Sprawdzanie zgodności z siecią Web: błędy ogólne

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po uruchomieniu narzędzie sprawdzania zgodności, wszystkie błędy są przechowywane w tabeli, problemy ze zgodnością sieci Web. W tym temacie wyjaśniono, ogólnie, jak radzić sobie z błędami wymienione w tabeli sieci Web problemy ze zgodnością i udostępnia również pomoc w ogólnych błędów, które mogą być wyświetlane na liście.

Uwaga: Przyczyną wielu błędów sprawdzania zgodności jest obecność obiektów lub ustawień dostępnych tylko na komputery stacjonarne (zwanych także „klienckimi”) w bazie danych, która ma zostać opublikowana w sieci Web.

Omówienie

ACCWeb102000

ACCWeb102001

ACCWeb102002

ACCWeb102004

ACCWeb102008

ACCWeb102011

ACCWeb102013

ACCWeb102014

ACCWeb102015

ACCWeb102016

ACCWeb102017

ACCWeb106004

Omówienie

Po uruchomieniu funkcji sprawdzania zgodności tworzona jest tabela zawierająca wszelkie napotkane błędy. Oto przykładowa tabela z wyświetlonym błędem:

Tabela Problemy zgodności z siecią Web

Komunikat o błędzie na liście wskazuje, że kolumny tabela2 ma typ danych, który jest niezgodny z sieci Web.

Struktura tego artykułu

W tym i innych sieci Web zgodności wyboru błędu tematy każdego błędu znajduje się w następującym formacie:

Tekst błędu    Wartość pola Opis wiersza w tabeli sieci Web problemy ze zgodnością.

Znaczenie    Dodatkowe informacje pomocne w zrozumieniu problemu.

Co należy zrobić    Zalecane rozwiązanie dla błędu.

Początek strony

ACCWeb102000

Nazwa obiektu tekst błędu    zależy od nazwy obiektu obiektu klienta.

Znaczenie    Wskazany obiekt sieci Web jest oparty na innym obiekcie niebędącym obiektem sieci Web. Oto kilka przykładów:

  • Formularz sieci Web, w którym są wyświetlane informacje z kwerendy klienta

  • Formularz sieci Web zawierający przycisk, który można kliknąć w celu utworzenia raportu klienta

Obiekt sieci Web nie będzie działał prawidłowo w sieci Web, dopóki zależność od obiektu klienta nie zostanie usunięta.

Co należy zrobić    Należy usunąć odwołanie do obiektu klienta. Można również utworzyć ponownie obiekt klienta jako obiekt sieci Web i zamienić odwołanie do obiektu klienta na odwołanie do nowego obiektu sieci Web.

Początek strony

ACCWeb102001

Tekst błędu    Wartość właściwości zawiera co najmniej jeden znak niezgodny z siecią Web.

Znaczenie    Nazwa obiektu lub nazwa formantu jest nieprawidłowa i nie może zostać użyta w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy upewnić się, że nazwa obiektu nie narusza żadnej z poniższych reguł:

  • Nazwa nie może zawierać kropki (.), wykrzyknika (!), nawiasów kwadratowych ([]), spacji wiodącej ani znaków niedrukowanych, takich jak powrót karetki

  • Nazwa nie może zawierać żadnego z następujących znaków: / \ : * ? "" < > | # <TAB> { } % ~ &

  • Nazwa nie może rozpoczynać się od znaku równości (=)

  • Nazwa może mieć długość od 1 do 64 znaków

Początek strony

ACCWeb102002

Nazwa obiektu tekst błędu    zależy od nazwy obiektu, który nie istnieje.

Znaczenie    Wskazany obiekt sieci Web jest oparty na innym obiekcie niebędącym obiektem sieci Web. Oto kilka przykładów:

  • Formularz sieci Web, w którym są wyświetlane informacje z kwerendy klienta

  • Formularz sieci Web zawierający przycisk, który można kliknąć w celu utworzenia raportu klienta

Obiekt sieci Web nie będzie działał prawidłowo w sieci Web, dopóki zależność od obiektu klienta nie zostanie usunięta.

