Sprawdzanie zgodności z siecią Web: błędy relacji i odnośników

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera listę relacji i odnośników błędy, które mogą wystąpić podczas uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności, a informacje, które mogą ułatwić rozwiązywanie błędów.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat błędów sprawdzania zgodności, zobacz artykuł Sprawdzanie zgodności z siecią Web: błędy ogólne.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Tekst błędu    Typ danych kolumny jest niezgodny z odnośnikami sieci web.

Znaczenie    Typ danych pola odnośnika wskazanej nie jest obsługiwany w sieci Web.

Co należy zrobić    Upewnij się, że pole odnośnika jest jednym z następujących typów danych obsługiwanych:

  • Pojedynczy wiersz tekstu

  • Data/Godzina

  • Liczba

  • Pole obliczeniowe zwracające pojedynczy wiersz tekstu

Początek strony

ACCWeb105001

Tekst błędu    Powiązane kolumny odnośnika musi być kluczem podstawowym w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Kolumna związana pola odnośnika wskazanej nie jest klucza podstawowego tabeli odnośników docelowej.

Co należy zrobić    Ponowne tworzenie pola odnośnika przy użyciu Kreatora odnośników. Określ kolumny klucza podstawowego tabeli odnośników docelowej, jak w kolumnie powiązanej.

Początek strony

ACCWeb105002

Tekst błędu    Źródła wierszy odnośnika musi być wykonane instrukcji SQL z jednej tabeli i pola tabeli określonej w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Co najmniej jedną z następujących warunków jest spełniony:

  • W kwerendzie wyszukiwanie wskazanej użyto więcej niż jednej tabeli lub kwerendy jako źródła danych.

  • Nie zaznaczono wyraźnie kolumn używanych w kwerendzie.

Co należy zrobić    Ponownie utworzyć odnośnik, upewniając się, że:

  • Wyszukiwanie używa jednej tabeli zgodne sieci web jako źródła danych.

    Porada: Wszystkie tabele, których nie jest zgodny z siecią web należy został utworzony wiersza w tabeli problemy zgodności z sieci Web podczas korzystania z funkcji Sprawdzanie zgodności.

  • Kwerendy wyszukiwania określa każde pole jawnie (to znaczy, nie należy używać wybierz *).

Początek strony

ACCWeb105003

Tekst błędu    Wielokolumnowe z wiersza źródła typ z listy wartości należy powiązać "Kol1" w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Wskazanej odnośnika wieloma kolumnami nie jest powiązany z Kol1.

Co należy zrobić    Aby ponownie utworzyć pole odnośnika, należy użyć Kreatora odnośników. Upewnij się, powiązać Kol1 wyszukiwania wartości.

Początek strony

ACCWeb105004

Tekst błędu    Wyszukiwanie listy wartości musi zawierać co najmniej jeden wiersz danych w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Listy wartości do wskazanej wyszukiwania jest puste i dlatego nie jest zgodny z sieci Web.

Co należy zrobić    Wprowadź co najmniej jeden wiersz danych na liście wartości dla pola odnośnika.

Początek strony

ACCWeb105005

Tekst błędu    Listy wartości z wartościami pustymi są niezgodne z sieci Web.

Znaczenie    Dzieje się tak, gdy brakuje wartości kolumny w jednym wierszu wyszukiwania wartości. To jest niezgodny z sieci web.

Co należy zrobić    Upewnij się, że podano pola w jednym wierszu listy wartości. Albo użyć widoku projektu, aby ustawić to źródło wierszy lub za pomocą Kreatora odnośników. (Na karcie pola w grupie Właściwości kliknij przycisk Modyfikuj wyszukiwanie ).

Początek strony

ACCWeb105006

Tekst błędu    Nie można odnaleźć tabeli dla źródła wiersza odnośnika.

Znaczenie    Tabeli określonej jako źródło wierszy wskazanej wyszukiwania nie istnieje.

Co należy zrobić    Określ źródło prawidłowy wiersz do wyszukiwania. Za pomocą Kreatora odnośników do odtworzenia wyszukiwania.


Tekst błędu    Instrukcje SQL zawierające wyniki kolumn obliczeniowych dla źródeł wierszy odnośników są niezgodne z sieci Web.

Znaczenie    Pole odnośnika wskazanej ma wyrażenia w jego źródło wierszy, dlatego nie jest zgodny z sieci web. Na przykład poniższy nie jest źródłem prawidłowy wiersz dla pola odnośnika w sieci web: Wybierz ([Imię] & "" & [Nazwisko]) z kontaktów;

Co należy zrobić    Należy rozważyć utworzenie kolumny obliczeniowej w tabeli podstawowej, a następnie ponowne utworzenie pola odnośnika.

