Przejdź do głównej zawartości

Sprawdzanie zgodności z siecią Web: błędy kwerend

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera listę kwerendy błędy, które mogą wystąpić podczas uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności, a informacje, które mogą ułatwić rozwiązywanie błędów.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat błędów sprawdzania zgodności zobacz artykuł ogólnych błędów sprawdzanie zgodności z siecią Web.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Tekst błędu    Kwerenda jest niezgodny z sieci Web.

Znaczenie    Należy sprawdzić Web problemów ze zgodnością w kwerendzie.

Co należy zrobić    Ponownie utwórz kwerendę przy użyciu projektanta kwerend. Aby uzyskać więcej informacji na temat Tworzenie kwerendy sieci web za pomocą projektanta kwerend zobacz Wprowadzenie do kwerend.

Początek strony

ACCWeb102014

Tekst błędu    SQL jest niezgodny z sieci Web.

Znaczenie    Może być wiele powodów, dlaczego jest wyświetlany następujący błąd. Może być macie jedną z następujących czynności:

 • Odwoływanie się do niezgodnych obiektów sieci web.

 • Odwoływanie się do wyrażeń niezgodne z sieci web.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu wyrażeń zobacz Tworzenie wyrażenia.

Co należy zrobić     Warto rozważyć użycie Projektant kwerendy sieci web do tworzenia kwerend, które są zgodne z siecią web. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących projektowania kwerendy dla sieci Web zobacz Wprowadzenie do kwerend.

Początek strony

ACCWeb103013

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ wyniki kwerendy zawierać wiele pól, które mają taką samą nazwę.

Znaczenie    Wiele pól mieć tej samej nazwy.

Co należy zrobić    Wyszukaj zduplikowane nazwy pól i zmienianie duplikaty nazw pól różnią się.

Początek strony

ACCWeb103079

Tekst błędu    Niezgodność typu w wyrażeniu.

Znaczenie    Typy po obu stronach sprzężenia są niezgodne lub porównanie typów pól są niezgodne typy. Na przykład tekst na liczby nie porównaniu lub sprzężone.

Co należy zrobić    Upewnij się, że po stronie sprzężenia są zgodne. Na przykład dołączanie typ Tekst wpisz tekst i typ Liczba na typ Liczba. Jeśli nie przeprowadzasz sprzężenia, sprawdź, jeśli są porównanie typów niezgodne pola.

Początek strony

ACCWeb103900

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web.

Znaczenie    Program Access nie może opublikować kwerendy, ponieważ korzysta ona z nieobsługiwany typ kwerendy, nieobsługiwane wyrażenia, nieobsługiwane kryteria lub inne funkcje, które nie są obsługiwane w sieci Web.

Co należy zrobić    Używanie projektanta kwerend programu Access do kwerendy.

Początek strony

ACCWeb103901

Tekst błędu    Definicja zapytania jest nieprawidłowy, tak aby nie można utworzyć obiektu kwerendy.

Znaczenie    Serwer nie może przeanalizować kwerendy ze względu na nieoczekiwany błąd w definicji kwerendy.

Co należy zrobić    Wprowadzanie zmian w projekcie kwerendy za pomocą projektanci programu Access.

Początek strony

ACCWeb103902

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ korzysta ona z nieobsługiwany typ kwerendy, nieobsługiwane wyrażenia, nieobsługiwane kryteria lub inne funkcje, które nie są obsługiwane w sieci Web.

Znaczenie    Kwerenda zawiera wyrażenia, które nie są zgodne z siecią Web. Ten błąd może wystąpić z powodu ograniczeń serwera lub gdy wyrażenia nie można przenieść na serwerze.

Co należy zrobić    Usuwanie wyrażenia, które nie są zgodne z siecią web. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyrażeń są prawidłowe o kwerendach, zobacz artykuł Tworzenie wyrażenia.

Początek strony

ACCWeb103903

Tekst błędu    Definicja zapytania jest nieprawidłowy, tak aby nie można utworzyć obiektu kwerendy.

