Sprawdzanie pisowni przy użyciu ścisłych reguł pisowni języka rosyjskiego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Teraz istnieje możliwość sprawdzania pisowni w języku rosyjskim przy użyciu ścisłych reguł pisowni. Aby to było możliwe, należy używać pakietu Microsoft Office lub pakietu Office Language Pack zawierającego narzędzia sprawdzające dla języka rosyjskiego, a następnie skonfigurować programy pakietu Office do używania jednego z następujących ustawień:

 • Ścisłe ë    Wyrazy, które powinny być pisane z ë zostaną oflagowane, jeśli diakrytycznego zostanie pominięty, a tylko wariantu formularze z ë będą sugerowane.

 • Zezwalaj na e zamiast ë    Wyrazy, które wymagają ë nie zostaną oflagowane, jeśli diakrytycznego zostanie pominięty, a zarówno warianty są akceptowane; Sugerowane będą zarówno warianty. Jest to ustawienie domyślne.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Krok 1: Konfigurowanie programów pakietu Office za pomocą języka rosyjskiego

Krok 2: Używanie języka rosyjskiego ścisłych reguł pisowni

Przed rozpoczęciem

Aby sprawdzać pisownię tekstu rosyjskiego możesz korzystać z wersji pakietu Microsoft Office lub pakietu Office Language Pack, który zawiera narzędzia sprawdzające dla języka rosyjskiego i konfigurowanie programów pakietu Office w celu korzystania z języka rosyjskiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat pakiety językowe Zobacz:

Początek strony

Krok 1. Konfigurowanie programów pakietu Office do używania języka rosyjskiego

W tej procedurze przyjęto założenie, że odpowiedni pakiet językowy został już zainstalowany.

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft Office, wskaż polecenie Narzędzia pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Preferencje językowe pakietu Microsoft Office.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie języków edycji kliknij strzałkę Dodaj dodatkowe języki edycji, zaznacz pozycję Rosyjski, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  Uwagi: 

  • Jeśli na komputerze nie jest poprawnie skonfigurowany dla języka edycji, które dodano, nie włączono lub nie zainstalowano może być wyświetlany w kolumnach Układ klawiatury lub Sprawdzanie. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych alertów, zobacz Dodawanie języka lub ustawianie preferencji językowych pakietu Office.

  • Po zmianie języka domyślnego należy zamknąć wszystkie programy pakietu Office, a następnie ponownie je otworzyć, aby zmiana została uwzględniona.

Początek strony

Krok 2. Stosowanie ścisłych reguł pisowni języka rosyjskiego

Opcja sprawdzania pisowni języka rosyjskiego przy użyciu ścisłych reguł jest dostępna wyłącznie w przypadku korzystania z wersji pakietu Office zawierającej narzędzia sprawdzające dla języka rosyjskiego lub po zainstalowaniu i skonfigurowaniu pakietu językowego.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. Aby zmienić ustawienia sprawdzania pisowni języka rosyjskiego, zaznacz pole wyboru Rosyjski: wymuszaj ścisłe ë lub usuń jego zaznaczenie, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×