Początek strony

ACCWeb105007

Tekst błędu    Źródła wierszy odnośnika mogą jednej tabeli w celu zachowania zgodności z siecią Web tylko jest odwołanie.

Znaczenie    Źródło wierszy dla pola odnośnika wskazanej zawiera wiele tabel.

Co należy zrobić    Za pomocą Kreatora odnośników odtworzenie wyszukiwania, tak aby odwołuje się tylko jedną tabelę. Może być konieczna zmiana modelu danych.

Początek strony

ACCWeb105008

Tekst błędu    Włącz więzy integralności musi być wartość FAŁSZ, jeśli Zezwalaj na wiele wartości ma wartość PRAWDA wyszukiwanie.

Znaczenie    Pole odnośnika wskazanej pozwala na wiele wartości, ale relacji, które go modeli wymusza więzy integralności, która wymaga pojedynczej wartości do wyszukiwania.

Co należy zrobić    Usuń więzy integralności dla relacji lub ponownie utworzyć pole odnośnika, bez zezwolenia na wiele wartości.

Początek strony

ACCWeb105009

Tekst błędu    Ogranicz do listy musi być wartość PRAWDA, jeśli Zezwalaj na wiele wartości ma wartość PRAWDA.

Znaczenie    Właściwość odnośnika Ogranicz do listy jest ustawiona na wartość FAŁSZ dla pola wskazanej, ale zezwalaj na wiele wartości jest ustawiona na PRAWDA.

Co należy zrobić    Ustawianie limitu właściwość lista dla pola odnośnika do wartości PRAWDA; lub wartość Zezwalaj na wiele wartości False.

Początek strony

ACCWeb105010

Tekst błędu    Odnośniki wymagają skojarzonej relacji, w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Pole odnośnika wskazanej nie ma skojarzonej relacji.

Co należy zrobić    Tworzenie relacji między pola odnośnika i pola, którego dotyczy.

Początek strony

ACCWeb105011

Tekst błędu    Instrukcja SQL źródła wiersza odnośnika musi zawierać źródła tabeli pole klucza podstawowego i to pole musi być powiązane kolumny.

Znaczenie    Kwerendy dla pola odnośnika wskazanej nie zawiera klucz podstawowy z tabeli źródłowej i dlatego nie comatible z sieci web.

Co należy zrobić    Aby ponownie utworzyć pole odnośnika, należy użyć Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb105012

Tekst błędu    Instrukcja SQL dla źródła wiersza odnośnika jest niezgodny z sieci Web.

Znaczenie    Instrukcja SQL źródło wierszy pola odnośnika wskazanej albo został utworzony do źle lub jest niezgodny z sieci Web dla różnych powodów, takich jak zawiera nieobsługiwany operator SQL.

Co należy zrobić    Aby ponownie utworzyć pole odnośnika, należy użyć Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb105014

Tekst błędu    Tabele z kolumn odnośników musi mieć klucz podstawowy i klucz podstawowy, musi być długi typ danych.

Znaczenie    Wyszukiwanie klucza obcego tabeli docelowej lub klucza podstawowego tabeli źródło nie jest całkowita długa lub obie.

Co należy zrobić    Upewnij się, że zarówno źródłowej i docelowej pól odnośników są liczby całkowite długie. Można tworzyć nowe pola w tym celu.

Początek strony

ACCWeb105015

Tekst błędu    Odnośnik musi być typu "| 0" lub "| 1' w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Pole odnośnika wskazanej odwołuje się do listy pól jako źródło wierszy.

Co należy zrobić    Aby ponownie utworzyć pole odnośnika, należy użyć Kreatora odnośników. Może być konieczna zmiana modelu danych.

Początek strony

ACCWeb105016

Tekst błędu    Relacje, które nie są skojarzone z pola odnośnika prawidłowe są niezgodne z sieci Web.

Znaczenie    Relacji nie jest obsługiwane za pomocą pola wyszukiwania i dlatego nie jest zgodny z bazy danych sieci web.

Co należy zrobić    Tworzenie pola odnośnika między powiązanych tabel. Tworzenie odnośnika za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb105017

Tekst błędu    Typ danych wyniku kolumny obliczeniowej wyszukiwania musi być tekstu w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Pierwsza kolumna wyświetlania pola odnośnika wskazanej zawiera kolumnę obliczeniową o typie danych inny niż tekst.

Co należy zrobić    Zmienianie typu danych pola obliczeniowego do tekstu, lub ponownie utworzyć pole odnośnika i wybierz inną przede wszystkim wyświetlenie kolumny.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×