Znaczenie    Jedną z wartości atrybutu jest niezgodny z sieci Web.

Co należy zrobić    Upewnij się, czy prawidłowo następujące warunki:

 • Atrybut nazwy nie ma żadnego z następujących czynności:

Znak równości na początku

=

Kropka

.

Wykrzyknik

!

Nawiasy kwadratowe

[]

Spacji wiodących

Znaków niedrukowanych

Na przykład: < Enter > lub < TAB >

Dowolny z następujących symboli

/ \ : * ? "< > | # {} % ~ &

 • Atrybut nazwy jest od roku do 64 znaków.

 • Atrybut podpisu: dowolny ciąg maksymalnie 1024 znaków.

Początek strony

ACCWeb103904

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ zawiera on podkwerendy.

Znaczenie    Kwerenda zawiera podkwerendy. Podkwerendy nie są obsługiwane na serwerze.

Co należy zrobić    Zmodyfikuj kwerendę, tak aby nie były kwerendy sub.

Początek strony

ACCWeb103905

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ zależy od innej kwerendy, która nie jest zgodne z siecią Web.

Znaczenie    Kwerenda zawiera albo kwerenda zagnieżdżona jako danych wejściowych, której nie można przedstawić na serwerze lub zawiera źródło wprowadzania, którego nie można odnaleźć.

Co należy zrobić   

 • Upewnij się, że kwerenda zagnieżdżona jest prawidłowy.

 • Umożliwia utworzenie prawidłową kwerendą zagnieżdżone projektanci kwerendy programu Access.

 • Upewnij się, że kwerenda źródła danych wejściowych tabelę lub kwerendę, już istnieje w bazie danych.

Początek strony

ACCWeb103906

Tekst błędu    Definicja zapytania jest nieprawidłowy, tak aby nie można utworzyć obiektu kwerendy.

Znaczenie    Nie można odnaleźć tabeli źródłowej lub kwerendy wybranych lub kolejności według kolumn.

Co należy zrobić    Upewnij się, że kolumna źródła danych wejściowych tabelę lub kwerendę, istnieje w bazie danych programu Access.

Początek strony

ACCWeb103907

Tekst błędu     Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ nie zawiera żadnych pól w wynikach.

Znaczenie    Kolumny nie są zaznaczone w kwerendzie.

Co należy zrobić    Wybierz lub określ co najmniej jedną kolumnę danych wyjściowych w kwerendzie.

Początek strony

ACCWeb103908

Tekst błędu     Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ zawiera zbyt wiele pól w wynikach.

Co to znaczy     Źródła kwerendy zawiera zbyt wiele kolumn.

Co należy zrobić     Może to być trudne do rozwiązania i może być konieczne sprawdzenie tabelami źródłowymi. Tabela może mieć nie więcej niż:

 • JET_ccolFixedMost stałej kolumny.

 • JET_ccolVarMost zmiennej długości kolumny.

 • JET_ccolTaggedMost oznakowanie kolumn.

Początek strony

ACCWeb103916

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ klauzula ORDER BY, która nie jest obsługiwana w sieci Web.

Co to znaczy    Istnieje co najmniej jednym z następujących warunków:

 • Nazwa zamówienia według elementu nie jest prawidłowa.

 • Nazwa tabeli źródłowej jest nieprawidłowy.

 • Porządek sortowania jest ustawiony na opcję inną niż rosnąco lub malejąco.

 • Wyrażenie nie jest prawidłowe.

Co należy zrobić    Upewnij się, czy prawidłowo następujące warunki:

 • Atrybut nazwy nie zawiera żadnego z następujących czynności:

Znak równości na początku

=

Kropka

.

Wykrzyknik

!

Nawiasy kwadratowe

[]

Spacji wiodących

Znaków niedrukowanych

Na przykład: < Enter > lub < TAB >

Dowolny z następujących symboli

/ \ : * ? "< > | # {} % ~ &

 • Atrybut nazwy jest od roku do 64 znaków.

