Sprawdzanie pisowni przy użyciu ścisłych reguł pisowni języka arabskiego

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pisownię w języku arabskim można sprawdzać przy użyciu ścisłych reguł pisowni. Aby to było możliwe, należy używać pakietu Microsoft Office w języku arabskim lub skonfigurować programy pakietu Office do używania języka arabskiego, a następnie do stosowania odpowiednich reguł pisowni.

Po zainstalowaniu pakietu językowego dla języka arabskiego możesz wybrać następujące reguły pisowni:

Ściśle początkowe Alef Hamza   

Wyrazy rozpoczynające się od znaku alef bez hamza są oflagowywane i jest sugerowana poprawna forma ze znakami alef i hamza.

Ściśle końcowe Yaa   

Wyrazy zakończone znakiem alef maqsoora zamiast znakiem yaa są oflagowywane i jest sugerowana poprawna forma ze znakiem yaa.

Ściśle taa marboota   

Wyrazy zakończone znakiem haa zamiast znakiem taa marboota są oflagowywane i jest sugerowana poprawna forma ze znakiem taa marboota.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Krok 1. Konfigurowanie programów pakietu Office do używania języka arabskiego

Krok 2. Stosowanie ścisłych reguł pisowni języka arabskiego

Przed rozpoczęciem

Aby można było sprawdzać pisownię tekstu w języku arabskim, należy używać pakietu Office w wersji arabskiej lub zainstalować dodatek Office Language Pack dla języka arabskiego i skonfigurować programy pakietu Office do używania języka arabskiego. Aby uzyskać więcej informacji o pakietach językowych, zobacz

Krok 1. Konfigurowanie programów pakietu Office do edytowania języka arabskiego

W poniższej procedurze przyjęto, że został zainstalowany odpowiedni pakiet językowy. Jeśli jeszcze tego nie tak, zobacz:

Aby skonfigurować pakiet Office do edytowania języka arabskiego

 1. Otwórz plik w programie pakietu Office, takim jak program Word, Excel lub PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. Jeśli na liście Język edycji w obszarze Wybieranie języków edycji nie jest język arabski, kliknij pozycję Dodaj dodatkowe języki edycji, zaznacz pozycję Arabski, na liście i kliknij przycisk Dodaj.

 4. Kliknij pozycję Ustaw jako domyślny.

 5. Jeśli chcesz zmienić język domyślnie wyświetlany w interfejsie programów pakietu Office lub język Pomocy, wybierz języki w obszarze Wybieranie języków wyświetlania i Pomocy.

 6. Jeśli wybrano nowy język w polu Język wyświetlania lub Język pomocy, kliknij pozycję Ustaw jako domyślny poniżej każdej z wybranych pozycji.

 7. Aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane, uruchom ponownie wszystkie programy pakietu Office.

Uwaga: Jeśli komputer nie jest poprawnie skonfigurowany dla języka arabskiego edycji, nie włączono lub nie zainstalowano może być wyświetlany w kolumnach Układ klawiatury lub Sprawdzanie. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych alertów, zobacz Dodawanie języka lub ustawianie preferencji językowych pakietu Office.

Początek strony

Krok 2. Stosowanie ścisłych reguł pisowni języka arabskiego

Tryby ścisłych reguł pisowni języka arabskiego są dostępne tylko w przypadku korzystania z pakietu Office w języku arabskim lub po zainstalowaniu i skonfigurowaniu pakietu językowego.

Aby skonfigurować reguły pisowni języka arabskiego w programach pakietu Office

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie.

  Program Outlook nie umożliwia dostępu do ustawień w obszarze Sprawdzanie. Aby zmienić reguły pisowni dla programów pakietu Office, wybierz inny program pakietu Office, na przykład program Word.

 3. Zaznacz pola wyboru lub usuń ich zaznaczenie dla następujących opcji:

  • Arabski: ściśle początkowe Alef Hamza (ta opcja nie jest domyślnie zaznaczona)

  • Arabski: ściśle końcowe Yaa (ta opcja jest domyślnie zaznaczona)

  • Arabski: ściśle taa marboota (ta opcja jest domyślnie zaznaczona)

 4. Kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×