Przejdź do głównej zawartości

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office

Wszystkie programy pakietu Microsoft Office mogą sprawdzać pisownię i większość może sprawdzać gramatykę. 

Uwaga: Ten artykuł dotyczy pakietów Office 2010 i nowszych w systemie Windows. Aby uzyskać informacje na temat pakietu Office dla komputerów Mac, zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office dla komputerów Mac.

Jeśli okaże się, że sprawdzanie pisowni lub gramatyki nie działa zgodnie z oczekiwaniami, zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli chcesz sprawdzić pisownię lub gramatykę w języku innym niż domyślny, zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku.

Korzystasz z usługi Office 365? Prawdopodobnie zainteresuje Cię nowa zaawansowana funkcja w programie Word — Redaktor! Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Redaktor — asystent podczas pisania.

Ręczne uruchamianie modułu sprawdzania pisowni i gramatyki

Aby uruchomić sprawdzanie pisowni i gramatyki w pliku, po prostu naciśnij klawisz F7 lub wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz większość programów pakietu Office, kliknij na wstążce kartę Recenzja. W programie Access lub InfoPath możesz pominąć ten krok. W programie Project przejdź do karty Projekt.

 2. Kliknij pozycję Pisownia lub Pisownia i gramatyka.

  Przycisk Pisownia i gramatyka na wstążce Recenzja

 3. W przypadku znalezienia przez program błędów pisowni zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym będzie wyświetlony pierwszy błędnie napisany wyraz znaleziony przez moduł sprawdzania pisowni.

 4. Gdy zdecydujesz, jak potraktować błędnie napisany wyraz (zignorować go, dodać do słownika tego programu lub zmienić go), program przejdzie do następnego błędnie napisanego wyrazu.

Kliknij nagłówek poniżej, aby uzyskać więcej informacji

Większość programów pakietu Office automatycznie sprawdza potencjalne błędy pisowni i gramatyczne podczas pisania, więc nie musisz nic robić, aby wyświetlić błędy podczas pracy. 

Uwagi: 

 • Automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki nie jest dostępne w programach Access, Excel i Project. Za pomocą klawisza F7 możesz ręcznie rozpocząć sprawdzanie pisowni.

 • Automatyczne sprawdzanie gramatyki jest dostępne tylko w przypadku programu Outlook, Word i PowerPoint 2013 (lub nowszego).

W pakiecie Office potencjalne błędy pisowni są sprawdzane i oznaczane czerwoną linią falistą:

Błąd pisowni oznaczony czerwoną, falistą linią

Potencjalne błędy gramatyczne są oznaczane niebieską linią falistą:

Możliwy błąd gramatyczny oznaczony niebieską linią falistą

Jeśli błędy pisowni lub błędy gramatyczne nie są oznaczane, być może automatyczne sprawdzanie jest wyłączone. Automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki możesz włączać i wyłączać

Gdy dostrzeżesz błąd pisowni lub gramatyki, przy usuwaniu którego potrzebujesz pomocy, kliknij prawym przyciskiem myszy podkreślony wyraz lub frazę i wybierz jedną z opcji poprawienia błędu.

Jeśli pakiet Office oflagowuje wyrazy jako błędnie napisane, ale napisano je poprawnie, wybierz pozycję Dodaj do słownika, aby pakiet Office nie oflagowywał tego wyrazu jako błędnie napisanego w przyszłości. Aby uzyskać więcej informacji o tym, zobacz: Dodawanie lub edytowanie wyrazów w słowniku sprawdzania pisowni

Jeśli nie chcesz, aby pakiet Office oznaczał podczas pracy potencjalne błędy linią falistą, możesz wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki:

 1. Otwórz opcje sprawdzania pisowni i gramatyki:

  • W programie OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio i Word: W menu Plik kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie.

  • W programie InfoPath na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę obok lub poniżej obszaru Pisownia, a następnie kliknij polecenie Opcje sprawdzania pisowni.

  • W programie Outlook: W menu Plik kliknij polecenie Opcje i kliknij pozycję Poczta, a następnie kliknij pozycję Pisownia i Autokorekta.

 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania. W programach z automatycznym sprawdzeniem gramatyki możesz także zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Oznacz błędy gramatyczne w trakcie pisania.

  Pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania

  Uwaga: W programie Word możesz włączyć lub wyłączyć sprawdzanie pisowni dla dokumentu, nad którym pracujesz, lub we wszystkich nowych dokumentach. Wybierz odpowiednią opcję z listy Wyjątki, a następnie zaznacz lub wyczyść pola wyboru Ukryj błędy ortograficzne tylko w tym dokumencie i Ukryj błędy gramatyczne tylko w tym dokumencie.

Jeśli chcesz, aby pakiet Office w ogóle nie sprawdzał gramatyki (po uruchomieniu modułu sprawdzania pisowni lub automatycznie w trakcie pisania), możesz wyłączyć tę funkcję:

 1. Otwórz opcje sprawdzania pisowni i gramatyki:

  • W programie OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio i Word: W menu Plik kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie.

  • W programie InfoPath na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę obok lub poniżej obszaru Pisownia, a następnie kliknij polecenie Opcje sprawdzania pisowni.

  • W programie Outlook: W menu Plik kliknij polecenie Opcje i kliknij pozycję Poczta, a następnie kliknij pozycję Pisownia i Autokorekta.

 2. Wyczyść pola wyboru Oznacz błędy gramatyczne w trakcie pisania i Sprawdź gramatykę i pisownię.

  Pola wyboru dotyczące gramatyki

  Uwaga: Nie w każdym programie pakietu Office znajdują się obie te opcje.

W programach Word, Outlook, PowerPoint 2013 (lub nowszym) możesz wymusić ponowne sprawdzenie wyrazów i form gramatycznych, które poprzednio pominięto, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz dokument lub element, który chcesz sprawdzić.

 2. W menu Plik kliknij pozycję Opcje > Sprawdzanie > Sprawdź ponownie dokument. W programie Outlook ta opcja znajduje się w lokalizacji Plik > Opcje > Poczta > Pisownia i autokorekta.

 3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy o resetowaniu sprawdzania pisowni i gramatyki, kliknij przycisk Tak.

 4. W oknie dialogowym kliknij przycisk OK, aby wrócić do dokumentu, a następnie ponownie uruchom moduł sprawdzania pisowni i gramatyki.

Przesyłanie opinii

Ten artykuł został ostatnio zaktualizowany przez Bena28 października 2019 r. Jeśli okazał się przydatny lub — szczególnie — jeśli okazał się nieprzydatny, użyj poniższych kontrolek, aby przesłać konstruktywne sugestie i poinformować nas, jak możemy go ulepszyć.

Zobacz też

Sprawdzanie czytelności dokumentu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania w pakiecie Office 2013 i starszych

Dodawanie wyrazów do słownika używanego podczas sprawdzania pisowni

Moduł sprawdzania pisowni lub gramatyki nie sprawdza prawidłowo wyrazów w innym języku

Wybieranie opcji Autokorekty dotyczących wielkości liter, pisowni i symboli

Sprawdzanie pisowni przed wysłaniem wiadomości w programie Outlook

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×