Sprawdzanie przepływu pracy SAP pod kątem błędów konfiguracji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako administrator możesz sprawdzić dostępność problemy z konfiguracją w przepływu pracy systemu SAP w witrynie głównej przepływu pracy. Ta procedura może pomóc określić, czy przepływów pracy są skonfigurowane poprawnie w witrynie przed rozpoczęciem pracy.

Witrynę, w której jest witryną główną przepływu pracy programu Duet Enterprise — przepływ pracy SAP funkcja została aktywowana.

  1. Przejdź do witryny głównej przepływu pracy, kliknij ikonę Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze konfiguracji przepływu pracy systemu SAP kliknij Diagnozowanie problemów z konfiguracją.
    Strona Diagnozowanie konfiguracji przepływu pracy zawiera listę wszystkich przepływów pracy, które są skonfigurowane na stronie przepływy pracy.

  3. Na stronie Diagnozowanie konfiguracji przepływu pracy w kolumnie Nazwa przepływu pracy systemu SAP kliknij nazwę przepływu pracy, dla którego chcesz uruchomić narzędzia diagnostyczne, aby sprawdzić problemy z konfiguracją.
    Strona przepływów pracy jest wyświetlany stan różne składniki przepływu pracy. Różne wskaźniki umożliwia szybkie sprawdzenie stanu.

Wskaźnik

Znaczenie

Wskaźnik poprawnej konfiguracji

Ta funkcja jest poprawnie skonfigurowany dla przepływu pracy.

Wskaźnik niepoprawnej konfiguracji, która powoduje niepomyślne wykonanie przepływu pracy

Ta funkcja nie jest poprawnie skonfigurowany dla przepływu pracy i mogą powodować niepowodzenie przepływu pracy.

Wskaźnik niepoprawnej konfiguracji, która nie spowoduje, że przepływ pracy zakończy się niepowodzeniem

Ta funkcja nie jest poprawnie skonfigurowany dla przepływu pracy, ale ten problem nie spowoduje, że przepływ pracy kończy się niepowodzeniem.

Więcej informacji na temat różnych składników można znaleźć w poniższej tabeli.

Nazwa pola

Opis

Rozwiązanie, jeśli ta funkcja nie jest poprawnie skonfigurowany.

Nazwa zadania

Wskazuje nazwę zadania, jak wygląda w systemie SAP.

nd.

Nazwa wyświetlana zadania

Wskazuje nazwę zadania, jak wygląda w programie SharePoint Server.

nd.

Język

Wskazuje język, w którym jest zdefiniowany zadania.

nd.

Zadania witryny

Wyświetla łącze do witryny obsługującej zadania przepływu pracy.

nd.

Witryna zadanie jest aktywne

Wskazuje, czy witryny jest uruchomiony nowo utworzonych zadań

nd.

Data aktywacji

Wskazuje datę aktywacji witryny zadania. Aktywacja jest data, w którym zadania będą kierowane do bieżącej witryny.

nd.

Wyniki zadań

Lista prawidłowe wyniki, które są prezentowane użytkownikowi, gdy zadanie zostało wykonane.

Uwaga: Nazwa przycisku dla wyniku zadania mogą być inne niż i mogą być zmieniane w programie Microsoft SharePoint Designer 2013.

nd.

Schemat danych biznesowych osadzony

Wyświetla schemat danych biznesowych osadzony w zadaniu

nd.

Rozszerzonych właściwości firmy

Wyświetla wszystkie właściwości rozszerzone, które będą dostępne dla użytkownika, podczas konfigurowania zadania przepływu pracy w programie SharePoint Designer.

nd.

Opublikowany przepływu pracy programu SharePoint

Wskazuje, jeśli przepływ pracy jest publikowana, czy nie.

Publikowanie przepływu pracy w programie SharePoint Designer. Aby to zrobić:

  1. W programie SharePoint Designer Otwórz przepływ pracy.

  2. Opcjonalnie: Wprowadź odpowiednie zmiany, w razie potrzeby.

  3. Na karcie przepływu pracy na Wstążce w grupie Zapisywanie kliknij przycisk Publikuj.

Punkt końcowy usługi łączności biznesowej określony

Wyświetla właściwości identyfikacyjne punktu końcowego usługi łączności danych biznesowych.

nd.

Sprawdzanie poprawności punktu końcowego usługi łączności biznesowej

Wskazuje, jeśli model usługi łączności biznesowej jest poprawnie skonfigurowany, czy nie.

Skontaktuj się z administratorem serwera, aby skonfigurować model usługi łączności biznesowej w witrynie programu Duet Enterprise.

Uprawnienia witryny przepływu pracy

Wskazuje, czy przepływ pracy uprawnienia witryny zostały skonfigurowane poprawnie lub nie.

Usuwanie witryny programu Duet Enterprise

— LUB —

Modyfikowanie dostęp do danych przepływu pracy tworzy tak, aby tylko autoryzowani użytkownicy mogą przeglądać i stosować danych.

Utworzone grupy programu SharePoint

Wskazuje, jeśli wymagane grupy programu SharePoint zostały pomyślnie utworzone lub nie.

Należy dezaktywować funkcję Duet Enterprise — przepływ pracy SAP, a następnie włączyć funkcję ponownie na stronie Ustawienia witryny.

Uprawnienia grupy programu SharePoint

Wskazuje, jeśli wymagane grupy programu SharePoint masz odpowiednich uprawnień.

Skonfiguruj innej witryny dla tego typu przepływu pracy.

Uprawnienia listy zadań

Wskazuje, czy zadanie uprawnienia listy są skonfigurowane poprawnie lub nie.

Upewnij się, że uprawnienia nie są dziedziczone dla listy zadań przepływu pracy

Duet Enterprise współpracy funkcji aktywowany

Wskazuje, czy funkcja programu Duet Enterprise współpracy jest aktywne, czy nie.

nd.

Funkcja raportowania Enterprise Duet aktywowany

Wskazuje, czy funkcja raportowanie Duet Enterprise jest aktywne, czy nie.

Aby aktywować funkcji raportowania, zobacz temat Dodawanie funkcji raportowania do witryny programu Duet Enterprise.

Lista dostępu użytkownika jest skonfigurowana

Wskazuje, czy listy umożliwia zarządzanie dostępem użytkowników do przepływów pracy jest dostępne, czy nie.

Zdezaktywuj programu Duet Enterprise — przepływ pracy SAP funkcji, a następnie włączyć funkcję ponownie na stronie Ustawienia witryny.

Wyczyść ustawienie

Wskazuje, że liczbę dni, które zadania wykonane jako ukończone są przechowywane w tej witrynie, zanim zostanie usunięty.

nd.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×