Sprawdzanie zgodności z siecią Web: błędy formularzy i raportów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule zamieszczono listę błędów formularzy i raportów, które można napotkać po uruchomieniu narzędzia sprawdzania zgodności, oraz podano informacje pomocne przy usuwaniu błędów.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat błędów sprawdzania zgodności zobacz artykuł ogólnych błędów sprawdzanie zgodności z siecią Web.

ACCWeb102010

ACCWeb106000

ACCWeb106001

ACCWeb106002

ACCWeb106003

ACCWeb106004

ACCWeb106005

ACCWeb106006

ACCWeb106007

ACCWeb102010

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być równa 0, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Dopełnienia formantów w raportach muszą mieć wartość 0.

Co należy zrobić    Należy usunąć dopełnienie z formantów w raporcie.

Początek strony

ACCWeb106000

Tekst błędu    Zdarzenie jest niezgodne z siecią Web.

Znaczenie    Wskazane zdarzenie nie jest obsługiwane w bazach danych sieci Web.

Co należy zrobić    Należy użyć obsługiwanego zdarzenia. W odniesieniu do formantów w formularzach sieci Web są obsługiwane następujące zdarzenia:

 • PoAktualizacji

 • PrzyZastosowaniuFiltru

 • PrzyZmianie

 • OnClick

 • PrzyBieżącym

 • PrzyKliknięciuDwukrotnym

 • OnDirty

 • PrzyZaładowaniu

Początek strony

ACCWeb106001

Tekst błędu    Formanty powiązane nie są obsługiwane w nagłówku raportu, w nagłówku strony raportu ani w stopce strony raportu.

Znaczenie    Wskazany formant nie jest obsługiwany w bazie danych sieci Web, ponieważ jest powiązany ze źródłem danych i znajduje się w nagłówku raportu, nagłówku strony raportu lub w stopce strony raportu.

Co należy zrobić    Należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Zmienić źródło formantu tak, aby był niepowiązany.

 • Przenieść formant do sekcji szczegółów raportu lub stopki raportu.

Początek strony

ACCWeb106002

Tekst błędu    Paski danych formatowania warunkowego są niezgodne z siecią Web.

Znaczenie    Formatowanie warunkowe jest obsługiwane w raportach sieci Web, ale paski danych nie są.

Co należy zrobić    Należy usunąć paski danych formatowania warunkowego z raportu.

Początek strony

ACCWeb106003

Tekst błędu    Formant w formularzu jest niezgodny z siecią Web.

Znaczenie    Wskazany formant formularza nie jest obsługiwany w sieci Web. W formularzach sieci Web nie są obsługiwane następujące typy formantów:

 • ActiveX

 • Wykres

 • Hiperłącze

 • PustaKomórka

 • Obraz

 • LiniaRamki

 • DokumentOLE

 • PrzyciskOpcji

 • GrupaOpcji

 • PodziałStrony

 • Prostokąt

 • PrzyciskPrzełącznika

Co należy zrobić    Należy użyć obsługiwanych formantów. Oto lista prawidłowych formantów formularzy:

 • PoleWyboru

 • PoleKombi

 • PrzyciskPolecenia

 • Formularz

 • SzczegółFormularza

 • StopkaFormularza

 • NagłówekFormularza

 • Obraz

 • Etykieta

 • PoleListy

 • PrzyciskNawigacji

 • FormantNawigacji

 • Strona

 • Podformularz

 • ListaKart

 • PoleTekstowe

 • PrzeglądarkaSieciWeb

Początek strony

ACCWeb106004

Tekst błędu    Formant w raporcie jest niezgodny z siecią Web.

Znaczenie    Następujące formanty nie są obsługiwane w raportach sieci Web:

 • ActiveX

 • Formanty

 • Załącznik

 • Związana ramka obiektu

 • Przycisk

 • Wykres

 • PoleKombi

 • Wstaw podział strony

 • Usuń podział strony

 • Wstaw stronę

 • PoleListy

 • Opcja

 • Grupa opcji

 • Prostokąt

 • Podformularz

 • Podraport

 • Przycisk przełącznika

 • Niezwiązana ramka obiektu

Co należy zrobić    Należy usunąć formanty, które nie są obsługiwane w raportach sieci Web, i zastosować tylko poniższe, obsługiwane formanty:

 • PoleWyboru

 • Szczegóły

 • Pusta komórka

 • Stopka grupy

 • Nagłówek grupy

 • Hiperłącze

 • Obraz

 • Etykieta

 • Stopka strony

 • Nagłówek strony

 • Raport

 • Stopka raportu

 • Nagłówek raportu

 • PoleTekstowe

Początek strony

ACCWeb106005

Tekst błędu    Widok domyślny musi być typu Pojedynczy formularz, Formularze ciągłe lub Arkusz danych, jeśli ma być zgodny z siecią Web.

Znaczenie    Właściwość Widok domyślny wskazanego formularza ma wartość nieobsługiwaną w formularzach sieci Web.

Co należy zrobić    Należy ustawić właściwość Widok domyślny na Pojedynczy formularz, Formularze ciągłe lub Arkusz danych.

Początek strony

ACCWeb106006

Tekst błędu    Zdarzenia dotyczące raportów są niezgodne z siecią Web.

Znaczenie    Wskazany raport zawiera procedurę zdarzenia. Raporty w sieci Web nie obsługują zdarzeń.

Co należy zrobić    Należy usunąć wszelkie procedury zdarzeń ze wskazanego raportu.

Początek strony

ACCWeb106007

Tekst błędu    Raporty z podraportami są niezgodne z siecią Web.

Znaczenie    Wskazany raport zawiera podraport. Podraporty nie są obsługiwane w raportach sieci Web.

Co należy zrobić    Należy usunąć formant podraportu z raportu.

Porada: Formant podraportu można zastosować w formularzu sieci Web.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×