 • Wyrażenie jest prawidłowe wyrażenie.

Początek strony

ACCWeb103918

Tekst błędu     Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ określa typ sprzężenia, który nie jest obsługiwany w sieci Web.

Znaczenie    Serwer nie obsługuje kwerend, które mają wiele sprzężenia między dwiema tabelami (wielopolowy sprzężenia).

Co należy zrobić    Upewnij się, że sprzężeń używać tylko jedno pole w tabeli.

Początek strony

ACCWeb103926

Testowanie błędów    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ nie określa, której tabeli do wybierz z.

Znaczenie     Kwerenda zawiera nie wprowadzania tabel (Brak klauzuli FROM).

Co należy zrobić    Upewnij się, że zapytanie zawiera wprowadzania kolumny określonej.

Początek strony

ACCWeb103927

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ wyniki kwerendy zawierać wiele pól, które mają taką samą nazwę.

Znaczenie    Możesz określić tej samej nazwy dla wielu pól.

Co należy zrobić    Wyszukaj zduplikowane nazwy pól i zmienianie duplikaty nazw pól różnią się.

Początek strony

ACCWeb103928

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ niektóre parametry nie można przekonwertować do użycia w witrynie sieci Web.

Znaczenie    Nazwa parametru lub typ jest nieprawidłowy.

Co należy zrobić    Upewnij się, że nazwa parametru i typ są prawidłowe.

 • Atrybut nazwy ma nie zawiera:

Znak równości na początku

=

Kropka

.

Wykrzyknik

!

Nawiasy kwadratowe

[]

Spacji wiodących

Znaków niedrukowanych

Na przykład: < Enter > lub < TAB >

Dowolny z następujących symboli

/ \ : * ? "< > | # {} % ~ &

 • Atrybut nazwy jest od roku do 64 znaków.

Następujące typy są prawidłowe:

Tekst (maksymalnie 255 znaków)

Cyfry

Boolean

DateTime

Currency

Początek strony

ACCWeb103930

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ niektóre parametry są wyświetlane jako pola wyników lub używane w instrukcjach ORDER BY.

Znaczenie    Kwerenda zawiera parametr, który jest przekazywany jako skalarnej lub używane według instrukcji.

Taka sytuacja może wystąpić, jeśli parametr jest używany jako kolumnę przewidywane (przykład: zaznacz parametr1 from Tabela1) lub jako kolejności według (przykład: zaznacz * z tabeli 1 i kolejności według pole1 = parametrów).

Co należy zrobić    Unikaj używania parametrów, które są przewidywane kolumny lub kolejność według kolumny.

Początek strony

ACCWeb103938

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web.

Znaczenie    Istnieją dwa pola o takiej samej nazwie i nie można utworzyć dla nich aliasy prawidłowe.

Co należy zrobić    Wyszukaj zduplikowane nazwy pól i zmienianie duplikaty nazw pól różnią się.

Początek strony

ACCWeb103939

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web.

Znaczenie    Kwerenda zawiera alias, który jest większy niż 64 znaki.

Co należy zrobić    Upewnij się, że alias używane w kwerendzie jest mniejsza niż lub równa do 64 znaków.

Początek strony

ACCWeb103940

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ określa typ sprzężenia, który nie jest obsługiwany w sieci Web.

Znaczenie    Serwer nie obsługuje kwerend, które mają wiele sprzężenia na tym samym dwóch tabel (wielopolowy sprzężenia).

Co należy zrobić    Upewnij się, że sprzężenia używasz tylko jedno pole w tabeli.

Początek strony

ACCWeb103942

Tekst błędu     Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ zawiera on sprzężenie cykliczne.

Znaczenie    Sprzężenia między tabelami w kwerendzie powodują cykliczne sprzężenia między tabelami, które uniemożliwia Konwertowanie kwerendy w celu użycia w sieci Web programu Access.

Co należy zrobić     Usuwanie sprzężenia między tabelami, co spowoduje usunięcie cykliczne sprzężenia.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×