Sprawdzanie poprawności diagramu strukturalnego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sprawdzanie poprawności w programie Visio obejmuje sprawdzenie diagramu za pomocą reguł opisujących poprawnie sformułowane procesy i przedstawienie wykazu problemów do wglądu. Jako problem zostanie rozpoznany na przykład każdy przypadek, w którym łączniki na diagramach schematów blokowych nie będą połączone z innymi kształtami.

Zestawy reguł są zawarte domyślnie w czterech szablonach:

 • Diagram notacji modelowania procesów biznesowych (BPMN)

 • Diagram podstawowego schematu blokowego

 • Diagram schematu blokowego współzależności funkcjonalnych

 • Diagram przepływu pracy programu Microsoft SharePoint

Co chcesz zrobić?

Uruchamianie sprawdzania poprawności na diagramie

Ignoruj problemy, które nie dotyczą diagramu

Importowanie reguł sprawdzania poprawności do diagramu

Określanie zestawów reguł, które są aktywne w dokumencie

Usuwanie z diagramu problemów sprawdzania poprawności

Usuwanie zestawów reguł sprawdzania poprawności przed udostępnieniem diagramu

Uruchamianie sprawdzania poprawności diagramu

 • Na karcie Proces w grupie Sprawdzanie poprawności diagramu kliknij przycisk Sprawdź diagram.

Jeśli wystąpią jakieś problemy, zostanie otwarte okno Problemy z listą problemów. Problemy, które nie dotyczą diagramu, można zignorować.

Początek strony

Ignorowanie problemów, które nie dotyczą diagramu

W oknie Problemy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy problem do zignorowania. Problemy można ignorować na dwa sposoby:

 • Kliknij polecenie Ignoruj ten problem, aby ukryć pojedynczy problem.

 • Kliknij polecenie Ignoruj regułę, aby ukryć wszystkie problemy powstałe ze względu na określoną regułę.

Zignorowane problemy można wyświetlić, klikając prawym przyciskiem okno Problemy, a następnie klikając polecenie Pokaż zignorowane problemy. Zignorowane problemy są wyświetlane w cieniowanych wierszach z jaśniejszym tekstem i mają wpis Tak w kolumnie Zignorowany. Ignorowanie problemu lub reguły można anulować, klikając dany element prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając odpowiednie polecenie.

Początek strony

Importowanie reguł sprawdzania poprawności do diagramu

Do dowolnego diagramu można zaimportować zestaw reguł, również do diagramów utworzonych we wcześniejszych wersjach programu Visio.

 1. Na karcie Proces w grupie Sprawdzanie poprawności diagramu kliknij strzałkę obok przycisku Sprawdź diagram, a następnie wskaż polecenie Importuj reguły z.

  Zestaw reguł schematu blokowego jest dostępny dla każdego diagramu, ale jest on przeznaczony do używania w diagramach procesów. Jest to domyślny aktywny zestaw reguł w przypadku diagramów podstawowego schematu blokowego i schematu blokowego współzależności funkcjonalnych.

  Jeśli są otwarte inne diagramy ze skojarzonymi regułami, ich nazwy plików znajdą się w tym menu.

 2. Kliknij pozycję Zestaw reguł schematu blokowego lub nazwę otwartego diagramu. Po kliknięciu nazwy diagramu wszystkie zestawy reguł skojarzone z tym diagramem zostaną zaimportowane.

Klikając przycisk Sprawdź diagram, można sprawdzić poprawność diagramu względem zaimportowanych zestawów reguł.

Początek strony

Określanie zestawów reguł, które są aktywne w dokumencie

 1. Na karcie Proces w grupie Sprawdzanie poprawności diagramu kliknij strzałkę obok przycisku Sprawdź diagram, a następnie wskaż polecenie Reguły do wybrania.

  Zostanie wyświetlona lista zestawów reguł dla diagramu. Przy aktywnych zestawach reguł znajduje się znacznik wyboru.

 2. Kliknij aktywny zestaw reguł, aby go dezaktywować. Znacznik wyboru nie będzie już wyświetlany po ponownym otwarciu menu. Oznacza to, że zestaw reguł jest nieaktywny.

Początek strony

Usuwanie z diagramu problemów sprawdzania poprawności

Informacje o problemach sprawdzania poprawności są przechowywane z diagramem nawet po zamknięciu okna Problemy. Każdy, kto otworzy diagram zapisany z informacjami o problemach, może przeglądać problemy, klikając kartę Proces i zaznaczając pole wyboru Okno Problemy. Spowoduje to otwarcie okna Problemy z zapisanymi problemami. Zapisane problemy można usunąć z diagramu razem z innymi informacjami osobistymi.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Usuń informacje osobiste.

 3. Na karcie Informacje osobiste zaznacz pole wyboru Usuń te elementy z dokumentu.

Początek strony

Usuwanie zestawów reguł sprawdzania poprawności przed udostępnieniem diagramu

Zestawy reguł sprawdzania poprawności stanowią jeden z tych elementów, które można usunąć z diagramu w celu zmniejszenia rozmiaru jego pliku przed udostępnieniem.

 1. Zdezaktywuj wszystkie zestawy reguł w dokumencie, zgodnie z opisem w sekcji Określanie zestawów reguł, które są aktywne w dokumencie.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Zmniejsz rozmiar pliku.

 4. Zaznacz pole wyboru Usuń nieaktywne zestawy reguł sprawdzania poprawności.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×