Sprawdzanie zgodności z siecią Web: błędy makr

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przed opublikowaniem usługi Microsoft Access 2010 jako aplikacji sieci Web, należy uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności, aby upewnić się, że baza danych jest zgodne jako bazy danych sieci Web. Jeśli narzędzie sprawdzania zgodności znajdzie wszystkie problemy ze zgodnością z makrami w bazie danych, będzie wyświetlany komunikat o błędzie makra, że należy rozwiązać przed opublikowaniem bazy danych w sieci Web.

W tym artykule opisano pięć warunków możliwe makra, które mogą wystąpić w aplikacji Access 2010 może spowodować komunikaty o błędach makra, która zawiera informacje ułatwiające naprawianie błędu.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat błędów sprawdzania zgodności zobacz artykuł ogólnych błędów sprawdzanie zgodności z siecią Web.

Znajdowanie i naprawianie błędu makra ACCWeb104000

Makra jest niezgodny z sieci Web

Argument makra jest niezgodny z siecią Web

Wartość argumentu makra jest niezgodny z sieci Web

"| 0" makra jest niezgodny z sieci Web

Makro jest niezgodne z siecią Web

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie ACCWeb104000 zawierający tekst Makro jest niezgodne z siecią Web, należy sprawdzić, czy aplikacja programu Access zawiera któreś z poniższych makr, a następnie należy to makro usunąć:

 • DodajMenu

 • ZastosujFiltr

 • ZastosujUporządkujWedług

 • SygnalizujDźwiękiem

 • KopiujBazęDanych

 • KopiujObiekt

 • UsuńObiekt

 • WyświetlKlepsydrę

 • Echo

 • WyślijObiektBazyDanychPocztąEmail

 • ZnajdźNastępnyRekord

 • ZnajdźRekord

 • PrzejdźDoStrony

 • ImportEksportDanych

 • ZablokujOkienkoNawigacji

 • MaksymalizujOkno

 • MinimalizujOkno

 • PrzenieśOknoIZmieńRozmiar

 • PrzejdźDo

 • OtwórzStronęDostępuDoDanych

 • OtwórzDiagram

 • OtwórzFunkcję

 • OtwórzModuł

 • OtwórzKwerendę

 • OtwórzPrzechowywanąProcedurę

 • OtwórzTabelę

 • OtwórzWidok

 • WyprowadźDo

 • Wydruk

 • Zakończ

 • ZmieńNazwę

 • OdświeżObiekt

 • Przywróć

 • UruchomAplikację

 • UruchomPolecenie (wszystkie opcje inne niż CofnijZmianyRekordu, ZapiszRekord i UsuńRekord)

 • UruchomKod

 • UruchomZapisanąOperacjęImportowania/Eksportowania

 • UruchomSQL

 • WyszukajRekord

 • WybierzObiekt

 • WyślijKlawisze

 • UstawWyświetlaneKategorie

 • UstawElementMenu

 • UstawWartość

 • UstawOstrzeżenia

 • PokażPasekNarzędzi

 • PracaKrokowa

 • TransferListyProgramuSharePoint

 • TransportArkusza

 • TransferBazyDanychSQL

 • TransportTekstu

Używanie właściwej akcji makra

Po usunięciu niewłaściwej akcji makra można użyć odpowiedniej akcji makra z poniższej listy:

 • UstawUporządkujWedług

 • PrzejdźDo

 • WyczyśćBłądMakra

 • ZamknijOkno

 • UsuńRekord-UruchomPolecenie

 • PrzejdźDoFormantu

 • PrzejdźDoRekordu

 • OknoKomunikatu

 • PrzyBłędzie

 • OtwórzFormularz

 • OtwórzRaport

 • OdświeżRekord

 • UsuńWszystkieZmienneTymczasowe

 • UsuńZmiennąTymczasową

 • PonówKwerendę

 • UruchomPolecenie (tylko opcje CofnijZmianyRekordu, ZapiszRekord i UsuńRekord)

 • UruchomMakroDanych

 • UruchomMakro

 • ZapiszRekord-UruchomPolecenie

 • UstawFiltr

 • UstawZmiennąLokalną

 • UstawUporządkujWedług

 • UstawWłaściwość

 • UstawZmiennąTymczasową

 • ZatrzymajWszystkieMakra

 • ZatrzymajMakro

 • CofnijZmianyRekordu-UruchomPolecenie

Początek strony

Argument makra jest niezgodny z siecią Web

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie ACCWeb104000 zawierający tekst Argument makra jest niezgodny z siecią Web, należy sprawdzić, czy aplikacja programu Access zawiera któreś z poniższych argumentów makr, a następnie należy je usunąć:

 • ZamknijOkno-Nazwa obiektu

 • ZamknijOkno-Typ obiektu

 • ZamknijOkno-Zapisz

 • PrzejdźDoRekordu-Typ obiektu

 • PrzejdźDoRekordu-Nazwa obiektu

 • PrzejdźDoRekordu-Przesunięcie

 • OknoKomunikatu-SygnalizujDźwiękiem

 • Komunikat

 • OknoKomunikatu-Typ

 • OknoKomunikatu-Tytuł

 • OtwórzFormularz-Nazwa filtru

 • OtwórzFormularz-Widok

 • OtwórzRaport-Nazwa filtru

 • OtwórzRaport-Widok

 • UruchomMakro-Wyrażenie powtarzające

 • UruchomMakro-Liczba powtórzeń

 • UstawFiltr-Nazwa filtru

Początek strony

Wartość argumentu makra jest niezgodna z siecią Web

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie ACCWeb104000 z tekstu błędu, argument makra, czy wartość jest niezgodna z sieci Web, sprawdź czy odwołanie do obiektu lub wyrażenie jest zgodny z sieci Web i usunąć dowolne, które są niezgodne. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu prawidłowych wyrażeń, zobacz Tworzenie wyrażenia.

Początek strony

Makro „|0” jest niezgodne z siecią Web

Może zostać wyświetlony komunikat o błędzie ACCWeb104000 zawierający tekst Makro „|0” jest niezgodne z siecią Web. Należy usunąć niezgodną akcję, argument lub wartość makra z aplikacji sieci Web.

Też usunąć AutoKeys i AutoExec makra z aplikacji, a następnie zastosuj prawidłową makro z listy akcji makra prawidłowe.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×