesz poprawić pracę przed terminem.

Turn in late (Prześlij po terminie)

Gdy przesyłasz pracę po upływie terminu wykonania zadania. Oznacza to, że nauczyciel zezwala na przesyłanie zadań po terminie. W ten sposób możesz przesłać zadanie po raz pierwszy lub przesłać poprawione zadanie zwrócone przez nauczyciela.

Not turned in (Nieprzesłane)

Nauczyciel nie przyjmuje już przesyłanych prac z danego zadania i nie możesz oddać swojej pracy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×