Sprawdzanie zgodności dokumentu

Pakiet Office dla komputerów Mac sprawdza zgodność dokumentu z innymi wersjami pakietu Office dla komputerów Mac oraz wersjami pakietu Office dla systemu Windows i tworzy raport zgodności. Możesz otworzyć Raport zgodności, aby dowiedzieć się więcej o wszelkich problemach ze zgodnością i spróbować je rozwiązać. Raport zgodności można również zignorować, jeśli nie planuje się udostępniania dokumentu innym osobom albo planuje się udostępnianie go osobom, które używają tej samej wersji pakietu Office dla komputerów Mac.

Uwaga: Raport zgodności umożliwia sprawdzenie, czy występują problemy ze zgodnością dotyczące pakietów dla komputerów Mac (od pakietu Office 98 dla komputerów Mac do pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac) i pakietów w wersji dla systemu Windows (od pakietu Office 97 do pakietu Microsoft Office 2010).

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Sprawdzanie dokumentu podczas zapisywania

 1. Utwórz lub otwórz dokument, który chcesz sprawdzić.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Kliknij przycisk Raport zgodności, a jeśli zostanie wyświetlony komunikat, że występuje co najmniej jeden problem ze zgodnością, kliknij przycisk OK, aby przyjrzeć się problemom. W przeciwnym razie kliknij przycisk OK, aby zamknąć sprawdzanie zgodności.

  Jeśli występują problemy ze zgodnością, zostanie otwarte okienko Raport zgodności.

 4. W okienku Raport zgodności w menu podręcznym Sprawdź zgodność z kliknij wersję pakietu Office, w której może być otwierany dokument, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Cel

Działanie

Próba rozwiązania problemu z Raportu zgodności

W obszarze Wyniki kliknij problem, a następnie kliknij przycisk Napraw.

Zdobycie dodatkowych informacji o Raporcie zgodności

W obszarze Wyniki kliknij problem, a następnie kliknij przycisk Pomoc.

Zignorowanie problemu z Raportu zgodności

W obszarze Wyniki kliknij problem, a następnie kliknij przycisk Ignoruj.

Sprawdzenie dokumentu w dowolnej chwili

 1. Utwórz lub otwórz dokument, który chcesz sprawdzić.

 2. W menu Widok kliknij polecenie Raport zgodności.

 3. W menu podręcznym Sprawdź zgodność z kliknij wersję pakietu Office, w której może być otwierany dokument.

 4. Kliknij przycisk Sprawdź dokument lub Sprawdź ponownie dokument.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli

Działanie

Nie ma problemów ze zgodnością

Zamknij Raport zgodności.

Raport zgodności zawiera listę problemów i chcesz spróbować je rozwiązać

W obszarze Wyniki kliknij problem, a następnie kliknij przycisk Napraw.

Raport zgodności zawiera listę problemów i chcesz znaleźć więcej informacji

W obszarze Wyniki kliknij problem, a następnie kliknij przycisk Pomoc.

Raport zgodności zawiera listę problemów i chcesz je zignorować

W obszarze Wyniki kliknij problem, a następnie kliknij przycisk Ignoruj.

Zobacz też

Udostępnianie dokumentów w innych wersjach pakietu Office

Zapisywanie pliku w pakiecie Office dla komputerów Mac

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×