Co należy zrobić    Należy usunąć odwołanie do obiektu klienta. Można również ponownie utworzyć obiekt klienta jako obiekt sieci Web i zamienić odwołanie do obiektu klienta na odwołanie do nowego obiektu sieci Web.

Początek strony

ACCWeb102004

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być wartość domyślna w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Tylko wartość domyślna wskazanej właściwości jest obsługiwana w bazach danych sieci Web.

Co należy zrobić    Należy zastąpić bieżącą wartość wskazanej właściwości wartością domyślną dla tej właściwości.

Początek strony

ACCWeb102008

Nazwa obiektu tekst błędu    zależy od nazwy obiektu, który jest niezgodny z sieci Web.

Znaczenie    Pierwszy obiekt odwołuje się do drugiego obiektu, ale drugi obiekt nie będzie dostępny w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy usunąć odwołanie do drugiego obiektu lub zastąpić je odwołaniem do innego obiektu, który jest zgodny z siecią Web.

Początek strony

ACCWeb102011

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Wskazana właściwość musi mieć wskazaną wartość w bazie danych sieci Web.

Co należy zrobić    Należy zmienić wartość właściwości na wskazaną wartość.

Początek strony

ACCWeb102013

Tekst błędu    Wartość właściwości nie może być pusta, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Wskazana właściwość musi mieć jakąś wartość, aby mogła działać w bazie danych sieci Web.

Co należy zrobić    Należy przypisać wartość do właściwości.

Początek strony

ACCWeb102014

Tekst błędu    Bazy danych objęte kontrolą kodu źródłowego są niezgodne z siecią Web.

Znaczenie    Baza danych, która ma zostać opublikowana, jest objęta kontrolą kodu źródłowego. Takie ustawienie nie jest obsługiwane w bazie danych sieci Web.

Co należy zrobić    Kompaktowanie i naprawianie bazy danych, aby go usunąć z kontroli kodu źródłowego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz ułatwia zapobieganie problemów pliku bazy danych przy użyciu kompaktowania i naprawiania.

Początek strony

ACCWeb102015

Tekst błędu    Długość ciągu wartości właściwości może być dłuższa niż liczba całkowita.

Znaczenie    Wskazana właściwość ma zbyt długą wartość ciągu. Dzieje się tak zwykle w przypadku nazw formantów (maksymalna długość 255), podpisów etykiet lub przycisków (maksymalnie 2048), znaczników (2048), opisów (2048), tekstów etykietek narzędzi (255), nazw obiektów (255) oraz nazw obrazów (255).

Co należy zrobić    Należy skrócić wartość ciągu. Te właściwości znajdują się zazwyczaj w arkuszu właściwości formularza lub raportu.

Początek strony

ACCWeb102016

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być formularzem lub raportem zgodnym z siecią Web, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Wskazany podformularz lub podraport nie jest zgodny z siecią Web.

Co należy zrobić    Należy usunąć podformularz lub podraport lub zastąpić go wersją zgodną z siecią Web.

Początek strony

ACCWeb102017

Tekst błędu    Anulowano sprawdzanie zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Jeśli sprawdzanie zgodności nie zostało anulowane, może chodzić o jedną z następujących sytuacji:

  • Baza danych jest tylko do odczytu.

  • Nie wszystkie obiekty są zamknięte.

Co należy zrobić    Należy zamknąć wszelkie otwarte obiekty bazy danych i ponownie uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności. Jeśli żadne obiekty nie są otwarte lub problem się powtarza, należy sprawdzić, czy plik bazy danych jest plikiem tylko do odczytu.

Początek strony

ACCWeb106004

Obiekt tekst błędu    są niezgodne z sieci Web.

Znaczenie    Wskazany obiekt jest stroną dostępu do danych i nie może zostać opublikowany.

Co należy zrobić    Należy usunąć wszystkie strony dostępu do danych z bazy danych, która ma zostać opublikowana w sieci Web.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×