Sprawdzanie zgodności z siecią Web: błędy makr

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przed opublikowaniem usługi Microsoft Access 2010 jako aplikacji sieci Web, należy uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności, aby upewnić się, że baza danych jest zgodne jako bazy danych sieci Web. Jeśli narzędzie sprawdzania zgodności znajdzie wszystkie problemy ze zgodnością z makrami w bazie danych, będzie wyświetlany komunikat o błędzie makra, że należy rozwiązać przed opublikowaniem bazy danych w sieci Web.

W tym artykule opisano pięć warunków możliwe makra, które mogą wystąpić w aplikacji Access 2010 może spowodować komunikaty o błędach makra, która zawiera informacje ułatwiające naprawianie błędu.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat błędów sprawdzania zgodności zobacz artykuł ogólnych błędów sprawdzanie zgodności z siecią Web.

Znajdź i naprawianie błędów dotyczących makra ACCWeb104000

Makra jest niezgodny z sieci Web

Argument makra jest niezgodny z siecią Web

Wartość argumentu makra jest niezgodny z sieci Web

"| 0" makra jest niezgodny z sieci Web

Makra jest niezgodny z sieci Web

Jeśli zostanie wyświetlony komunikaty o błędach ACCWeb104000 tekstem błąd makra jest niezgodny z sieci Web, sprawdź, czy aplikacja programu Access nie zawiera żadnego z następujących makr, a następnie usuń je:

 • DodajMenu

 • ZastosujFiltr

 • ZastosujUporządkujWedług

 • Sygnał dźwiękowy

 • CopyDatabase

 • KopiujObiekt

 • UsuńObiekt

 • DisplayHourGlassPointer

 • Echo

 • EmailDatabaseObject

 • FindNextRecord

 • ZnajdźRekord

 • GoToPage

 • ImportExportData

 • ZablokujOkienkoNawigacji

 • MaximizeWindow

 • MinimizeWindow

 • MoveAndSizeWindow

 • PrzejdźDo

 • OtwórzStronęDostępuDoDanych (OpenDataAccessPage)

 • OtwórzDiagram

 • OtwórzFunkcję

 • OtwórzModuł (OpenModule)

 • OtwórzKwerendę (OpenQuery)

 • OtwórzPrzechowywanąProcedurę

 • OtwórzTabelę (OpenTable)

 • OtwórzWidok

 • WyprowadźDo

 • Wydruk

 • Quit

 • Zmień nazwę

 • OdświeżObiekt (RepaintObject)

 • Przywracanie

 • UruchomAplikację

 • Akcji UruchomPolecenie (wszystkie opcje niż undoRecord SaveRecord i akcję UsuńRekord)

 • UruchomKod

 • Uruchomzapisanąoperacjęimportowania/eksportowania

 • UruchomSQL

 • WyszukajRekord

 • WybierzObiekt (SelectObject)

 • WyślijKlawisze

 • UstawWyświetlaneKategorie

 • UstawElementMenu

 • UstawWartość

 • UstawOstrzeżenia (SetWarnings)

 • PokażPasekNarzędzi

 • PracaKrokowa

 • Transferlistyprogramusharepoint

 • TransportArkusza

 • TransferBazyDanychSQL

 • TransportTekstu (TransferText)

Za pomocą akcji makra prawidłowe

Po usunięciu nieprawidłowych makr, można wykonać akcję odpowiednie makro z poniższej listy:

 • UstawUporządkujWedług

 • PrzejdźDo

 • WyczyśćBłądMakra

 • CloseWindow

 • Akcji UruchomPolecenie akcję UsuńRekord

 • PrzejdźDoKontrolki

 • PrzejdźDoRekordu

 • MessageBox

 • PrzyBłędzie

 • OtwórzFormularz

 • OtwórzRaport (OpenReport)

 • RefreshRecord

 • Usuńwszystkiezmiennetymczasowe

 • Usuńzmiennątymczasową

 • Requery

 • Akcji UruchomPolecenie (tylko undoRecord, SaveRecord i akcję UsuńRekord)

 • UruchomMakroDanych

 • RunMacro

 • Akcji UruchomPolecenie SaveRecord

 • Zastosuj_filtr

 • UstawZmiennąLokalną

 • UstawUporządkujWedług

 • UstawWłaściwość

 • Ustawzmiennątymczasową

 • ZatrzymajWszystkieMakra

 • ZatrzymajMakro

 • Akcji UruchomPolecenie UndoRecord

Początek strony

Argument makra jest niezgodny z siecią Web

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie ACCWeb104000 tekstem błędu,argument makra jest niezgodny z siecią Web, sprawdź, czy aplikacja programu Access nie zawiera żadnego z następujących argumentów makra, a następnie usuń je:

 • CloseWindow - nazwy obiektu

 • Typ obiektu CloseWindow

 • Zapisz CloseWindow

 • Typ obiektu PrzejdźDoRekordu (GoToRecord)

 • Nazwy obiektów PrzejdźDoRekordu (GoToRecord)

 • Przesunięcie PrzejdźDoRekordu (GoToRecord)

 • MessageBox - dźwięk

 • Komunikat

 • Typ MessageBox

 • Tytuł MessageBox

 • Filtr OtwórzFormularz (OpenForm)

 • Widok OtwórzFormularz nazwy

 • Nazwa filtru OtwórzRaport (OpenReport)

 • Widok OtwórzRaport (OpenReport)

 • Powtórz te czynności UruchomMakro wyrażenia

 • Liczba UruchomMakro i powtarzanie

 • Nazwa filtru Zastosuj_filtr

Początek strony

Wartość argumentu makra jest niezgodny z sieci Web

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie ACCWeb104000 z tekstu błędu, argument makra, czy wartość jest niezgodna z sieci Web, sprawdź czy odwołanie do obiektu lub wyrażenie jest zgodny z sieci Web i usunąć dowolne, które są niezgodne. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu prawidłowych wyrażeń zobacz Tworzenie wyrażenia.

Początek strony

"| 0" makra jest niezgodny z sieci Web

Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie ACCWeb104000 z tekstem błędu "| 0" makra jest niezgodny z siecią Web. Należy usunąć wartość akcji, argument lub makra niezgodne z aplikacji programu Access.

Też usunąć AutoKeys i AutoExec makra z aplikacji, a następnie zastosuj prawidłową makro z listy akcji makra prawidłowe.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×