Sprawdzanie poprawności ustawień ochrony aplikacji na komputerach z systemem Windows 10

Potwierdzanie, że użytkownicy nie mogą skopiować danych firmowych do plików osobistych na urządzeniach firmowych

Po skonfigurowaniu zasad ochrony aplikacji może upłynąć kilka godzin, zanim te zasady zaczną obowiązywać na urządzeniach użytkowników. Jeśli zostało włączone ustawienie Uniemożliw użytkownikom kopiowanie danych firmy do plików osobistych i wymuś na nich zapisywanie plików służbowych w usłudze OneDrive dla Firm dla urządzeń należących do firmy, można to sprawdzić na urządzeniu użytkownika po połączeniu się przez niego z usługą Azure AD i zalogowaniu.

Sprawdzanie ustawień połączenia

 1. Po zalogowaniu się przy użyciu poświadczeń Microsoft 365 Business i połączeniu z usługą Azure AD zgodnie z opisem w artykule Konfigurowanie urządzeń z systemem Windows dla użytkowników usługi Microsoft 365 Business przejdź do obszaru Ustawienia systemu Windows > Konta > Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki. Wybierz pozycję Połączono z usługą Azure AD <nazwa dzierżawy>, a następnie wybierz pozycję Informacje.

  Kliknij lub naciśnij pozycję Informacje w oknie dialogowym Połączono z usługą Azure AD.
 2. Na stronie Zarządzane przez <nazwa dzierżawy> wyświetlana jest sekcja Informacje o połączeniu zawierająca pozycję Adres serwera zarządzania, jak na przykład ta przedstawiona na poniższej ilustracji.

  Strona Zarządzane przez zawiera informacje o połączeniu adresu URL menedżera urządzenia.

Potwierdzanie, że nie można skopiować danych firmowych do aplikacji niezarządzanej

 1. Otwórz program Outlook 2016 zainstalowany przez usługi Microsoft 365 Business.

 2. Otwórz wiadomość e-mail, a następnie skopiuj z niej jakąś zawartość.

  Otwórz Notatnik i spróbuj wkleić w nim tę zawartość.

  Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że aplikacja nie może uzyskać dostępu do zawartości.

  Okno dialogowe z informacją, że aplikacja nie może uzyskać dostępu do zawartości podczas wklejania w aplikacji niezarządzanej.

  Można jednak wkleić tę zawartość w programie Word 2016.

Potwierdzanie, że użytkownicy nie mogą skopiować danych firmowych do plików osobistych na urządzeniach osobistych

Sprawdzanie ustawień połączenia

 1. Na urządzeniu osobistym z systemem Windows 10, na którym zalogowano się jako użytkownik lokalny, przejdź do obszaru Ustawienia systemu Windows, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Konta > Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki.

 2. W obszarze Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki wybierz pozycję Połącz.

 3. W oknie dialogowym Konfigurowanie konta służbowego > Zaloguj się wprowadź poświadczenia Microsoft 365 Business.

 4. Na stronie Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki wybierz pozycję Konto służbowe, a następnie pozycję Informacje.

  Kliknij lub naciśnij pozycję Informacje w oknie dialogowym Konto służbowe.
 5. Na stronie Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki wyświetlana jest sekcja Informacje o połączeniu zawierająca pozycję Adres serwera zarządzania, jak na przykład ta przedstawiona na poniższej ilustracji, wraz z wyrazami wip i mam.

  Strona Zarządzane przez zawiera adres URL informacji o połączeniu z wyrazami „mam” i „wpi”.

Potwierdzanie, że nie można skopiować danych firmowych do aplikacji niezarządzanej

 1. Otwórz program Outlook 2016 i dodaj konto Microsoft 365 Business, jeśli to konieczne, a następnie zaloguj się przy użyciu poświadczeń Microsoft 365 Business.

 2. Otwórz wiadomość e-mail, a następnie skopiuj z niej jakąś zawartość.

  Otwórz Notatnik i spróbuj wkleić w nim tę zawartość.

  Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że aplikacja nie może uzyskać dostępu do zawartości.

  Okno dialogowe z informacją, że aplikacja nie może uzyskać dostępu do zawartości podczas wklejania w aplikacji niezarządzanej.

  Można jednak wkleić tę zawartość w programie Word 2016.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×